Domácí reference

Česko Rektorát VUT v Brně

Rektorát VUT v Brně

Popis objektu

Vnější sanační opatření obvodové konstrukce novobarokní školní budovy, která byla postavena v letech 1899-1903 podle projektu Antonína Tebicha.

Produktové systémy

 • Kiesol Standard
 • Sulfatexschlämme
 • Profi-Baudicht 1K
 • Dichtspachtel
 • GrundPutz WTA
 • Sanierputz-altweiss WTA

Česko Státní okresní a oblastní archiv, Rudolfovská tř. 70/40, České Budějovice

Státní okresní a oblastní archiv, Rudolfovská tř. 70/40, České Budějovice

Popis objektu

Budova archivu je novostavbou z 90. let 20 století. Ke ztvárnění fasády byly použity lícové cihly z cihelny Osenice. Celá fasáda je tedy tvořena lícovým zdivem. Budova má čtyři nadzemní podlaží a fasáda je ukončena vysokou římsou.

Produktové systémy

 • Kiesol Standard
 • Dichtschlämme
 • Multikleber
 • Fugenschlämme grau
 • Funcosil SNL

Česko TWIN CITY Bratislava

TWIN CITY Bratislava

Popis objektu:

Odstranění povlaků po spárování na odvětrávaném cihelném fasádním systému.

Produktové systémy:

 • Klinkerreiniger AC

Česko Zdravotnická záchranná služba JmK Brno - Ponava

Zdravotnická záchranná služba JmK Brno - Ponava

Popis objektu

Vodorovná i svislá hydroizolace spodní stavby nového objektu dle zpracované projektové dokumentace - Výstavba výjezdové základny ZZS Jihomoravského kraje v Brně

Produktové systémy

 • Kiesol Standard
 • Dichtspachtel
 • Dichtschlämme
 • Profi-Baudicht 1K

Česko ZŠ T.G. Masaryka Hovorany, okr. Hodonín

ZŠ T.G. Masaryka Hovorany, okr. Hodonín

Popis objektu:

Základní škola v centru obce Hovorany, okres Hodonín, slouží pro 390 žáků. V areálu se nachází i jídelna a mateřská škola. Rekonstrukce zahrnovala i celkové vnější zateplení všech budov mimo budovu MŠ.

Produktové systémy:

 • Kiesol Standart
 • Kiesol C
 • Sulfatexschlämme
 • Dichtspachtel
 • Profi-Baudicht 1K
 • ECO 1K

Česko Kulturní a sportovní zařízení Kobylí, okr.Břeclav

Kulturní a sportovní zařízení Kobylí, okr.Břeclav

Popis objektu:

Kulturní zařízení slouží obci k pořádání kulturních a sportovních akcí jako jsou plesy, zábavy, divadelní představení, rodinné oslavy apod. Sanace vlhkého zdiva v rámci kompletní rekonstrukce a zateplení objektu. Byla provedena infuzní clona proti vzlínající vlhkosti na obvodovém a částečně i vnitřním zdivu. Vnější zdivo pak opatřené izolací pro kontakt s terénem na bázi živice.

Produktové systémy:

 • Kiesol Standart
 • Kiesol C 
 • ECO 1K

Česko Rodinná vila ul. Jiříkovského, Brno

Rodinná vila ul. Jiříkovského, Brno

Popis objektu:

Vícepodlažní, zděná a částečně podsklepená rodinná vila. Soklová vyzdívka z přírodního kamene.

Produktové systémy:

 • Kiesol Standart
 • Kiesol C
 • Sulfatexschlämme
 • Dichtspachtel

Česko Bytový dům Výstavní ulice, Brno

Bytový dům Výstavní ulice, Brno

Popis objektu:

Vícepodlažní bytový dům. Ve dvorní části suterénu byla při rekonstrukci zhotovena nová bytová jednotka v prostorách, které byly v celém půdorysu zasaženy zemní a vzlínající vlhkostí. Dům byl poté celý zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem (VKZS).

Produktové systémy:

 • Kiesol Standart
 • Injektionscreme
 • Sulfatexschlämme
 • Dichtspachtel

Česko Mandarin Oriental

Mandarin Oriental

Popis objektu:
Domy v ulici Nebovidská a Karmelitská v Praze na Malé Straně, které byly rekonstruovány a přestavěny na Mandarin Oriental Hotel Praha, jsou zapsány v seznamu památkově chráněných objektů. V hotelu je po dokončení stavby 99 pokojů s provozním zázemím a službami pro hosty.

Produktové systémy:

 • Injektionscreme
 • Sulfatexschlämme
 • Sanierputz altweiß
 • Elastoschlämme 2K
 • Epoxy BS 3000
 • Silicon Streichputz

Česko Hotel Terminus

Hotel Terminus

Popis objektu:
Hotel byl původně postavený v 1884 slavným českým architektem Františkem Heberle v Art Nuveau stylu. Jeho fasáda je zdobena velkolepou sochařskou výzdobou, reliéfy a plastikami.

 • Produktové systémy:
 • K2 Dickbeschichtung
 • Kiesol
 • Injektionscreme
 • Sulfatexschlämme
 • Silikatfestiger
 • Elastoschlämme
 • Silicatfarbe D

Česko Kašna Tritonů

Kašna Tritonů

Popis objektu:

Uměleckými odborníky nejvíce ceněná olomoucká kašna. Je velice podobná Berniniho kašně Tritonů v Římě (Fontana del Tritone).Byla dokončena v roce 1709 až v roce 1890 umístěná na náměstí Republiky v Olomouci, kde stojí dodnes. Dříve byla umístěna na křižovatku ulic Ztracená, Ostružnická, Denisova a Pekařská. Autorem návrhu je měšťan a kameník Václav Radler, sousoší je však od neznámého sochaře.

Produktové systémy:

 • Fassadenreiniger-Paste
 • BFA-koncentrát
 • KSE 100
 • Funcosil SNL
 • Stopaq
 • Epoxy-Fugenharz

Česko Zámek Lány

Zámek Lány

Popis objektu:
Zámek Lány je barokní stavba, jejíž počátky se datují k roku 1392 jakožto dřevěné tvrzi. V roce 1921 zámek odkoupil československý stát od posledního majitele, šlechtického rodu Fürstenberků. Zámek je situován na severním okraji rozsáhlých křivoklátských lesů (CHKO Křivoklátsko).

Produktové systémy:

 • Kiesol
 • Betofix R4
 • Betofix KHB
 • Multi-Baudicht 2K
 • Fugenband VF 120
 • Colorfuge EP Weiss

Česko Katedrála sv. Václava, Olomouc

Katedrála sv. Václava, Olomouc

Popis objektu:
Stavba katedrály sv. Václava byla zahájena kolem roku 1100 a 1131 byla vysvědcena. Vystavěna na náměstí v Olomouci, které bylo roku 1935 pojmenováno na paměť tisícího výročí umrtí sv.Václava jeho jménem. Katedrála a metropolitní kostel jsou sídlem Olomoucké římskokatolické arcidiecéze. Je významnou dominantou hanácké metropole a považována za jeden z nejkrásnějších skvostů evropské novogotické architektury.

Produktové systémy:

 • KSE 100
 • KSE 300 Funcosil SL
 • Entsalzungskompresse

Česko Obchodní dům Amadeus / Hradec Králové

Obchodní dům Amadeus / Hradec Králové

Popis objektu:

Objekt nového obchodního domu vyrostl na místě bývalé tržnice. Atrium nabízí řadu obchodů, součástí centra jsou i kavárny a parkoviště.

Produktové systémy:

 • Profi Baudicht (4000 m2) Dichschlämme
 • Elastoschlämme, fasáda (6.500 m2) Extraflex,
 • Funcosil SNL
 • Fugenschlämme
 • Funcosil FC
 • Grafittischutz (1 300 m2)

Česko Kaple sv. Víta, obec Podhledy

Kaple sv. Víta, obec Podhledy

Popis objektu:

Barokní kaple v obci Podhledy ve východních Čechách z r.1737, přestavba ve 20. letech 20. stol.

Produktové systémy:

Izolace zevnitř a sanace zdiva

 • Kiesol
 • Sulfatexschlämme, Vorspritzmörtel
 • Remmers MS Fassadenputz
 • Porenmörtel konzentrat
 • Feinzugmörtel
 • Grundputz
 • Salzspeicherputz
 • Sanierputz altweiss
 • Feinputz
 • Opravy omítaných fasád
 • Historic Kalkspachtel
 • Historic Kalkfarbe
 • Imprägniergrund
 • Haftgrund LA
 • Siliconharzfarbe LA
 • Siliconharzputz LA-T

Česko Domov důchodců / Lukov u Zlína

Domov důchodců / Lukov u Zlína

Popis objektu:
Domov pro seniory (DS) Lukov se nachází v obci Lukov, která je vzdálena 9 km severně od města Zlína.

Produktové systémy:
Obklady a dlažby/sanace/utěsnění

 • Flüssige Folie
 • Extraflex
 • Fugenschmal
 • Herson Dichtbänder
 • Multi Sil

Česko Univerzita Jana Evangelisty Purkyně/ Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně/ Ústí nad Labem

Popis objektu:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, nesoucí jméno slavného libochovického rodáka, byla založena v roce 1991 na tradicích Pedagogické fakulty.

Produktové systémy:

 • Injektionscreme
 • Kiesol
 • Sulfatexschlämme
 • Sanierputzsysteme

Česko Dřevařské závody DYAS Uherský Ostroh / Zámeček - správní budova

Dřevařské závody DYAS Uherský Ostroh / Zámeček - správní budova

Popis objektu:

Již v roce 1930 byl bývalý cukrovar přeměněn v továrnu na zpracování dřeva, výrobu překližek a dýh –DYAS. Jako jeden z prvních výrobců se zaměřil na produkci překližek celobukových, které i dnes tvoří nejdůležitější část výrobního programu.


Produktové systémy:

 • Rostschutz M
 • Betofix RM,
 • Grobzugmörtel
 • Feinzugmörtel
 • Vorspritzmörtel
 • Sanierputz altweiss
 • Feinputz
 • PMK (Porenmörtel Konzentrat)

Česko Chrám sv. Barbory/ Kutná Hora

Chrám sv. Barbory/ Kutná Hora

Popis objektu:

Chrám sv. Barbory byl založen v roce 1388. Tato velkolepá stavba měla podle historických pramenů dosahovat dokonce dvojnásobku dnešní délky. Výstavba probíhala v několika etapách a do značné míry souvisela s prosperitou kutnohorských dolů.


Produktové systémy:
Opravy fasád z přírodního kamene

 • KSE 300
 • KSE 500 E
 • KSE 500 STE
 • Funcosil SNL

Česko VUT Brno – Božetěchova / Fakulta informačních technologií

VUT Brno – Božetěchova / Fakulta informačních technologií

Popis objektu:

Fakulta je umístěna v bývalém klášteře Kartuziánského řádu, který byl založen v roce 1375
Produktové systémy:

 • Injektionscreme
 • Kiesol
 • Sulfatexschlämme
 • Vorspritzmörtel
 • Sanierputz altweiss
 • Feinputz
 • Dichtschlämme
 • Aida Porenmörtel-Konzentrat
 • Profi Baudicht

Česko Pavilion Tří grácií/ Lednice

Pavilion Tří grácií/ Lednice

Popis objektu:

Součástí parkového areálu lednicko-valtického komplexu je i pavilon Tří grácií. Klasicistní salet pochází z roku 1825 z dílny Jana Karla Engela. Kolonáda má tvar půlkruhovitého ochozu, který podpírá dvanáct jónských sloupů.

Produktové systémy:

 • Kompressenputz
 • Injektionscreme
 • Fugen und Ergänzungsmörtel RZ

Česko Pavilon Gröbovka / Havlíčkovy sady - Praha 10

Pavilon Gröbovka / Havlíčkovy sady - Praha 10

Popis objektu:

Pavilon nacházející se v horní části parku byl vybudován v 70. letech 19. století podle návrhu Josefa Schulze. Původně sloužil jako zahradní herna se střelnicí, kuželnou, šachovými stoly a dalšími atrakcemi, kde si mohli návštěvníci tehdejšího areálu odpočinout a odreagovat se.

Produktové systémy:

 • HK Lasur
 • Langzeitlasur
 • AGE
 • Fassadenreiniger- Paste
 • Historic Lasur
 • Funcosil FC

Česko Hrad Loket nad Ohří

Hrad Loket nad Ohří

Popis objektu:

Gotický hrad jehož současná podoba je z doby Václava IV. Založen byl již v II.pol. 12. století v románském slohu. Hrad byl po svém postavení oporou králi Václavovi.


Produktové systémy:
Opravy fasád z přírodního kamene

 • Silicatfestiger
 • Steinfestiger 300
 • Funcosil SNL
 • Entsalzungskompresse

Česko ZOO Praha, pavilon lachtanů

ZOO Praha, pavilon lachtanů

Popis objektu:

V roce 2002 byl výběh pro lachtany poškozen povodní, proto se v roce 2007 přistoupilo k rozsáhlé rekonstrukci celého pavilonu. Po patnácti měsících oprav se vodní šelmy vrátily do nového,většího bazénu, který imituje jejich domovinu – mořské pobřeží.


Produktové systémy:
Sanace betonu

 • PCC system
 • Quellmax
 • Epoxi BS3000

Česko Windischrätzova jízdárna/ Světce u Tachova

Windischrätzova jízdárna/ Světce u Tachova

Popis objektu:

Jízdárna ve Světcích je po vídeňské císařské jízdárně největší ve střední Evropě. Tehdejší majitel panství generál Alfréd Windischgrätz ji nechal postavit v letech 1858-1861 v novoromán-ském a novorenesančním slohu. Budova obsahovala i stáje, kovárnu a ubytovací pokoje.


Produktové systémy:

 • Injektionscreme
 • Sulfatexschlämme
 • Sanierputz Altweiss
 • Historic Kalkfarbe
 • LA Silikonfarbe

Česko Zámek Lednice

Zámek Lednice

Popis objektu:
Zámek Lednice na někdejším jihomoravském panství Lichtenštejnů byl přebudován v 19. století ve stylu romantické gotiky.

Produktové systémy:

 • Aida Mauerinjektion, Aida Kiesol,
 • Alkutex BFA, Funcosil Restauriermoertel,
 • Funcosil Steinfestiger 100, 300,
 • Funcosil SNL

Česko Centrum volného času Brumlovka,Praha

Centrum volného času Brumlovka,Praha

Popis objektu:
Na místě někdejší sportovní haly ze 70. let byla vybudována dvoupatrová novostavba se třemi univerzálními sportovními sály, wellnesscentrem, fitnesscentrem a 25 metrovým bazénem se saunou a masážemi. V podzemí se nacházejí garáže

Produktové systémy:

 • Viscacid Epoxiflex Beschichtung PH
 • Viscacid Epoxiflex Beschichtung PH
 • Viscacid Epoxi Grund FU–penetrace
 • Viscacid MP Harz

Česko Nejvyšší správní soud, Brno

Nejvyšší správní soud, Brno

Popis objektu:
Budova někdejšího zemského finančního úřadu byla vybudována dle projektu architekta Segemüllera v roce 1862. Po pádu železné opony byla přebudována na sídlo nově založeného Ústavního soudu.

Produktové systémy:

 • Aida Mauerinjektion/Kiesol IK, Aida Kiesol, Sulfatexschlämme,
 • Profi Baudicht, Dichtschlämme,
 • Vorspritzmörtel, Sanierputz altweiss WTA, Feinputz, Funcosil SF

Česko Crocodille Boulevard s.r.o.,Praha - Dejvice

Crocodille Boulevard s.r.o.,Praha - Dejvice

Popis objektu:
Řetězec rychlého občerstvení Crocodille přebudoval tuto restauraci z někdejší prodejny. Na podlahu navrhl projektant humorné fiktivní novinové výstřižky. Na technické vrstvě podlahy jsou nalepeny fólie s texty a vše je přetřeno protiskluzovým lakem.

Produktové systémy:

 • Acolan Artiflor

Česko Obchodní dům Česká /Brno

Obchodní dům Česká /Brno

Popis objektu:

Historický objekt nacházející se v centru Brna byl v dřívějších dobách známý svým bufetem „Sputnik“,situovaným v přízemí. Dnes je suterén a první dvě podlaží využity ke komerčním účelům.

Produktové systémy:

 • Aida Mauerinjektion/Kiesol IK,
 • Aida Kiesol,
 • Sulfatexschlämme,
 • Bauschlämme,
 • Dichtschlämme,
 • Vorspritzmörtel,
 • Sanierputz altweiss WTA,
 • Feinputz

Česko Rezidence USA / Praha 6

Rezidence USA / Praha 6

Popis objektu:

Původně vila rodiny bankéře Petschka, postavená Matějem Blechou dle projektu Maxmiliána Spielmanna v roce 1929. Od konce války rezidence velvyslance USA.

Produktové systémy:

 • Fassadenreiniger-Paste,
 • Funcosil SNL,
 • Historic Schlämmlasur, Siliconharzfarbe LA,
 • KSE 300,
 • Albon PU 150

Česko Kostel sv. Petra a Pavla / Polešovice

Kostel sv. Petra a Pavla / Polešovice

Popis objektu:

Barokní kostel byl postaven za opata Josefa Malého v letech 1725 – 1734. Jedná se o jednolodní stavbu s pravoúhlým kněžištěm, k němuž je na podélné ose přistavěna sakristie.

K jižní straně lodi je dodatečně přistavěná čtyřboká věž, vnější fasádu člení vysoký pilastrový řád. Tento kostel je největší stavbou na statcích velehradského kláštera.

Produktové systémy:

 • Utěsnění proti vzlínající vlhkosti, sanační omítkový systém a hydrofobizace.
 • Kiesol,
 • Sulfatexschlämme,
 • Porenmörtel-Konzentrat,
 • Vorspritzmörtel,
 • Sanierputz altweiss WTA,
 • Feinputz,
 • Funcosil SNL Silan Imprägnierung

Česko Zámecká věž, Český Krumlov

Zámecká věž, Český Krumlov

Popis objektu:
Zámek Český Krumlov stojící na místě hradu Crumbenowe ze 13. století patřil nejsilnějšímu šlechtickému rodu Čech – hrabatům z Rožmberka. V 16.století získal hrad novou věž s iluzivními nástěnnými malbami ve stylu italské renesance.

Produktové systémy:

 • Funcosil FC

Česko Hrad Kunětická Hora

Hrad Kunětická Hora

Popis objektu:

Hrad doložený v 15.století, později v držení Jiřího z Poděbrad a královské komory. Pobořen švédskými vojsky, poté sloužil jako zdroj kamene pro blízké stavby. Zřícenina rekonstruována po roce 1916.

Produktové systémy:

 • Kiesol,
 • Sperrmörtel,
 • Sulfatexschlämme,
 • Sanierputz Altweiss

Česko Galerie Vaňkovka (Wannieck Galery) Brno

Galerie Vaňkovka (Wannieck Galery) Brno

Popis objektu:

Historický objekt v centru Brna, zrekonstruované objekty Strojírny a Administrativní budovy v bývalém průmyslovém areálu „Vaňkovka“. V bývalé Strojírně je dnes Wannieck Gallery, bývalá Administrativní budova dnes slouží jako sídlo firmy Jižní centrum Brno, a.s..

Produktové systémy:

 • Aida Mauerinjektion/Kiesol IK,
 • Aida Kiesol,
 • Sulfatexschlämme,
 • Vorspritzmörtel,
 • Sanierputz altweiss WTA,
 • Feinputz
 • Čistící technika ROTEC

Česko Městské lázně / Ústí nad Labem

Městské lázně / Ústí nad Labem

Popis objektu:

Stavba v novorománském slohu z roku 1908, s bazénem otevřeným roku 1912.

Produktové systémy:

 • Funcosil FC,
 • Restauriermörtel,
 • Sanierputz Altweiss,
 • Historic Lasur,
 • Siliconharzfarbe LA,
 • Flexkleber,
 • KSE 300

Česko Městský bazén / Mariánské Lázně

Městský bazén / Mariánské Lázně

Popis objektu:

Krytý plavecký bazén 25 metrů a dětský bazén, ohřívárna, vířivky ap.

Produktové systémy:

 • Penetrace: Kiesol
 • Utěsnění: Elastoschlämme 2K, Vidiflex Fugenband
 • Lepení: Fliesenkleber ST
 • Spárování: EP Colorfuge

Česko Mozarteum / Praha 1

Mozarteum / Praha 1

Popis objektu:

Stavba významného architekta funkcionalismu Jana Kotěry z let 1911-12 pro nakladatele hudebnin Mojmíra Urbánka. V domě sídlilo Burianovo divadlo D34 a později nahrávací studio Pantonu.

Produktové systémy:

 • Funcosil FC
 • Funcosil BI
 • Betofix RM

Česko Školního bazén s mořskou vodou / Brno

Školního bazén s mořskou vodou / Brno

Popis objektu:

Bazén s mořskou vodou pro výuku plavání.

Produktové systémy:

 • Penetrace: Kiesol
 • Utěsnění: Elastoschlämme 2K, Vidiflex Fugenband
 • Lepení: Fliesenkleber ST
 • Spárování: EP Colorfuge

Česko Radnice / Prachatice

Radnice / Prachatice

Popis objektu:

Budovu v novorenesančním stylu vystavěl v roce 1903 stavitel Rudolf Zobel z Prachatic. Výzdoba zachycuje události z dějin města, jako například dopravu soli soumary po Zlaté stezce či předávání městských privilegií posly krále Václava IV. v roce 1382.

Produktové systémy:

 • Alkutex BFA,
 • Funcosil KSE,
 • Funcosil Steinfestiger,
 • Funcosil SNL,
 • Viscacid Epoxi Bauharz,
 • Funcosil Fugenmörtel,
 • Viscacid Epoxi Saniermörtel

Česko Hotel Čertousy /Praha – Horní Počernice

Hotel Čertousy /Praha – Horní Počernice

Popis objektu:

Bývalý velkostatek byl původně ve 14. století zakoupen panovníkem Karlem IV. k pražskému Karolinu. Později zde byl zřízen středověký klášter a vybudována obytná budova. Před rokem 1950 byla budova znárodněna a po roce 1989 vrácena dědicům (bratrům Stárovým).

Produktové systémy:

 • Sanační systém Funcosil,
 • Funcosil LA Siliconfarbe,
 • Funcosil Fugenmörtel,
 • Aida Kiesol,
 • Sulfiton Dickbeschchtung,
 • Relö,
 • Aidol HK Lasur

Česko Dům u Hybernů / Praha 1

Dům u Hybernů / Praha 1

Popis objektu:

Dům u Hybernů vznikl spojením původně gotického kostela sv. Ambrože, který byl v letech 1652-1659 barokně přestavěn irskými františkány a kláštera, který k němu tito františkáni přistavěli. Současná empírová podoba domu pochází z počátku 19. století. Poslední přestavba na muzikálové divadlo skončila v roce 2006.

Produktové systémy:

 • Injektionscreme,
 • Kiesol,
 • Sulfatexschlämme,
 • Grundputz,
 • Vorspritzmörtel,
 • Sanierputz altweiss,
 • Feinputz,
 • Sanierputz farbe,
 • Siliconharz Spachtel

Česko Radnice / Český Dub

Radnice / Český Dub

Popis objektu:

Radnice byla postavena roku 1565 v renesančním slohu za Jana z Oprštorfu a několikrát přestavěna, naposledy v roce 1907, kdy vznikla přístavba s obřadní síní a novým vstupem.

Produktové systémy:

 • Silikonový systém Funcosil,
 • Funcosil 1 L Sanierputz,
 • Funcosil LA Siliconfarbe

Česko Vlakové nádraží Kutná Hora

Vlakové nádraží Kutná Hora

Popis objektu:

Typická budova C&K eráru ze druhé poloviny 19. století. Budova neprošla za svou existenci výraznější obnovou. Cihelné zdivo, opatřené na vnějším líci na soklu obkladem z místního pískovce bylo třeba vybavit dodatečnou vodorovnou hydroizolační clonou. K tomuto účelu se použilo subtilních vrtů ve spáře zdiva, plněných injektážím krémem.

Produktové systémy:

 • Injektionscreme,
 • KSE 100 (Funcosil Steinfestiger 100), KSE 300 (Funcosil Steinfestiger 300), Historic Lasur (Funcosil Historic Lasur),
 • FuncosilFC(Funcosil Fassadencreme)

Česko Rezidence rakouské ambasády /Praha

Rezidence rakouské ambasády /Praha

Popis objektu:

Dům postavený v 50. letech 16. století ve slohu rané renesance, V osmdesátých letech 17. století získal dům Albert Václav rytíř Hložek ze Žampachu, hejtman Pražského hradu, který dům nechal přestavět na raně barokní palác.

Produktové systémy:

 • Kiesol, Dichtspachtel,
 • Sulfatexschlämme,
 • Vorspritzmörtel,
 • Sanierputz altweiss,
 • Feinputz,
 • Sanierputzfarbe,
 • Silikonfarbe SF,
 • Multispachtel,
 • Grundierung SV,
 • Fassadenreiniger-Paste

Česko Vodojem nad obcí Hřensko

Vodojem nad obcí Hřensko

Popis objektu:

Sběrný vodojem v pramenné oblasti, historická stavba z roku 1903. Podzemní betonová jímka se vstupem z přírodního kamene.

Produktové systémy:

 • Sanace betonu: PCC Mörtel, Betofix RM
 • Penetrace: Kiesol
 • Utěsnění:Trinkwasserschlämme
 • Kámen:Restauriermörtel,
 • KSE 300, Funcosil SNL, BFA

Česko ČOV / Kostelec nad Černými Lesy

ČOV / Kostelec nad Černými Lesy

Popis objektu:

Čistírna odpadních vod „Bohumil“ – aktivační nádrž

Produktové systémy:

 • Reprofilace betonu, ochranný nátěr žb.konstrukce
 • Multispachtel,
 • Betofix RM
 • Tiefengrund W,
 • EP Universal

Česko Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves / lázeňská vila

Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves / lázeňská vila

Popis objektu:

Historie lázní sahá až do roku 1903, kdy na popud místního rodáka ThDr. Františka Botka byl prokázán léčivý účinek pramenů sirné vody, vyvěrajících v bažině nedaleko obce. Z původních malých obecních lázní s budovou se 6 koupelovými kabinkami a čekárnou se postupem času vybudovaly lázně do dnešní podoby.

Produktové systémy:

 • Injektionscreme,
 • Kiesol,
 • Sulfatexchlämme,
 • Vorspritzmörtel,
 • Sanierputz altweiss,
 • Feinputz

Česko Tokovo – výšková budova / Praha

Tokovo – výšková budova / Praha

Popis objektu:

Rekonstrukce objektu, který byl postaven v letech 1974-1977. Konstrukce budovy v kombinaci s nedostatečnou tloušťkou stávajících stropních desek kladly požadavek na použití flexibilních podlahových vrstev za současného plošného vyrovnání pod koberce s tloušťkou až 60 mm.

Produktové systémy:

 • Viscacid Epoxi Injetionshrz 100, Viscacid Epoxiflex mörtelharz, Viscacid Epoxiflex Beschichtung PH,
 • Acolan Sedimentbelag,
 • Viscacid MP Harz,
 • Viscacid BS 3000,
 • Acolan Epoxi Grund FU,
 • Viscacid Optilan 30

Česko Bytový dům Sokolská / Zlín

Bytový dům Sokolská / Zlín

Popis objektu:

Systém utěsnění nových žb. balko- nových desek:

 • hydroizolační stěrka, flexibilní lepící tmel, spárovací hmota, těsnící páska a silikonových tmel.

Produktové systémy:

 • Kiesol,
 • Elastoschlämme 2K,
 • Extraflex,
 • Fugenschmal,
 • Vidiflex,
 • Fugenbänder,
 • Multi Sil

Česko Lázeňská vila „ Alpská růže “/ Luhačovice

Lázeňská vila „ Alpská růže “/ Luhačovice

Popis objektu:

Tato vila, postavená v letech 1883-1884 , je charakteristickou ukázkou architektury tzv. alpského stylu, který určoval podobu luhačovických lázní ve druhé polovině 19. století.

Produktové systémy:

 • Injektionscreme,
 • Kiesol,
 • Sulfatexchlämme,
 • Vorspritzmörtel,
 • Sanierputz altweiss,
 • Feinputz,
 • Dichtschlämme,
 • Flüsssige Folie,
 • Vidiflex,
 • Sanierputzfarbe

Česko Dům sociálních služeb /Vésky u Uherského Hradiště

Dům sociálních služeb /Vésky u Uherského Hradiště

Popis objektu:
Nepodsklepený objekt bývalé školy, přestavěn pro potřeby sociálního centra

Produktové systémy:

 • Injektionscreme
 • Kiesol
 • Sulfatexchlämme
 • PMK
 • Vorspritzmörtel
 • Sanierputz altweiss
 • Feinputz
 • Dichtschlämme

Česko Zahradní jezírko, rodinný dům / Stará Huť - Dobříš

Zahradní jezírko, rodinný dům / Stará Huť - Dobříš

Popis objektu:

Na zahradě rodinného domku v obci Stará Huť u Dobříše bylo vybudované zahradní jezírko. Jako dekorační prvek byl zvolen kámen Travertin.

Produktové systémy:

 • Kiesol
 • Fugenmörtel TK

Česko ZOO Lešná u Zlína /Pavilon Yucatan – tropická džungle

ZOO Lešná u Zlína /Pavilon Yucatan – tropická džungle

Popis objektu:

Tropická hala byla otevřena v říjnu 2006. Svým pojetím je naprosto unikátní. Představuje bohatost a pestrost středoamerického deštného pralesa.

Produktové systémy:

 • Rapidhärter
 • Kiesol
 • Trinkwasserschlämme
 • Vidiflex Fugenbänder

Česko ARROW / Žďár nad Sázavou

ARROW / Žďár nad Sázavou

Popis objektu:

Nová výstavba výrobní haly s čistými provozy včetně skladových prostor a garáží pro dceřinnou společnost předního amerického výrobce jemné lékařské techniky.

Produktové systémy:

Sanace podlah –průmyslové podlahy

 • Epoxy ST 100
 • Epoxy UV 100
 • Epoxyflex Farblos

Realizovaná plocha: 5000 m2

Česko Bytový dům Améba / Ostrava

Bytový dům Améba / Ostrava

Popis objektu:

Rezidence Améba je bytový dům v Ostravě v lokalitě takzvaných Komenského sadů. Dům se skládá ze dvou objektů, které jsou spojeny pouze podzemním podlažím.

Produktové systémy:

Sanace podlah –vodou ředitelné difuzní systémy

 • Epoxy BS 2000
 • Epoxy BS 3000

Česko Zámek Roztěž u Kutné Hory

Zámek Roztěž u Kutné Hory

Popis objektu:

Roztěžský zámek stojí na místě bývalé dřevěné tvrze, později přestavěné na hrad. Jan Špork roku 1669 v místech opuštěného hradu vystavěl pohodlný lovecký zámeček. Okolo je anglický park se vzác¬nými dřevinami a rozsáhlé golfové hřiště.


Produktové systémy:

 • Profi Baudicht
 • Silicatfesiger
 • Kiesol
 • Sulfatexschlämme
 • Sanierputz Altweiss
 • Feinputz
 • Siliconharzfarbe LA

Česko Bytový komplex/ Ostrava Poruba

Bytový komplex/ Ostrava Poruba

Popis objektu:

Podlaha garáží v nově vystavěném objektu bytového komplexu.
Produktové systémy:

Sanace podlah – vodou ředitelné difuzní systémy

 • Epoxy BS 2000
 • Epoxy BS 3000
 • Remmers ADD

Česko Emerson / Mikulov

Emerson / Mikulov

Popis objektu:

Novostavba výrobního závodu včetně skladových prostor a technického zázemí.

Produktové systémy:

Sanace podlah – vodou ředitelné difuzní systém

 • Epoxy MT 100
 • Epoxy BS 2000
 • Epoxy BS 3000

Česko G.N.P. Vsetín / Bobrky

G.N.P. Vsetín / Bobrky

Popis objektu:

Jedná se o novou výstavbu výrobny, balírny a skladu výrobce a dodavatele obalů, především krabic a kartónů z vlnité lepenky.

Produktové systémy:
Sanace podlah – průmyslové podlahy

 • Epoxy ST 100
 • Epoxyflex BS PH

Česko Kovokon Kunovice

Kovokon Kunovice

Popis objektu:

Společnost Kovokon se zabývá sériovou výrobou přesných kovových součástí. Starší výrobní hala prošla rozsáhlou stavební rekonstrukcí, včetně opravy podlah.

Produktové systémy:
Sanace podlah – průmyslové podlahy

 • Epoxy ST 100
 • Epoxy MT 100
 • Epoxy BS OS

Česko Rybenor / Mlékojedy u Litoměřic

Rybenor / Mlékojedy u Litoměřic

Popis objektu:

Nová stavba moderní výrobny na zpracování ryb včetně skladů a komunikačních chodeb.

Produktové systémy:
Sanace podlah – protiskluzové podlahy

 • Epoxy ST 100
 • Epoxy BH 100
 • Epoxy BS OS

Česko Rybex / Třinec

Rybex / Třinec

Popis objektu:

Novostavba moderní výrobny na zpracování ryb včetně skladů. Společnost Rybex je výrobcem a dodavatelem rybích a lahůdkářských výrobků.

Produktové systémy:
Sanace podlah – protiskluzové podlahy

 • Epoxy MT 100
 • Epoxy ST 100
 • Epoxy BH 100

Česko Sportovní hala / Vendryně

Sportovní hala / Vendryně

Popis objektu:

Provoz sportovního areálu, nacházejícího se v obci Vendryně nedaleko Třince, byl zahájen v květnu 2004. Původní nafukovací tenisovou halu vystřídala pevná stavba se čtyřmi kurty s kvalitním povrchem.

Produktové systémy:
Sanace podlah – dekorativní podlahy

 • Epoxy ST 100
 • Epoxy UV 100
 • Remmers Sedimentflocken

Česko Trolli / Plzeň

Trolli / Plzeň

Popis objektu:

Novostavba moderní výrobny gumových a želatinových cukrovinek.
Produktové systémy:

Sanace podlah – protiskluzové podlahy

 • Epoxy CR color
 • Epoxy ST 100
 • Epoxy BS OS

Česko Chrám sv. Mikuláše/ Jaroměř

Chrám sv. Mikuláše/ Jaroměř

Popis objektu:
Chrám sv. Mikuláše je nejstarší stavbou ve městě, je cennou památkou české lucemburské a vladislavské gotiky. Založen byl počátkem 14. století a stal se součástí městského opevnění, dostavěn byl v druhé polovině 15. století.

Produktové systémy:

 • Steinfestiger
 • Funcosil SNL
 • Fassadencreme

Česko Klášter Trapistů/ Nový Dvůr

Klášter Trapistů/ Nový Dvůr

Popis objektu:
Původně zemědělský statek dříve patřící¨premonstrátům z Teplé byl rekonstruován francouzským cisterciáckým řádem Trapistů. Zachráněna byla historicky cenná západní residenční část. Novou dominantou kláštera se stal minimalistický kostel.


Produktové systémy:

 • Acolan ArtiVlor,
 • Viscacid Epoxiflex,
 • Acolan ArtiTop m 500 m2

Česko Katedrála sv. Petra a Pavla

Katedrála sv. Petra a Pavla

Popis objektu:
Katedrála se nachází na místech původního brněnského hradu s hradní kaplí z 11. a 12. století. Ta byla ve 13. století přestavěna na gotický chrám. Na počátku 16. století byl původní chrám zasvěcen sv. Petru a Pavlovi.


Produktové systémy:

 • KSE 300
 • KSE 300E (2.000m2) Restauriermörtel

Česko Kostel sv. Prokopa Záboří

Kostel sv. Prokopa Záboří

Popis objektu:
Jedna z nejznámějších románských staveb ve středních Čechách, kostel sv. Prokopa v Záboří nad Labem (okr. Kutná Hora).

Produktové systémy:

 • KSE 100
 • KSE 300

Česko Bytový dům Jankovice, okr. Kroměříž

Bytový dům Jankovice, okr. Kroměříž

Popis objektu

Celoplošně podsklepený bytový dům s 6 bytovými jednotkami z druhé poloviny 20.století. Nesprávnou úpravou soklové části došlo k degradaci cihelné přizdívky a byla tak poškozena svislá izolace objektu v úrovni terénu i pod ním. Nesprávným vyspádováním přilehlých zpevněných ploch docházelo k neustálému zatékání srážkové vody do obvodové konstrukce podzemního podlaží.

Produktové systémy

 • Kiesol Standard
 • Sulfatexschlämme
 • Dichtspachtel
 • Multi-Baudicht 2K
 • DS-Systemschutz

Česko Letohrádek Ostrov nad Ohří

Letohrádek Ostrov nad Ohří

Popis objektu:
Letohrádek je raně barokní stavba z let 1674-83 vystavěná pod vedení stavitele Abrahama Leuthnera, dnes je zde sílo pobočky karlovarské galerie výtvarného umění.

Produktové systémy:

Systém ROTEC

 • Restauriermörtel
 • Feinputz
 • Historic Kalkfarbe
 • Historic Lasur
 • Funcosil SNL
 • Sulfatexschlämme
 • Sanierputz 1L

Česko Severočeská Galerie výtvarného umění/ Litoměřice

Severočeská Galerie výtvarného umění/ Litoměřice

Popis objektu:
Galerie byla založena v lednu 1956, sbírky byly pro veřejnost zpřístupněny za dva roky − 9. května 1958. Galerie prezentuje umělecká díla z období od 12. století do současnosti převážně české provenience.

Produktové systémy:

 • Historic Kalkspachtel
 • Historic Kalkfarbe

Česko Trapistický klášter Nový Dvůr/ hospic

Trapistický klášter Nový Dvůr/ hospic

Popis objektu:
Trapistický klášter v Novém Dvoře u Toužimi vnikl přestavbou původního hospodářského dvora. V budově bývalého ovčína vznikl objekt pro ubytování laických návštěv kláštera. Kvůli změně využití bylo třeba změnit technické parametry konstrukcí stavy.


Produktové systémy:

 • Injektionscreme
 • Entsalzungskompresse Sulfatexschlämme
 • Salzspeicherputz
 • Sanierputz

Česko Zvonice Svatobořice – Mistřín u Kyjova, okr. Hodonín

Zvonice Svatobořice – Mistřín u Kyjova, okr. Hodonín

Popis objektu

První písemné zmínky o zvonici pochází z roku 1719. Pravděpodobně je ještě starší. Byla postavená na rozhraní panského dvora a obce. Sloužila ke svolávání obyvatel. Budova tedy měla původně hlavně světský charakter. Náboženského využití se jí dostalo až později, přesné datum se však nepodařilo dohledat.
Zvonice není památkově chráněná, ale památkově cenná.

Produktové systémy

 • Kiesol C
 • Kiesol Standard
 • Dichtspachtel
 • Sulfatexschlamme
 • Profi-Baudicht 2K
 • Vorspritzmortel
 • Saniergrund
 • Sanierputz altweiss
 • Feinputz
 • Quarzgrund

Česko Zámek Častolovice

Zámek Častolovice

Popis objektu:
Zámek Častolovice, sídlo pánů z Oppersdorfu a poté Šternberků, jimž náleží i dnes, je čtvercová čtyřkřídlá jednopatrová budova s vnitřním nádvořím s kašnou uprostřed. Architektura renesančního objektu i přilehlého parku je obohacena o cenné interiéry.

Produktové systémy:

 • KSE 300
 • KSE 100
 • KSE 300E
 • Sulfatexschlämme
 • Sanierputz 1L

Česko Západočeská univerzita Plzeň

Západočeská univerzita Plzeň

Popis objektu:
Budovy děkanátů humanitních fakult jsou umístěny v bloku historických měšťanských domů mezi ulicí Veleslavínovou a Solní. Pro účely univerzity byly stavby sanovány a dispozičně propojeny.

Produktové systémy:

 • Sulfatexchlämme
 • Kiesol
 • Injektionscreme
 • Sanierputz
 • KSE 300
 • Siliconharzfarbe LA

Česko Hayes Lemmerz Alukola/ Ostrava

Hayes Lemmerz Alukola/ Ostrava

Popis objektu:

Společnost Hayes Lemmerz Autokola je výrobcem diskových kol pro osobní automobily, lehké nákladní automobily a vysokozdvižné vozíky.

Produktové systémy:

 • Epoxy ST 100
 • Epoxy OS Color
 • Epoxyflex Beschichtung PH
 • Pur Aqua Top 2 KM
 • barevný písek 1.0 – 1.6

Česko Bytový dům, Pardubice

Bytový dům, Pardubice

Popis objektu

 • Bytový dům – parkovací plocha – před garážemi – plocha cca 260 m2

Produktové systémy:

 • Epoxy PFM 2K 

Česko Fakulta veterinárního lékařství, Brno

Fakulta veterinárního lékařství, Brno

Popis objektu:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno byla zřízena v roce 1918. V současné době má tři fakulty, a to Fakultu veterinárního lékařství, Fakultu veterinární hygieny a ekologie a Farmaceutickou fakultu. VFU Brno je jedinou univerzitou v České republice zaměřenou na veterinární lékařství, veterinární hygienu a ekologii.

Produktové systémy:

 • Kiesol
 • Profi-Baudicht 2K
 • Dichtspachtel
 • Dichtschlämme

Česko Stavba myčky osobních vozů ČD, Brno

Stavba myčky osobních vozů ČD, Brno

Popis objektu:
Výstavba halového umývače vozových skříní Českých drah. Lokaliotu stavby je železniční stanice Brno – Horní Heršpice, v rámci železničního uzlu Brno.

Produktové systémy:

 • Voranstrich L
 • Profi-Baudicht 2K
 • pásy KSK

Česko SPŠ stavební, Lipník nad Bečvou

SPŠ stavební, Lipník nad Bečvou

Popis objektu:
Stavba budovy České reálky byla započata v roce 1897. Slavnostní svěcení budovy se pak uskutečnilo v roce 1898. V budově postupně sídlily instituce jako např. vojenská nemocnice, výuka německé mládeže, Okresní soud i ubytovna německých vojáků. První maturitní zkoušky České reálky zde proběhly v roce 1902. Od roku 1953 v budově sídlí Střední průmyslová škola stavební.

Produktové systémy:

 • čištění Rotec
 • Siliconfarbe SF

Česko Rekonstrukce areálu Vršovické vodárny

Rekonstrukce areálu Vršovické vodárny

Popis objektu:

Areál Vršovické vodárny byl postaven v roce 1907. Branická část sloužila svým účelům až do začátku šedesátých let. V této době fungovala jako rezervní zdroj vody pro potřeby civilní obrany. Rekonstrukce vodárny, která je od roku 2002 kulturní památkou, probíhala od května 2009. Opravená secesní vodárna dnes slouží jako kulturní a společenské centrum. Při opravách zůstaly zachovány původní fasády z ostře pálených cihel, které na začátku minulého století navrhl architekt Jan Kotěra.

Produktové systémy:

 • Kiesol,
 • Sulfatexschlämme
 • Dichtspachtel
 • Vorspritzmörtel
 • Sanierputz altweiss
 • Feinputz
 • Betofix R2
 • Betofix R4
 • Elastoschlämme 1K
 • Elastoschlämme 2K
 • Dichtschlämme
 • Profi-Baudicht 1K
 • Profi-Baudicht 2K
 • DS-Systemschutz
 • Epoxy BS 2000
 • Epoxy BS 3000
 • Epoxy BH 100

Česko Zámek Nebřenice

Zámek Nebřenice

Popis objektu:

Prvně se Nebřenice připomínají již roku 1437, kdy je zde uváděn hospodářský statek. Z původního starého dvora byl v 19. století vystavěn jednoduchý, venkovský, patrový zámeček v klasicistním stylu.

Produktové systémy:

 • Kiesol iK

Česko Zámecké návrší Litomyšl

Zámecké návrší Litomyšl

Popis objektu:
Počátky zámeckého areálu sahají až do středověku, avšak současné podoby nabyl až v průběhu 16. století. Později zde bylo postaveno i divadlo, v němž se hrály především německé a francouzské hry. V 18. století byla podstatně rozšířena přilehlá zahrada, která dnes tvoří důležitou součást celého areálu. Zámek je od roku 1999 zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jako příklad středoevropské šlechtické rezidence z období renesance. Hlavním cílem projektu Revitalizace zámeckého návrší je jeho oživení a plnohodnotné zapojení do organismu města regionu.

Produktové systémy:

 • Kiesol
 • Kiesol C
 • Dichtspachtel
 • Sulfatexschlämme
 • Vorspritzmörtel
 • Feinputz
 • Sanierputz altweiss
 • Sanierputz S
 • Betofix R4
 • Betofix RM
 • Multi Baudicht 2K
 • Profi Baudicht 1K
 • Profi Baudicht 2K

Česko UK Rekonstrukce vnitřních prostor, Praha

UK Rekonstrukce vnitřních prostor, Praha

Popis objektu:

Objekt celou svou historii od roku 1844 sloužil pro potřeby patologicko-anatomického ústavu. Tuto funkci plnil i v dobách druhé světové války až do doby před rekonstrukcí, která byla zahájena v roce 2008. Samotný objekt není památkově chráněn, ale nachází se na území městské památkové rezervace Praha. Stavba má čtyři průčelí, pozdně klasicistní fasádu s novogotickými prvky. Budova bude využita pro potřeby Ústavu dějin lékařství, Ústavu vědeckých informací a pro výuku 1.LF UK v Praze.

Produktové systémy:

 • Kiesol
 • Injektionscreme
 • Dichtspachtel
 • Sulfatexschlämme
 • Vorspritzmörtel
 • Sanierputz altweiss
 • Feinputz
 • Sanierputzfarbe
 • Tiefgrund W
 • Elastoschlämme 2K
 • Flüssige Folie
 • Dickbeschichtung

Česko Turecká věž, Nymburk

Turecká věž, Nymburk

Popis objektu:

Secesní vodárna nepravidelného osmibokého půdorysu s portálkem a čtvercovými okénky. Od svého vybudování z původní dřevěné věže v roce 1597 byla několikrát opravovaná, v 19. století dokonce dvakrát. Sloužila jako vodárna, která dodávala vodu do pěti nymburských kašen. Svůj název dostala podle tureckého nebezpečí, které ohrožovalo Evropu. Objekt je dodnes funkční.

Produktové systémy:

 • Injektionscreme
 • Borlochsuspension

Česko Rekonstrukce zemědělské usedlosti, Středokluky

Rekonstrukce zemědělské usedlosti, Středokluky

Popis objektu:
Původní zemědělská usedlost v okrese Praha – západ.

Produktové systémy:

 • Injektionscreme
 • Kiesol
 • Sulfatexschlämme
 • Dichtspachtel
 • Vorspritzmörtel
 • Dichtschlämme
 • Profi-Baudicht 1K
 • DS Systemschutz
 • Sanierputz altweiss
 • Feinputz
 • Sanierputzfarbe
 • systém iQ-Therm 50 mm

Česko Rekonstrukce Grotty, Praha

Rekonstrukce Grotty, Praha

Popis objektu:

Umělá krápníková jeskyně byla vytvořena jako součást architektonického členění zahrady kolem roku 1860. Grotta byla užívána v poměrně zachovalém stavu až do roku 1940, kdy ji opustili poslední nájemci, a nastala postupná devastace. Městská část Praha 2 za výjimečnou rekonstrukci Grotty v Havlíčkových sadech zvítězila v soutěži o Cenu Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón za rok 2011.

Produktové systémy:

 • Kiesol
 • Sulfatexschlämme
 • Dichtspachtel
 • Feinputz
 • Elastoschlämme 1K
 • Profi-Baudicht 1K
 • ProfiBaudicht 2K
 • Elastoplast schwarz

Česko Pivovar Škvorec, přestavba na bytový komplex

Pivovar Škvorec, přestavba na bytový komplex

Popis objektu:

Pivovar ve Škvorci byl doložen v roce 1510, v 17. století byl rozšířen na lichtenštejnský zámecký pivovar, který vařil granátový ležák. Po zrušení pivovaru v roce 1924 sloužila budova až do roku 1986 jako sladovna. Bývalý Zámecký pivovar tvořil rozsáhlý komplex barokních a klasicistních budov. Po rekonstrukce z nich vznikl nový rezidenční komplex s loftovými byty.

Produktové systémy:

 • Kiesol iK
 • Kiesol
 • Profi-Baudicht 1K
 • DS Systemschutz
 • Vorspritzmörtel
 • Sanierputz altweiss
 • Feinputz

Česko Předklášteří – Skryje, Brno

Předklášteří – Skryje, Brno

Popis objektu:

Bývalý rekreační objekt ve Skryjích u Brna (Předklášteří), který prochází celkovou rekonstrukcí. Byl postaven v 60. letech minulého století. Sloužil tedy převážně k „podnikové“ rekreaci zaměstnanců. Po rekonstrukci budu sloužit k soukromým účelům.

Produktové systémy:

 • iQ-Fix
 • iQ-Therm 80 mm
 • iQ-Tex
 • iQ-Top
 • iQ-Fill,
 • Grundputz - podkladní omítka

Česko Centrum Pivovar, Děčín

Centrum Pivovar, Děčín

Popis objektu:

Historie děčínského pivovaru sahá až k přelomu 17.a 18.století. V roce 1698 dal hrabě Maxmilián Thun vystavět v Podmoklech nový velký pivovar, v němž se začalo pivo vařit již roku 1703, ačkoli stavba byla dokončena v roce 1707. V roce 1848 byl tento původní pivovar stržen kvůli výstavbě železnice a od roku 1849 začal postupně vyrůstat nový. Později byl podnik několikrát rozšířen a stavebně upraven. Z doby secesních úprav pochází znak Františka Thuna na průčelí hlavní budovy.
V roce 2007 byl objekt prodán a nový vlastník se rozhodl vybudovat nové kulturně obchodní centrum. Jako doklad staré industriální architektury je komplex budova pivovaru chráněnou historickou památkou.

Produktové systémy:

 • Kiesol
 • Kiesol C
 • Kiesol IK
 • Sulfatexschlämme
 • Dichtspachtel
 • Vorspritzmörtel
 • Sanierputz S
 • Sanierputz altweiss
 • Feinputz
 • Sanierputzfarbe
 • Historic Kalkfarbe
 • Siliconharzfarbe LA
 • Dichtschlämme
 • Elastoschlämme 1K
 • Multi-Baudicht 2K
 • Profi-Baudicht 1K
 • Profi-Baudicht 2K
 • K2 Dickbeschichtung
 • DS Systemschutz

 

Česko Výzkumné a vývojové PET Centrum, Řež u Prahy

Výzkumné a vývojové PET Centrum, Řež u Prahy

Popis objektu:

Hlavním úkolem budovaného PET centrum Řež je vývoj a výroba nové generace radiofarmak určených pro diagnostiku a léčbu onkologických, neurodegenerativních a kardiovaskulárních onemocnění.
Dosud vybudovaná PET centra v ČR se primárně zaměřují na zabezpečení výroby dostatečného objemu radiofarmak pro pacienty. Ústav jaderného výzkumu chce proto podpořit vývoj nových generik radiofarmak a jejich uplatitelnost na trhu.

Produktové systémy:

 • Kiesol
 • Sulfatexschlämme
 • Dichtspachtel
 • Vorspritzmörtel
 • Dichtschlämme
 • Elastoschlämme 1K
 • Profi-Baudicht 1K
 • Profi-Baudicht 2K
 • DS Systemschutz
 • Fugenband B200

Česko Malovaný dům, Třebíč

Malovaný dům, Třebíč

Popis objektu:

Nárožní renesanční dům, na Karlově náměstí se sgrafitovou fasádou, patří mezi nekrásnější a neznámější historické domy v Třebíči. Byl postavena koncem 16. století benátským kupcem Francescem Calligardim a sloužil k obchodování. V roce 1903 byla obnovena bohatá ornamentální výzdoba a v 80. letech prošel objekt celkovou generální rekonstrukcí. V roce 2013 byla provedena pouze obnova fasády. Objekt je dnes využíván jako galerie, obřadní síň a turistické informační centrum.

Produktové systémy:

 • Injektionscreme
 • Kiesol IK
 • Kiesol
 • Dichtspachtel
 • Sulfatexschlämme
 • Vorspritzmörtel
 • Sanierputz altweiss
 • Feinputz

Česko Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské nám., Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské nám., Brno

Popis objektu

Bývalý augustiniánský klášter, nový konvent vystavěn po 1732, v letech 1738 – 1742 vystavěna nová prelatura. Roku 1783 adaptace kláštera na tzv. dikastriální budovu, architekt F.P. Hildebrant. V první polovině 19. stol. klasicistní úpravy bývalé prelatury pro využití jako úřední budovy. Po 1918 se budova stala sídlem zemského úřadu. Na konci války poškozena, po r. 1945 provedena oprava a odstraňování válečných škod. Fasády do Rooseveltovy z velké části nově omítnuty. V letech 1992 - 1993 - generální oprava fasád, výměna omítek, opravy fasády především v ploše a pilastrech, doplnění omítek špalet a šambrán, výměna omítek soklu objektu.

Produktové systémy

 • Kiesol C
 • Kiesol Standard
 • Sulfatexschlämme
 • Dichtspachtel
 • Vorspritzmörtel
 • Grundputz WTA
 • Sanierputz-altweiss WTA

Česko Národní divadlo, Praha

Národní divadlo, Praha

Popis objektu:

Národní divadlo v Praze patří mezi nejznámější divadla v České republice. Novorenesanční budova divadla Josefa Zítka je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi jak z hlediska obecně národněkulturního, historického, tak i z hlediska čistě architektonického. Na jeho budování se sbírkami podílely široké vrstvy všeho lidu. Slavnostní položení základního kamene 16.května 1868 se stalo všenárodní politickou manifestací.
Poprvé bylo divadlo otevřeno 11.června 1881 na počest návštěvy korunního prince Rudolfa. V roce 1881 došlo k požáru, který zničil měděnou kupoli, hlediště i jeviště divadla. Požár byl pochopen jako celonárodní katastrofa a vyvolal obrovské odhodlání pro nové sbírky. Budova Národního divadla byla otevřena 18.listopadu 1883 představením Smetanovy slavnostní opery Libuše, pro tuto příležitost zkomponované. Až 1.dubna 1977 bylo Národní divadlo představením Jiráskovy Lucerny na více než šest let uzavřeno pro generální rekonstrukci. Rozsáhlá přestavba spojená s dostavbou okolí divadla byla ukončena ke 100.výročí otevření: 18.listopad 1983. V tento den opět představením Smetanovy Libuše byla předána veřejnosti.

Produktové systémy:

 • Betofix RM
 • Betofix R4
 • Elastoschlämme 1K
 • Elastoschlämme 2KFugenband B200, Fugenband SK 10, Fugenband SP 120/70
 • Fugenband VF 120
 • Verbundmörtel altweiss
 • Elastoplast schwarz

Česko Laboratorní centrum Fakulty technologické, Zlín

Laboratorní centrum Fakulty technologické, Zlín

Popis objektu:

Novostavba Laboratorního centra Fakulty technologické (LCFT) s vybudovanou kapacitou 12.340 m2 vznikla v centru města na místě bývalého koupaliště Baťák, které nechal postavit v roce 1939 Tomáš Baťa. Na konci 80. let fungování koupaliště skončilo a pak tu byla jen tržnice, která postupně chátrala. Centrum nabídne kvalitně vybavené prostory pro výuku i výzkum a vývoj.
Toto moderní výzkumné pracoviště bude součástí technologické fakulty zlínské univerzity.

Produktové systémy:

 • Kiesol
 • Betofix RM
 • Dichtspachtel
 • Dichtschlämme
 • Elastoschlämme 2K
 • Profi-Baudicht 1K
 • Profi-Baudicht 2K
 • Fugenband B200

Česko Kostel sv. Andělů strážných vápenné nátěry interiéru Nivnice u UH. Brodu

Kostel sv. Andělů strážných vápenné nátěry interiéru Nivnice u UH. Brodu

Popis objektu:

První zprávu o tom, že existoval kostel v Nivnici, máme z roku 1403. V roce 1625 zde vedli duchovní správu dominikáni z Uherského Brodu. O patnáct let později připadla duchovní správa v Nivnici k Hluku, což trvalo do 15. října 1654, kdy se stala samostatnou farností. V té době byl v kostele sv. Archanděla Michaela jen jeden jednoduchý dřevěný oltář, pozlacený kalich, monstrance, kamenná křtitelnice a pět kasulí. V roce 1741 chrám sv. Archanděla Michaela zbourali; nový kostel sv. Andělů strážných byl vybudován na místě kaple z pozůstalosti zesnulého faráře Černocha, což realizoval farář Ondřej Hinl. Půdorysný rozsah nového chrámu do určité míry souvisí s kostelem v blízkém Hluku. Stavba byla dokončena v roce 1752 a slavnostní svěcení proběhlo v neděli 5. listopadu téhož roku, jméno stavitele ani bližší údaje ovšem neznáme. Celková délka kostela i s předsíní je 36,50 m, celková výška věže je 42 metrů. Vznikla tak pozdně barokní stavba – snad na starších základech -, která se v celkem nezměněné podobě zachovala dodnes.

Produktové systémy:

 • Vápenné barvy - Historic Kalkfarbe (probarvené)

Česko Faustův dům, Praha 2

Faustův dům, Praha 2

Popis objektu:

Původně gotická staveba ze 14. století, která byla později renesančně a barokně upravena. V historických materiálech je Faustův dům uváděn jako Mladotovský palác. Dům je spojen s faustovskou legendou, přestože v něm historický doktor Faust nikdy nebydlel. Pověst vznikla nejspíš díky několika majitelům domu, kteří se věnovali přírodním vědám a alchymii. V současnosti budovu spravuje a využívá 1. lékařská fakulta UK.

Produktové systémy:

 • Injektionscreme
 • Kiesol Standard
 • Sulfatexschlämme
 • Dichtspachtel
 • Vorspritzmörtel

Česko Rekonstrukce a přístavba pavilonu č. 8 FN Na Bulovce, Praha

Rekonstrukce a přístavba pavilonu č. 8 FN Na Bulovce, Praha

Popis objektu:

Původní Stará Libeňská nemocnice byla postavena v roce 1896. Komplexní výstavbuareálu nemocnice přerušila I. světová válka, dokončen a do užívání byl předán pouze sporadický pavilon č. 8, který byl od svého počátku ve válečných letech vytížen především jako izolační jednotka pro pacienty s infekčními onemocněními. V posledních letech sloužil pavilon č. 8 (Sporadický) jako výzkumné zázemí FN Na Bulovce a sídlo laboratoří. Cílem stavebních úprav je celková modernizace a vznik centrálních laboratoří pro potřeby všech pracovišť FN Na Bulovce.

Produktové systémy:

 • Kiesol Standard
 • Kiesol C
 • Sulfatexschlämme
 • Dichtspachtel
 • Vorspritzmörtel
 • Sanierputz altweiss
 • Feinputz
 • Sanierputzfarbe
 • Profi-Baudicht 1K
 • Profi-Baudicht 2K

Česko Vnitřní zateplení iQ Therm rekonstrukce 6. ústředny Oblast Dolní Vítkovice - NKP

Vnitřní zateplení iQ Therm rekonstrukce 6. ústředny Oblast Dolní Vítkovice - NKP

Popis objektu:

Výroba železa na severní Moravě a ve Slezsku má dlouholetou tradici. Železo se v malých pudlovnách vyrábělo v podbeskydí již v 17. století.
Prudký rozvoj železářství na Ostravsku v 19. stol. a bohatá naleziště černého uhlí přiměla profesora F.X. Riepla , že navrhl za sídlo nového závodu malou vesničku – Vítkovice.
V roce 1831 začala výstavba první koksové pece v Rakousku – Uhersku. Začal prudký rozvoj hutě, v roce 1836 byla zapálena první vysoká koksová pec v Rakousku-Uhersku a o dva roky později další.
V blízkosti železáren byly v roce 1851 vyhloubeny dva vyhledávací vrty, které byly pozitivní s nálezy uhelných slojí. Na jejich základě byl na pomezí Moravské Ostravy a Vítkovic v tzv. Františkově údolí založen nový důl, který dostal název Hlubina.
Po roce 1990 byla těžba utlumena a pak zcela ukončena. Poslední vůz uhlí s datem 30. 6. 1992 je uložen v hornickém muzeu. Za dobu svého trvání vytěžil důl Hlubina 47 160 mil. tun uhlí.
Po prohlášení oblasti Dolních Vítkovic a 6. ústředny Národní kulturní památkou byly vybrané budovy přestavěny na kongresové a vzdělávací centrum a muzeum.

Produktové systémy:

 • Systém iQ Therm

- iQ-Fix

- iQ-Therm 50 a 80mm

- iQ-Tex

- iQ-Top

- iQ-Fill

 • Grundputz (podkladní omítka)


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace