Ochrana dat

Zásady Remmers s.r.o. při ochraně osobních údajů a dat na internetu

BEZPEČNOST
Remmers s.r.o. respektuje Vaše soukromí. Ochraně vašeho soukromí, stejně jako i zabezpečení veškerých dat věnujeme při svých obchodních postupech mimořádnou pozornost. Abychom ochránila data, která máme pod kontrolou, proti zneužití, ztrátě, porušení, přístupu neoprávněných osob nebo proti neoprávněnému prozrazení, používáme vhodná bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu se stavem technologického vývoje.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poskytnete-li nám své osobní údaje, zpracováváme je, abychom vás informovali o svých produktech a službách, produktových průzkumů, pro dotazy, které zašlete Remmers s.r.o., nebo pro marketingové účely pouze v rozsahu nezbytném k tomuto účelu. Naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat důvěrnost a dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Vaše údaje nebudou bez vašeho souhlasu postoupeny třetím stranám mimo Remmers s r o.

Registrací a vyplněním osobních údajů návštěvník uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, výslovný souhlas s tím, aby společnost Remmers s r.o., IČ: 25643011, jako provozovatel, případně jí určený správce, zpracovávala poskytnuté osobní údaje, uložila je ve své databázi a využila je pro účely uvedené ve výše uvedeném odstavci. Registrací návštěvník současně souhlasí s tím, aby mu společnost Remmers s r.o., IČ: 25643011, jako provozovatel, odesílala obchodní sdělení o nabídce zboží a služeb prostřednictvím elektronické pošty nebo služby krátkých zpráv (SMS) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení poskytuje návštěvník dobrovolně a na dobu neurčitou. Tento souhlas je možné kdykoli písemně odvolat výslovným a určitým projevem učiněným formou doporučeného dopisu či e-mailu provozovateli. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné zrušit rovněž prostřednictvím odkazu umístěného v každém obchodním sdělení Remmers s.r.o.. V takovém případě budou vaše osobní údaje smazány. Data pro účely fakturace a účtování nejsou dotčena.

POUŽÍVÁNÍ EXTERNÍCH ODKAZŮ
Internetové stránky Remmers mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran provozované poskytovateli, kteří s námi nejsou ve spojení. Klepnete-li na odkaz, nemáme dále vliv na shromažďování, ukládání nebo zpracování jakýchkoli osobních údajů a dat přenesených klepnutím na odkaz (např. IP adresu nebo URL stránky, která obsahuje odkaz), protože chování třetích stran je z povahy věci mimo naši kontrolu. Nemůžeme proto odpovídat za zpracování osobních údajů a dat třetími stranami, z tohoto důvodu se výše uvedené prohlášení o bezpečnosti nevztahuje na tyto externí odkazy.


REMARKETING A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
Provozovatel webových stránek využívá na svých webových stránkách funkci remarketing služby Google AdWords (dále jen „remarketing“). Remarketing umožňuje provozovateli webových stránek opětovně oslovit návštěvníky svých webových stránek, kteří dříve svou návštěvou projevili zájem o jeho služby. Po příchodu na webové stránky je návštěvník označen a anonymně zařazen do seznamu cílového publika. Toto označení je zajištěno skrze soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které identifikují prohlížeč návštěvníka a tomu přiřadí určité chování (např. co je v daném prohlížeči vyhledáváno, jaké stránky jsou navštěvovány apod.) Soubory cookie nejsou přímo vázány na jméno ani e-mailovou adresu návštěvníka. Jejich platnost je časově omezena, opakovanou návštěvou se však platnost prodlužuje. Pro účely funkce remarketing jsou shromažďovány údaje uživatelů, kteří navštívili webové stránky provozovatele, v souladu s podmínkami inzerce společnosti Google (dostupná zde: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?rd=1 ) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují pro tento účel reklamu webových stránek provozovatele na různých webových stránkách, a to využíváním souborů cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele. 6. Návštěvníci webových stránek se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google (dostupné zde: www.google.cz/ads/preferences ). Odhlášení se od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran je možné skrze webovou stránku Network Advertising Initiative (dostupné zde: http://www.networkadvertising.org/choices/ ).

Co jsou to soubory cookie?
Soubory cookie jsou malé, často šifrované textové soubory, které se ukládají v adresářích v prohlížeči počítače nebo mobilního zařízení návštěvníka při návštěvě určité webové stránky. Jejich účelem je zlepšit uživatelský komfort tak, že umožňují rozpoznat zařízení a pomohou prohlížeči návštěvníka procházet webové stránky umožněním např. automatického přihlašování, nebo zapamatováním nastavení a předvoleb, které si návštěvník vybral při dřívějších návštěvách. Soubory cookie jsou také používány k měření, kolik lidí používá internetové stránky, aby zajistila dostatečnou kapacitu a aby webové stránky pracovaly dostatečně rychle. Soubory cookie nepoškozují počítač návštěvníka a nemohou být použity ani k jeho přímé osobní identifikaci. Více o souborech cookie je k dispozici např. na webových stránkách www.allaboutcookies.org.

KONTAKT
Pro více informací nebo podávání připomínek či stížností ohledně zpracování osobních údajů a ochrany dat se můžete obrátit na pracovníka skupiny pro osobní údaje a ochranu dat. Pokud byly přes naši snahu o zachování správnosti a aktuálnosti ochrany dat uloženy nesprávné informace, opravíme je na vaši žádost.
Kontakt:  

Poslat na e-mail TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace