Sanace a úprava balkónů a teras

BALKONY, TERASY A JEJICH EXTRÉMNÍ ZATÍŽENÍ

Balkony mají velkou užitnou hodnotu jako místa pro odpočinek a volný čas. Naše balkony a terasy jsou tak různorodé jako je architektura našich budov.

Zátěž balkonové plochy můžeme v zásadě rozdělit do tří skupin:

Klimatická zátěž

 • Konstrukce je vystavena silnému slunečnímu záření, dešti, či sněhu.
 • V konstrukci může dojít ke kolísání teploty až o 70°C.
 • Při částečném zastřešení, či zastínění dochází k velkým teplotním i vlhkostním výkyvům.


Chemická zátěž
Působením kyselého deště, shnilého listí, čisticích prostředků, posypové soli, příp. rozlitých nápojů dochází k chemické zátěži.


Mechanická zátěž
Vzniká oděrem při chůzi, posunování předmětů, nebo oděrem od stolů a židlí. Tyto zátěže ničí v první řadě ochrannou pochozí vrstvu, tedy plněné stěrky a povlaky.

Remmers program pro balkony a terasy nabízí alternativy, které odolávají těmto zátěžím a kromě toho umožňují vytváření dekorativních ploch.

 • Spřažená flexibilní hydroizolační stěrka krytá dlažbou
 • Povlaky z litých pryskyřic na cementových a polymerbetonových mazaninách

UTĚSNĚNÍ ELASTIFIKOVANÝMI MINERÁLNÍMI PROSTŘEDKY

Příprava podkladu

Povrch musí být dostatečně rovný a nesmí mít průchozí trhliny. Detailní přípravu podkladu najdete v našich technických listech. Při nedostatečném sklonu je třeba nanést spřažený spádovou mazaninu pro dostatečné odvádění vody. Alternativně lze použít epoxidový potěr s použitím Epoxy ESC 100 smíchaný v poměru 1:20 až 1: 25 s potěrovým pískem.

Provedení:

A) Cementové materiály

 • Vytvoření minerálního adhezního můstku pomocí přípravku Betofix KHB
 • Vytvoření spádové mazaniny Betofix R4, nebo PCC Mörtel S postupem čerstvé do čerstvého do adhezního můstku.

B) Epoxidové materiály

 • Vytvoření minerálního adhezního můstku pomocí přípravku Epoxy ST 100 (Epoxy MT 100)
 • Vyrovnání podkladu a vytvoření spádové mazaniny Epoxy ESC 100 s potěrovým pískem (v poměru až 1:25)

Izolace

Izolace se provádí na vyzrálé podkladní vrstvě, resp. soudržném původním dlaždicovém podkladu, přímo pod novou vrstvu dlaždic.

 • Penetrace kontaktních ploch Kiesolem ředěným v poměru 1:1 s vodou a nanesení flexibilní izolační stěrky Elastoschlämme 1K nebo Elastoschlämme 2K na vsáklou, ale dosud nezaschlou penetraci.
 • Vtlačení okrajové tkaniny těsnicí pásky Fugenband ST 120/70 (Fugenband VF 120) do čerstvé těsnicí stěrky a její srovnání od středu spáry. Druhou vrstvou roztíráme čerstvou těsnicí stěrku na tkaninu. Tím se vytváří bezešvá plošná izolace. Manžety pro podlahovou vpusť a manžety průchodek se rovněž zabudují do čerstvé izolace. Odtokové lišty/plechy se do mazaniny zabudují dle návodu výrobce. Zpravidla se okrajové profily odtokových žlábků z děrovaného plechu zapravují mezi jednotlivé vrstvy elastické těsnicí stěrky pomocí výztužné tkaniny Armierungsgewebe 2,5/100 nebo 2,5/25.

Plošná izolace

 • Plošná izolace se provádí minimálně dvojím nanesením flexibilní těsnicí stěrky Elastoschlämme 1KElastoschlämme 2K, nebo Multi-Baudicht 2K na vsáklou penetraci Kiesol.
 • Každá vrstva vyžaduje tloušťku vrstvy cca 1mm a spotřebu materiálu cca 1,5 kg. Nanesení druhé vrstvy provádíme, když je první vrstva pevná na omak (30 - 60 minut
  v závislosti na teplotě). Izolaci provádíme celoplošně. Je třeba vyvarovat se nánosu příliš silné vrstvy materiálu (několik mm). V místě napojení stěny vytáhneme izolaci nejméně
  15 cm nad úroveň podlahy, popř. až k horní hraně soklové obkládačky.
  Spotřeba: cca 3,5 kg na dvě vrstvy. Izolace je vyzrálá po 48 hodinách (při teplém počasí ztuhne po 24 hodinách tak, že je kročejově pochozí a vodotěsná)

MODIFIKOVANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE S DLAŽBOU

Pomocí plastifikované minerální stěrkové izolace se vytváří trvalé spřažené souvrství sahajicí od konstrukce podkladu až po dlaždice. Těsnicí systém z penetrace Kiesol a materiálu Elastoschlämme 1K nebo Elastoschlämme 2K na spádové mazanině má tu výhodu, že se konstrukce podkladu nepromáčí. Poškození způsobené kolísáním teplot při mrznutí a tání je vyloučeno. Izolace zůstává v důsledku své vysoké schopnosti překlenování trhlin (až 1,0 mm za mrazu) funkční. Flexibilní lepidla, jako např. Multikleber, nebo Flexkleber Schnell zaručují vynikajicí přilnavost dlaždic a obkladaček k podkladu. Keramická dlažba plní kromě optické funkce i ochrannou funkci pro izolaci. Tento celý komplex je završen použitím klasických, resp. flexibilních minerálních spárovacích malt FugenschmallFlexfuge nebo epoxidové spárovací hmoty Colorfuge EP.

Popis systému:

1. Sanace pohledového betonu
2. Kotvící můstek
3. Rychletuhnoucí spádová mazanina
4. Penetrace pod těsnící stěrku
5. Flexibilní stěrka
6. Armovací vložka
7. Flexibilní stěrka
8. Lepení dlažby
9. Spárování dlažby
10. Trvale pružná spárovací hmota

DESIGNOVÝ SYSTÉM EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC

Design a funkčnost se vzájemně nesmí vylučovat.
Naopak: Paroproustnost epoxidové pryskyřice, obrovská paleta barev a povrchových úprav, je kombinovaná se snadnou zpracovatelností a variantami dle využití.
Použití přípravků na vodní bázi je snadné a bezpečné, tak, že přípravky mohou být použity jak u novostaveb, tak i při rekonstrukci.

 • Variantní návrhy se svobodou volby odstínu i designu
 • Dlouhotrvající a odolné povrchy mechanickému zatížení
 • UV odolné povrchy v matném provedení nebo hedvábném lesku
 • Pro univerzální použití nanejrůznější povrchy (vnitřní a vnější)
 • Možná varianta s protiskluzným povrchem
 • Snadno se čistí a jsou hygienické
 • Bez změkčovadel, rozpouštědel a bez emisí těkavých látek dle směrnice VOC
 • Tenkovrstvé

Popis systému:

1. Sanace pohledového betonu
2. Kotvící můstek
3. Rychletuhnoucí spádová mazanina
4. Dilatační vložka mezi stěnou a podlahovou skladbou
5. Fabion z epoxidové malty
6. Nízkoprofilový klín z epoxidové malty (1:20)
7. Epoxidová penetrace
8. Epoxidový nátěr se sypanými chipsy
9. PUR lak: lesklý/matný/protikluzný

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Poslat na e-mail TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace