Domácí reference

Česko PET Centrum Masarykův onkologický ústav, Brno

PET Centrum Masarykův onkologický ústav, Brno

Popis objektu:

Moderní zdravotnická stavba je navržena v technologii mono-litického železobetonového skeletu. Kompozice je dána jednoduchým dvoupodlažním kubusem obdélníkového tvaru. V přízemí je dům rozdělen do dvou částí, mezi kterými probíhá dopravní obsluha stavby a příjezd sanitek. V patře jsou umístěny čekárny a pracovny lékařů.

Produktové systémy:

 • Kiesol
 • Dichtspachtel
 • Dichtschlämme
 • Profi-Baudicht 1K

Česko Výzkumné centrum informačních technologií, Brno

Výzkumné centrum informačních technologií, Brno

Popis objektu:

Výzkumné centrum informačních technologií je součástí Centra excelence IT4 Innovations, unikátního projektu, jehož cílem je vybudovat národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií. Toto nově vybudované centrum umožní posílit koncentraci celé řady vědních oborů vztahujících se k informačním technologiím a dosáhnout jejich rozvoje.

Produktové systémy:

 • Injektionscreme
 • Kiesol
 • Dichtspachtel
 • Sulfatexschlämme
 • Vorspritzmörtel
 • Sanierputz altweiss
 • Feinputz
 • Profi-Baudicht 1K
 • Fugenmörtel altweiss
 • Funcosil BI

Česko Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Brno

Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Brno

Popis objektu:

Regionální centrum aplikované molekulární onkologie sídlí v onkologickém pavilonu MOÚ a je určeno především pro výzkum.

Produktové systémy:

 • Injektionscreme
 • Kiesol
 • Dichtspachtel
 • Sulfatexschlämme
 • Vorpsritzmörtel
 • Sanierputz altweiss
 • Feinputz
 • Profi-Baudicht 1K

Česko Masarykův onkologický ústav, Brno

Masarykův onkologický ústav, Brno

Popis objektu:

Objekt se nachází v areálu Masarykova onkologického ústavu a byl postaven pro umístění lineárního urychlovače, který je určen k ozařování zhoubných nádorů (radioterapie). Klinika radiační onkologie je největším radioterapeutickým zařízením v České republice s celkem pěti lineárními urychlovači.

Produktové systémy:

 • Kiesol
 • Dichtspachtel
 • Dichtschlämme
 • Profi-Baudicht 1K

Česko Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště

Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště

Popis objektu

Objekt zvaný „skleňák“, je 6-ti podlažní budova vystavěna v roce 1932 podle návrhu Ing. Dr. A Libschera v duchu funkcionalismu jako lůžkové oddělení několika lékařských oborů. Budova vyniká svými výjimečnými architektonickými kvalitami, bylo uvažováno o zařazení do seznamu kulturních památek. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet stojící na základové desce. Osová vzdálenost sloupů je 5m. Obvodový plášť je vyzdívaný. Za druhé světové války byla celá budova opakovaně dezinfikována proti tyfu vysoce koncentrovanými chloridovými čisticími prostředky. V suterénu pak vlivem zatopení při povodních v roce 1997 byly chloridy aktivovány a tak došlo k masivní degradaci betonových sloupů. Po postupné rekonstrukci celého objektu byly tyto sloupy v roce 2015 opraveny.

Produktové systémy

Betofix KHB
Betofix R4
Kiesol Standard
Sulfatexschlämme
Feinputz
Sanierputzfarbe

Česko Loftové byty Lochkov přestavba bývalé sladovny

Loftové byty Lochkov přestavba bývalé sladovny

Popis objektu:

První dochované písemné záznamy o obci Lochkov pochází z roku 1399, kdy bylo sídlo s pozemky majetkem Vavřince z Lochkova, dvorského tesaře krále Václava IV. Ve vlastnictví sídla se v průběhu let vystřídalo mnoho majitelů; v roce 1654 byl Lochkov na 32 let postoupen zbraslavskému klášteru. Od roku 1797 zde žil Ferdinand Delorme, který tu tři roky poté zřídil první továrnu v Rakousku-Uhersku na cikorii, se sušárnou na čekanku a na další zemědělské produkty potřebné k výrobě cikorky . Továrna se později přeměnila ve sladovnu a malý pivovar, což přineslo mimo jiné i zvýšení počtu obyvatel. V roce 1848 v obci žilo bezmála 500 lidí. Pivovar však přestal fungovat již koncem 19. století.

Produktové systémy:

 • Kiesol
 • Kiesol C
 • Kiesol iK
 • Injektionscreme
 • Sulfatexschlämme
 • Dichtspachtel
 • Vorspritzmörtel
 • Sanierputz altweiss
 • Feinputz
 • Dichtschlämme
 • Profi - Baudicht 1K
 • Profi - Baudicht 2K
 • Öko Dick 2K
 • K2 Dickbeschichtung

Česko Dům U Jelena ze 16. stol.,Vimperk

Dům U Jelena ze 16. stol.,Vimperk

Popis objektu:

Měšťanský dům "U jelena" s plastikou jelena pochází ze 16. století. Fasáda domu je klasicistní, na průčelí se dochovaly zbytky rokokových maleb a malebnost mu propůjčuje arkýř na krakorcích.

Produktové systémy:

 • Mauerinjektion
 • Injektionscreme
 • Kiesol
 • Sulfatexschämme
 • Vorspritzmörtel
 • Sanierputz altweiß
 • Feinputz
 • Historic Kalkfarbe

Česko Izolace terasy, zámek Jezeří

Izolace terasy, zámek Jezeří

Popis objektu:
Zámek Jezeří patří bezesporu k nejzajímavějším objektům České republiky. Kdysi honosné sídlo rodu Lobkowiczů bylo významným kulturním a společenským centrem. Ke konci 90. let min. stol. byly zahájeny rekonstrukční práce. Vzhledem k velikosti objektu jsou realizovány značně pomalu. Přesto postupné dochází k obnově a znovuvzkříšení bývalé „Perly Krušných hor“.

Produktové systémy:

 • Kiesol standart
 • Multi-Baudicht 2K
 • Dichtspachtel
 • Fugenband VF 120

Česko Bytový dům Zdíkovská 63 Praha 6, Strahov

Bytový dům Zdíkovská 63 Praha 6, Strahov

Popis objektu

Bytový dům pod Strahovem byl postaven v 80. letech minulého století. Jedná se o klasickou panelovou výstavbu. Dům je situovaný do svahového terénu. Částečně je proto 1.PP umístěné pod terénem a částečně nad terénem.

Produktové systémy

 • Elastoschlämme 1K
 • Multi-Baudicht 2K

Česko Centrum zelených vědomostí Bystřice nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou

Centrum zelených vědomostí Bystřice nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou

Popis objektu

Přízemní objekt bývalého školního statku čtvercového půdorysu, částečně podsklepený. Součástí objektu je tzv. „zámeček“ situovaný do středu severního křídla. Vznik objektu se datuje kolem roku 1890.

Produktové systémy

 • Kiesol C
 • Kiesol Standard
 • Dichtspachtel
 • Sulfatexschlämme
 • Multi-Baudicht 2K

Česko Budova nádraží Josefův Důl, okr. Jablonec n. Nisou

Budova nádraží Josefův Důl, okr. Jablonec n. Nisou

Popis objektu

Nádraží v obci Josefův Důl bylo postaveno roku 1894 a od téhož roku provozováno. Nádraží je koncové na trati číslo 034 Smržovka - Josefův Důl. Trať měří 6,8 kilometrů a tak patří k nejkratším dráhám u nás v republice. V historii byla trať více využívána pro nákladní dopravu. V dnešní době již mnohonásobně převládá doprava osobní, kterou provozují České dráhy. Nádraží je čtyřkolejné, kde tři koleje jsou svedeny do úvraťové slepé, pro přepřahání lokomotiv a jedné slepé k nakládací rampě. Na úvraťové slepé koleji je remíza pro nocující lokomotivu, která v historii zajišťovala celkový provoz na této železniční trati.

Produktové systémy

 • Kiesol C
 • Dichtspachtel
 • Vorspritzmörtel
 • Grundputz
 • Sanierputz- Altweiss
 • Sanierfein

Česko Kaple sv. Vendelína Osvětimany, okr. Uherské Hradiště

Kaple sv. Vendelína Osvětimany, okr. Uherské Hradiště

Popis objektu

Kaplička pocházející pravděpodobně z 18. století. K jejímu vzniku se váže pověst, podle které byla kaplička vybudována na základě rady faráře tehdejšímu rodu Vrtalů, jehož provázely samé nepříjemnosti. Tento rod byl proklet dráteníkem, kterému ukradli zakopaný poklad. Postavením kapličky prokletí údajně pominulo.

Produktové systémy

 • Kiesol Standard
 • Dichtspachtel
 • Sulfatexschlamme
 • Vorspritzmortel WTA
 • Grundputz
 • Sanierputz-Altweiss WTA
 • Feinputz
 • Grobzugmortel
 • Feinzugmortel
 • Reinkalkstuck
 • DS -Systemschutz


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace