Oblasti činnosti

STAVEBNÍ CHEMIE

V oblasti zachovávání hodnot staveb a památkové péče platí společnost Remmers v Evropě za jasnou jedničku. Jako kompetentní partner stavební chemie nabízíme rozmanité systémy výrobků pro:

  • ochranu staveb
  • památkovou péči
  • ochranu a renovaci fasád

Ochrana staveb

Hlavní roli zde hraje izolace staveb. Suché stěny a sklepy jsou předpokladem pro zdravé bydlení, trvalé užívání a dlouhodobé zachování hodnot staveb. Vlhkost ve stavebním materiálu a škodlivé soli ve vlhkém zdivu způsobují závažná poškození stavební substance. Důležitá je ale také voda přítomná v půdě.

Pro izolaci staveb, ať se již jedná o novostavby nebo staré objekty, nabízíme systém výrobků Aida Kiesol, který je vhodný zejména pro tyto oblasti užití:

  • Ochrana stavebIzolace staveb pomocí těsnicí stěrky Sulfiton Dickbeschichtung a systémové ochrany DS
  • Renovace starých objektů pomocí injektáže Aida Kiesol a systémů sanačních omítek
  • Dodatečná izolace sklepů pomocí izolačních stěrek a speciálních omítek s otevřenými póry
  • Povrchová úprava kontejnerů na minerální bázi (např. kontejnery na pitnou vodu, čističky odpadních vod a čisticí zařízení)

 
Památková péče

Společnost Remmers objevila záhy obor památkové péče, který zahrnula do oblasti své činnosti. Dnes patří k předním poskytovatelům v tomto sektoru. Úspěšnost dokládá celá řada referencí - prominentních objektů a je založena na používání různých systémů výrobků vytvořených na míru.

Zásadně nedoporučujeme stereotypní používání jednoho univerzálního výrobku, nýbrž v závislosti na druhu horniny a stupni zvětrání hledáme individuální řešení. Samotnému restaurování přitom předcházejí pečlivé průzkumy a analýzy hornin.

Ochrana a sanace fasád

Více než 60 let je společnost Remmers Bauchemie specialistou na veškeré otázky související s ochranou a sanací fasád. Nabízí ochranu a krásný vzhled pro moderní fasády i fasády, které jsou součástí památkového systému.

Na ochranu fasád neexistuje žádný univerzální recept. Různé materiály jsou vystavovány nejrůznějším ekologickým vlivům. Společnost Remmers proto poskytuje pro každou problematickou fasádu vhodný ochranný a sanační systém.

Dům Dům Dům

Díky paletě výrobků Funcosil (patří sem emulze na bázi silikonů, silany, silikonové pryskyřice a silikáty) je možné poškození fasád nejen překrýt, ale také odborně odstranit.

Oblasti použití: čištění fasád, povrchové úpravy fasád, kompletní sanace omítek, renovace pohledového zdiva, betonu a přírodního kamene, těsnění spár, plošné spárování pomocí spárovacích hmot.  

CHEMIE NA OCHRANU DŘEVA

Přípravky určené na ochranu dřeva byly prvními výrobky, které nabízela společnost Remmers Bauchemie ve svém programu výrobků. Tyto výrobky tvoří základní pilíř naší obchodní činnosti dodnes.

Ochrana dřeva je ochrana životního prostředí

Dřevo je darem přírody, který musíme chránit. Společnost Remmers si již na počátku vytýčila za cíl, že bude používat výhradně výrobky šetrné k životnímu prostředí a přírodní materiály.

Ochrana dřevaJiž několik desetiletí používáme k výrobě přípravků Remmers určených na ochranu dřeva čistý včelí vosk a přírodní vosk Carnauba získaný z listů stejnojmenné voskové palmy.
Společnost Remmers nabízí v současné době více než 80 výrobků určených na ochranu a sanaci dřeva. Naše moderní ekologické výrobky stanoví standardy kvality a hospodárnosti.

Oblasti použití: ochrana čerstvě poraženého dřeva, ekologicky šetrné zpracování dřeva v interiéru i v exteriéru, povrchová úprava pomocí barev, laků a lazur, ochrana dřeva a nátěry odolné proti vlivům počasí, sanace dřeva, likvidace hub, povrchové úpravy oken, průmyslové impregnace.

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

Společnost Remmers se již několik desetiletí zabývá ochranou dřeva a staveb. V posledních letech rozšířila svůj sortiment také o ochranu podlah.

Pevná podlaha jako stabilní základ

Opotřebované podlahy jsou již několik let dalším tématem, kterým se zabývají výzkumní pracovníci společnosti Remmers. Ochrana podlah tak tvoří nové samostatné odvětví.
Podlahy, které jsou vystaveny mimořádně velkému namáhání, jako například podlahy ve veřejných budovách, hotelech nebo diskotékách, se ošetřují dekorativní povrchovou úpravou pomocí systémů Remmers.

Program zahrnuje antistatické povrchové úpravy, protiskluzové krytiny, imitace přírodního kamene, mazaniny, základní nátěry, impregnace a uzavírací nátěry.

Pevná podlaha jako stabilní základ Pevná podlaha jako stabilní základ Pevná podlaha jako stabilní základ

Společnost Remmers vyvinula snadno zpracovatelný komplexní systém pro povrchovou úpravu podlah, který pokrývá veškeré oblasti užití.

Výrobky Remmers lze spolehlivě použít také pro průmyslové podlahy, jako například ve skladech nebo výrobních halách, kde zamezí elektrostatickým nábojům a zajistí odolnost proti skluzu.

Poslat na e-mail TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace