Omítaná fasáda

Logo

Omítaná fasáda

Restaurování omítek

Úlohy týkající se oprav a konzervace v oblasti omítek jsou velice rozmanité. Logicky platí totéž pro nutný předběžný průzkum, který musí být samozřejmě navržen tak, aby postihl daný úkol a formuloval a pokryl všechny z něj plynoucí otázky.

Úkoly lze v zásadě rozdělit do dvou oblastí:

 

1. Omítka na zavlhčených a zasolených podkladech

tímto okruhem úloh se lze setkat velmi často. Vyskytuje se ve velkém počtu a nejrůznějších variantách jak u historických, památkově chráněných budov, tak i u běžné výstavy. Rozdělit jej lze podle níže uvedených jednotlivých dílčích aspektů, z nichž se odvozují parametry, které je třeba vypracovat během fáze plánování a které tvoří „páteř“ při sestavování záměru:

  • Vápno a cement, což jsou typy pojiv, které se primárně používají u minerálních omítek, reagují na vlhkost a soli výrazně odlišně.
  • Oba zmíněné typy pojiv vytvářejí kromě zřetelně odlišné pevnosti také zřetelně odlišné struktury. A ty s sebou zase zpravidla nesou velké rozdíly ve schopnosti přenosu vlhkosti.

KrystalyV souhrnu to znamená, že zhotovit omítky s tak značně proměnlivými výkonnostními profily umožňují pouze cíleně sestavené receptury.

Vytvořit z této řady možností, která zahrnuje také „sanační omítku“, avšak neomezuje se pouze na ni, dlouhodobě účinnou koncepci vyžaduje podrobné znalosti o stupni zavlhčení a zasolení.

Součástí těchto znalostí by měla být trojrozměrná představa o vlhkostiv době odběru, stupni zavlhnutí a množství a druhu solí. Nejefektivnější variantu, jak takovéhoto výsledku dosáhnout, představuje zpravidla odběr vzorků podle měřických přímek.

Ohledně řešení koncepcí v tomto okruhu úloh má společnost Remmers Fachplanung nemalý rozsah zkušeností, který plyne z jejich aktivit, od účasti na výzkumných projektech, resp. jejich provádění, až po aktivní spolupráci v pracovních skupinách v rámci WTA, která se tímto tématem zabývala posledních dvacet let.

2. Konzervace omítek

Zatímco se u úloh popsaných v bodě 1 jedná zpravidla o výběr „nové“ omítkové malty, představuje téma „konzervace omítek“ restaurování historických a tím kunsthistoricky cenných omítek. Ty bývají často spojené s nástěnnými malbami a je třeba zachovat jejich funkci jako nosiče.

Otázky, které z této úlohy plynou, jsou v některých aspektech podobné jako při konzervaci přírodního kamene a betonu. Také v případě konzervace omítky se na mnoha místech jedná o konsolidaci rozvolněných struktur, které jsou v tomto speciálním případě tvořeny pojivem a specifickými kamenivy.

Konzervace omítekPříčinou těchto poškození jsou na mnoha místech soli a problémy s nimi spojené, kterými je třeba se příslušně zabývat v konzervačním záměru. Dalším stěžejním bodem je doplnění existujícího originálu omítkami připodobněnými původní omítce. Základ těchto prací představují také zde předchozí analýzy.

 

Jejich výsledkem je níže uvedený komplex parametrů, které Remmers Fachplanung zjišťuje v souvislosti s konzervací omítky a které tvoří součást vypracování konzervačního záměru:

  • nálezová situace
  • stav struktury
  • pevnostní poměry
  • schopnost přenosu vlhkosti
  • obsah solí
  • obsah vlhkosti

Z vyjmenovaných parametrů zejména obsah vlhkosti a solí napovídá, že se v praxi v oblasti omítek setkáváme s plynulým přechodem problematiky vlhkosti a solí k vlastní konzervační úloze, případně s jejich zřetelným překrýváním. Komplexní přístup k dané úloze má právě u omítek mimořádný význam.

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Poslat na e-mail TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace