Románský cement

Autentické pojivo pro výzdobu fasád 19. století

Románský cementAž do 18. století se k povrchové úpravě fasád používalo hašeného vzdušného vápna, případně pomalu tuhnoucího hydraulického vápna. Na konci 18. století se v Anglii objevuje nové, velmi rychle reagující pojivo, které autor patentu nazval „Roman Cement“. Podle velmi pevných hydraulických malt římských, zvaných Caementum. Římské ceamentum však bylo směsí vápna a latentně hydraulických sopečných popelů, bohatých na amorfní oxid křemičitý.

Pojivo 19. stoletíToto rychle tuhnoucí pojivo s výtečnou odolností povětrnosti umožnilo zhotovování okrasných prvků fasád, dříve myslitelných jen z jemnozrnného pískovce. Do klihovkových forem se z něj odlévaly a dusaly ozdoby, osazované následně na fasády přes trny, na fasádě se z něj tahaly římsy a lizény, imitovala se z něj kamenná rustika. Materiál se barevně a strukturou blížil jemnozrnnému pískovci, a tak vzmáhající se měšťanstvo na svých domech, radnicích, divadlech a dalších budovách mohlo soupeřit s výstavností aristokratických sídel šlechty a duchovenstva za cenu mnohem přijatelnější, než byla cena špičkové kamenické práce.

KatowiceDo Čech se románský cement dostal až kolem poloviny 19. století přes Německo a Rakousko. Převodem německého Roman-Zement na Románský cement chybně vznikl terminus technicus. V Čechách se používal hojně materiál z tyrolského Kufstein, na Moravě z Kunovic u Tlumačova. Oba zdroje se staly synonymem pro kvalitní pojivo na celá desetiletí. Fasády byly zhotovené z kufsteinu nebo kuroviny.

Románský cement se vyznačuje příjemnou barevností světle okrovou, s nádechem do růžova, případně lehce nazelenalým. Barevnost materiálu není jednolitá, je sytější či světlejší podle stupně hydratace cementu. Pojivo hydratuje po ztuhnutí ještě řadu měsíců a let, a tam, kde je povrch déle zkrápěn a svlažován, je odstín sytější, zatímco tam, kde rychleji vyschne, zůstane světlejší. Výsledkem je přirozeně melírovaný povrch s neznatelnými přechody, který není snadné imitovat. Vzhled připomíná jemnozrnné pískovce nažloutlé barvy. Díky dlouhodobě probíhající hydrataci získává románský cement postupně větší a větší pevnost. Jestliže po ztuhnutí byla normovaná pevnost cca 6-8 MPa, v nalezených historických maltách a prefabrikátech na fasádách naměříme 30-40MPa!

OdlewyMalty z románského cementu jsou velmi jemně porézní, tedy poměrně dobře nasákavé. Vysoká porozita a pevnost jsou však zábranou mrazových škod. Odolnost proti vodě, mrazu a do jisté míry solím jsou obecně typickými vlastnostmi výrobků z románského cementu. Výtečnou vlastností je jeho minimální smrštění, doprovázející tuhnutí a tvrdnutí. Malty nemají zabudované pnutí a netvoří velké praskliny a dutiny, pročež jejich přídržnost na fasádě je tím pádem mnohem vyšší, než u obdobných malt na bázi vápna portlandského cementu.

Stuckmörtel GF RZ

Pro odlévání prefabrikátů byla a je velkou výhodou rychlost tuhnutí, umožňující včasné doformování. Obrátkovost forem se blíží obrátkovosti sádry, aniž by výsledek vykazoval neduhy sádry. Stuckmörtel GF RZ

Technický list PDF (130kB)

Feinspachtel RZ

Pro tažení říms a lizén se hodí pomalejší hrubé a jemné malty na bázi románského cementu. Barevně a strukturou je malta obdobná, jako malty odlévací či tmelicí. Pro tažení, plošné stěrkování, případně štukování slouží Feinspachtel RZ .

Versetzmörtel RZ

S výhodou se používá románský cement do zalévacích malt ke zpevnění historického kavernózního či popraskaného zdiva. Nepatrné smrštění malt a rostoucí pevnost bez nutnosti karbonatace je uvnitř zdiva velmi výhodná. Versetzmörtel RZ

Technický list PDF (125kB)

Fugen und Ergänzungsmörtel RZ

Pro doplnění poškozených prvků z románského cementu potřebuje restaurátor materiál o stejných parametrech, tj. pevnosti, nasákavost, roztažnosti. Podobně je potřeba přiměřeného materiálu ke spárování kamenného i cihelného zdiva. Fugen und Ergänzungsmörtel RZ je materiál, který nabízí velmi přiměřené vlastnosti.

Technický list PDF (137kB)

Románský cement, tolik potřebný na secesních, eklektických či historizujících fasádách, byl s nástupem funkcionalismu zapomenut a nahrazen portlandským cementem. Vynikající vlastnosti románského cementu, hlavně ve vztahu k opravám fasád 19. století daly vzniknout projektům ROCEM a ROCARE, které vrátily toto zajímavé pojivo zpět do výroby a tím do restaurátorské praxe.

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Poslat na e-mail TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace