Kiesol C - injektážní krém do zdiva proti vzlínající vlhkosti

Jak snadno a účinně izolovat zdivo bez pracného podřezávání?

Injektážní krém je ideální izolací proti vzlínající vlhkosti se snadnou aplikací. Používá se pro zdivo cihelné, smíšené i zdivo z přírodního kamene včetně opuky, dále pro injektáž zdiva z hliněných cihel nebo zdiva kladeného na hliněnou maltu. V jedinečném přípravku se spojuje mnoho předností. Mezi výhody patří velmi snadná aplikace ve formě krému. Zpracování nevyžaduje odborné znalosti, t.j. vodorovné vrtání ve spáře a použití běžného technického vybavení. Injektážní krém se aplikuje do vrtů pomocí vytlačovací pistole, netlakového zařízení "Glorie" s prodlužovací rovnou tyčí.

Kiesol CInjektáž zdiva Kiesol C

Hydrofobní prostředek pro sanaci vlhkého zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti systémem vrtů infúzní clony. Kiesol C lze použít i pro vysoký stupeň zavlhčení zdiva.

Přednosti

  • snadná a rychlá aplikace
  • připraven k okamžitému použití
  • jednoduchá kalkulace spotřeby v závislosti na průměru a hloubce vrtu
  • nízká spotřeba, vysoká účinnost, 80 % účinné látky
  • vhodný až pro 95 % zavlhčení zdiva
  • na silanové bázi, bez rozpouštědel
  • balení: hliníkové sáčky 550 ml, kbelík 5 l a 15 l

Co způsobuje vzlínaní vlhkosti?Vzlínající vlhkost

Vzlínající vlhkost je způsobena nasákáním vody do zdiva nad terénem. Nejvíce nasákají vápenné omítky, pálená cihla a některé druhy pískovců a opuky. Jemnější póry v materiálu zvyšují výšku vzlínání a množství nasáklé vody. Vzlínání vody je možno zabránit buď utěsněním pórů (ovšem za cenu ztráty prodyšnosti), nebo jejich hydrofobizací.
Kiesol C vytváří hydrofobní clonu ve zdivu, přes kterou voda nevzlíná.

Použití

Typy zdiva

  • použití i pro nepálené cihly
  • spolehlivá aplikace také u zdiva obsahujícího dutiny a otevřené spáry
  • pro injektáž zdiva z hliněných cihel nebo zdiva kladeného na hliněnou maltu

NÁVOD NA APLIKACI

Příprava zdiva

Omítku kolem roviny vrtů je třeba odstranit, aby přes ní nevzlínala vlhkost. Změříme tloušťku zdiva a jeho délku. Obnažení zdiva je důležité pro stanovení roviny vrtů.

Rovina vrtů

Rovinu vrtů volíme nad terénem, co nejblíže k podlaze, nejlépe do spáry zdiva.

Rozteč vrtů a jejich délka

Injektáž se řídí směrnicí WTA 4-4-04, kde je stanovená maximální rozteč vrtů 120 mm. Délka vrtu je pak zpravidla
tloušťka zdiva mínus 20 mm. V případě injektážního media Kiesol C není nutné vytvořit vrty pod určitým úhlem.
Hladina vrtů může tzv. oscilovat, dle struktury zdiva, jen je vždy nutné dodržet předepsanou rozteč, tedy max. 120 mm.

Aplikace

Vsuňte injektážní nástavec až na konec vrtu. Vždy je vhodné si na nástavci páskou naznačit délku – hloubku vrtu, abychom měli jistotu, že zainjektujeme celý vrt!
Stisknutím páky pistole vytlačujeme krém do nástavce, potažmo vrtu. Po jednom-dvou stisknutích povytáhneme nástavec cca o 50 mm směrem z vrtu ven a pokračujeme v dalším plnění vrtu. Toto opakujeme až do úplného naplnění vrtu. Vrty, které budou součástí sanačního opatření není nutné zaplňovat (uzavírat). Jde-li o pohledové zdivo či kámen, zaplníme vrty pomocí cementové malty (zátka).

Spotřeba: dle certifikátu WTA … 1,6 l/m²

Instrukce pro ošetření zdiva

Vzorec pro výpočet spotřeby:

1,6 x délka vrtu x délka zdiva (m) = spotřeba v litrech
Příklad: 1,6 x 0,37 m x 10 bm = 5,92 l .... /0,55 l = cca 11 balení

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Poslat na e-mail TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace