Sanační koncepty pro venkovní stěny

Sanační koncepty pro venkovní stěnyVzhled našich měst je utvářen fasádami se štukovou výzdobou nebo částmi fasád z cihel či přírodního kamene. Vytvořením vnější izolace by se vzhled těchto fasád většinou podstatně změnil. U takovýchto konstrukcí jsou vnitřní izolace často jedinou možností pro snížení tepelné ztráty prostupem tepla.

Použití vnitřní tepelné izolace způsobuje v důsledku střídání tepla a chladu změny vlhkostních poměrů ve stavební konstrukci. Ochrana fasády před vlhkostí zde proto má prvořadý význam.

Větrem hnaný déšť zanáší do pohledového zdiva fasády velké množství vlhkosti. Protože každá vnitřní izolace má tendenci snižovat možnost vyschnutí konstrukce (kromě vrcholného léta), je ochrana fasády před větrem hnaným deštěm velmi důležitá.

Hydrofobní impregnace snižuje nasákavost vody u fasád vystavených působení klimatických vlivů. Protože póry při hydrofobizaci zůstávají otevřené, zachovává si stavební materiál svou „prodyšnost“, tj. propustnost vodních par není oslabena, popř. je oslabena pouze nepatrně. Protože suchý stavební materiál izoluje lépe než mokrý, nabízí tak hydrofobizace kromě ochrany konstrukce i dodatečný potenciál pro úsporu energie. „Odpuzením“ vody zachovává impregnovaný materiál svou původní nízkou vodivost tepla nebo ji získává zpět.

Množství vlhkosti zjištěné na vzorových stěnách ve Frauenhofském institutu stavební fyziky v Holzkirchenu před impregnací a po jejím provedení umožňuje odhadnout úsporu energie dosaženou díky těmto opatřením. Vedlejší graf ukazuje obsah vlhkosti v celkovém průřezu cihlové fasády v různých obdobích, popř. po hydrofobizaci.

Graf

 

Wassergehalt = obsah vody
Wanddurchschnitt = průřez stěnou

Bez provedení hydrofobizace činila hodnota cca 160 kg/m3, což odpovídá 16 objemovým procentům vlhkosti. Obsah vlhkosti chráněné cihly činil cca 2 objemová procenta. Pomocí těchto hodnot a korelací mezi tepelnou vodivostí a obsahem vlhkosti lze přibližně zjistit odpovídající tepelnou vodivost daného cihlového zdiva.

Pro funkčnost vnitřní tepelné izolace je kapilární vodivost vzhledem k možnému vzniku kondenzátu v konstrukci stejně důležitá jako voda, která proniká zvenčí (viz schéma principu systému iQ-Therm).

iQ-Therm dokáže díky kapilárním silám a schopnosti vedení vlhkosti póry odvádět vodu z konstrukce na vnitřní povrch stěn, kde může dojít k jejímu odpařování do prostoru.

Tabulka

Vypočteno pomocí programu iQ-LATOR vyvinutého ve spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech (Německo).

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Poslat na e-mail TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace