Případy zatížení

Zatížení vlhkostí

Výběr správného izolačního systému závisí na stupni zatížení vlhkostí. Teprve správné zařazení zatížení umožňuje trvanlivé funkční utěsnění stavby.

DIN 18195 rozlišuje v částech 4 - 6 vlhkostní zatížení dle následujících zátěžových případů:

1. ZEMNÍ VLHKOST

Zemní vlhkost Zemní vlhkost je kapilárně vázaná voda v terénu. Kapilárními sílami proniká dále proti gravitaci. Zemní vlhkost vždy existuje jako minimální zatížení v kontaktu s terénem. Tento nejmenší případ zatížení je možné předpokládat, pouze pokud je hladina spodní vody do určité dostatečné hloubky pod základovou deskou z nesoudržné zeminy a stejně to platí pro zásypový materiál: například písek nebo štěrk s hodnotou hydraulické vodivosti zeminy (K) minimálně K > 10 -4 m/s.

Povrchová a dešťová voda může potom protéci až k hladině podzemní vody bez působení hydrostatického tlaku na izolaci.

2. NEZADRŽENÁ PROSAKUJÍCÍ VODA

Nezadržená prosakující voda Nezadržená prosakující voda zatěžuje izolaci podobně jako u případu zatížení u zemní vlhkosti. Aby byl trvale zvládnut případ zatížení, musí být do oblasti stěn a podlahy zabudován drenážní systém dle DIN 4095.

Ten se skládá z prstencového drenážního potrubí a drenážních prvků podél stěn, položených dle závazných předpisů o zabudování, a které zároveň fungují jako ochranná vrstva izolace stavby.

Výběr správného izolačního systému závisí na stupni zatížení vlhkostí. Teprve správné zařazení zatížení umožňuje trvanlivé funkční utěsnění stavby.

3. ZADRŽENÁ PROSAKUJÍCÍ VODA

Zadržená prosakující voda Zadržená prosakující voda působí hydrostatickým tlakem na izolaci. Soudržnou zeminou nemůže voda dostatečně rychle prosáknout do podzemní vody a hromadí se proto ze spodní části směrem nahoru. Maximální hloubka zakládání je 3 m pod úrovní terénu. Hladina spodní vody musí být minimálně 300 mm pod spodní hranou podlahové desky. Vyplývá to z mnohaletých zkušeností.

4. TLAKOVÁ VODA ZVENČÍ

Tlaková voda zvenčí Tlaková voda zvenčí je pro izolace stejné zatížení jako případ dočasně stojící prosakující vody. Na rozdíl od tohoto případu je však hladina spodní vody méně než 300 mm pod spodní hranou podlahové desky. Živičné stěrky modifikované umělou hmotou (KMB) nejsou v DIN 18195 uvedené pro tento případ zatížení, v Německu se vyžaduje zvláštní stavební smlouva dle předpisů pro zadávání zakázek a smlouvy na stavební práce(VOB), část C. Živičné stěrky modifikované umělou hmotou (KMB) jsou již několik desetiletí používány i pro izolaci v tomto případu zatížení.

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Poslat na e-mail TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace