Podmínky použití

Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

Informace a dokumenty společnosti Remmers

Informace o produktech společnosti vycházejí z jejích současných poznatků a zkušeností a jsou v souladu s rozhodnutím přijímacího orgánu. To však uživateli nedovoluje provádět vlastní zkoušky a testy vzhledem k množství faktorů, které mohou mít vliv na zpracování a aplikaci výrobku. Protože skladování a použití výrobku je mimo kontrolu společnosti a tak nemůže předvídat všechny okolnosti případu, vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jeho nevhodného skladování a použití. Použití výrobku v oblastech, která nejsou popsána v této příručce, nebyla prověřena společností Remmers. To platí především pro aplikace, na které se vztahuje povolení nebo licence přijímacího orgánu, ale nejsou doporučené společností. Společnost Remmers proto vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé v důsledku takového použití.

Na účinek produktu mohou mít vliv různé faktory, zejména ty, které se týkají místního nebo regionálního prostředí. Za takové následky nemůže společnost Remmers ani její distribuční partneři přijmout žádnou odpovědnost.

Uživatel výrobku musí dodržovat existující vlastnická práva, zákony a předpisy, jakož i ustanovení o schválení výrobku a návod k použití. Všechna tvrzení a informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Změny a aktualizace
Společnost Remmers může, bez jakékoliv z toho plynoucí odpovědnosti, kdykoliv upravit a/nebo ukončit činnost těchto webových stránek nebo jejich části bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení a nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich aktualizaci.

Poslat na e-mail TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace