Proces zvětrávání

Logominerálních stavebních materiálů

 

Proces zvětrávání minerálních stavebních materiálů představuje komplexní souhru různých mechanismů zvětrávání. Ty lze v podstatě zařadit do tří hlavních skupin.

  • Fyzikální působení
  • Chemické působení
  • Biologické působení

Zvětrávání staveb

Fyzikální zvětrávání

K procesům fyzikálního zvětrávání můžeme řadit všechny mechanismy zvětrávání, které jakýmkoli způsobem vedou ke vzniku mechanického napětí ve struktuře stavebního materiálu. S těmito napětími se zpravidla, vyskytují-li se cyklicky a přesahují-li přitom vnitřní pevnost struktury, pojí rozvolnění struktury, což se vlastně rovná destrukci stavebního materiálu. Při podrobnějším zkoumání lze v přírodě a tedy i u sledovaných stavebních objektů pozorovat tyto mechanismy.

Nárůst tlaku vlivem krystalizace solí

Nárůst tlaku vlivem krystalizace solí  

Předpokladem pro tento druh zvětrávání jsou přesycené roztoky solí v pórech stavebního materiálu.

Klesne-li příslušná rovnovážná vlhkost iontů soli vyskytujících se v pórech, začnou ionty, které byly předtím v roztoku, tvořit krystalickou mřížku, tzn., že se ve  stavebním materiálu nebo na něm utvoří viditelné krystalky solí.

Tento proces, který v závislosti na vlhkosti prostředí probíhá rovněž cyklicky, vytváří trhací tlaky, z nichž část výrazně přesahuje vlastní pevnost stavebních materiálů.

Speciální formou nárůstu tlaku působením solí je jejich hydratace. Pod tímto pojmem rozumíme vlastnost některých solí integrovat do své krystalické mřížky různé množství vody.

Také absorpce vody jde ruku v ruce se zvětšováním objemu, na základě nějž se mohou podobně jako u krystalizace čistých solí vytvářet zřetelné trhací tlaky.

 

Nárůst tlaku vlivem tvorby ledu

K porušení mrazem dochází na základě podobného procesu, jako je krystalizace solí. Příčinou je 9% zvětšení objemu, ke kterému dochází při změně skupenství vody z kapalného na pevné (led). V závislosti na stupni zaplnění pórů stavebního materiálu v okamžiku tvorby ledu může za určitých okolností nastat v pórech nedostatek volného prostoru nutného pro kompenzování tohoto zvětšení objemu. Zvětšení objemu ledu se v takovýchto případech rovněž projevuje vytvořením značného krystalického tlaku.

Délkové změny působením teploty

Tento mechanismus, který spočívá na zvětšení objemu minerálních stavebních materiálů při zvýšení teploty (teplotní dilatace), působí všude tam, kde se v krátkých intervalech (den – noc) vyskytují velké výkyvy teploty.

Délkové změny vlivem ukládání vody do struktury stavebního materiálu

Délkové změny vlivem ukládání vody do struktury stavebního materiáluTento proces (hygroskopická dilatace) se váže především ke stavebním materiálům obsahujícím jílovité minerály a je tak omezen na určité druhy přírodního kamene a cihel. Ukládání vody v určitých jílovitých minerálech produkuje délkové změny ve struktuře stavebního materiálu, které mohou činit až cca 4 mm/m.

Není to však ani tak absolutní hodnota těchto délkových změn, jako spíše jejich heterogenní rozložení v povrchu stavebního materiálu, které v takto vznikajících přechodových zónách způsobuje vznik značných napětí a tím tvorbu trhlin ve stavebním materiálu.

Chemické zvětrávání

hemické zvětrávání je výsledkem chemické reakce součástí stavebního materiálu (pojiv, složek) s agresivními součástmi z okolní atmosféry. Toto působení se může projevovat buď jako rozpouštění stavebního materiálu (vyplavování pojiv - vápenec) nebo jeho přeměna.

Poslední z uvedených procesů bývá opět často spojen se zvětšením objemu, které se projevuje jako procesy fyzikálního zvětrávání. Chemické zvětrávání je v podstatě svázáno se stavebními materiály s uhličitanovými pojivy.

Chemické reakce

Biologické zvětrávání

Pod biologickým zvětráváním rozumíme v zásadě působení flóry a fauny na stavební materiály. Relevantní pro praxi jsou zejména destruktivní působení kořenů vyšších rostlin a působení různých mikroorganismů, např. mechů, řas, lišejníků nebo bakterií, na nebo v povrchu stavebního materiálu.

Tyto organismy osídlují kámen a rozrušují jej těmito dvěma mechanismy:

  • Mikroorganismy produkují kyselé produkty látkové výměny, které rozpouštějí substrát.
  • Mikroorganismy jsou díky své slizovité konzistenci akumulátorem vlhkosti, což představuje opět další zatížení kamene.

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Poslat na e-mail TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace