Zajištění jakosti v údržbě a rekonstrukci staveb

LogoSpolečnost Remmers Fachplanung GmbH

 

ObrázekVěda a výzkum rozumějí stále lépe přírodovědným souvislostem, které způsobují degradaci stavebních materiálů. Současně se stává trh dostupných metod, stavebních materiálů a výrobků stavební chemie stále komplexnějším a neprůhlednějším. Souběžně s tím narůstá počet vyhlášek, zákonů a norem. A ačkoli odborníci (a ve sporných případech i soudy) již celou řadu let požadují, aby se před rekonstrukcí budov prováděly analýzy stavu objektu, stále ještě se od tohoto kroku velmi často upouští.

 

Proto nacházíme – stejně jako dříve – ty největší deficity v plánování rekonstrukčních opatření. Ačkoli se cíle i obsahy velice různí, dochází opakovaně k nevhodným pokusům jednoduše přenést nástroje projektování z oblasti novostaveb do údržby a rekonstrukce staveb.

Žádné hotové recepty – kooperace a diskuse
Trvanlivost rekonstrukčních opatření závisí kromě mechanismů poškozování podmíněných samotným stavebním dílem vždy na vlivu prostředí a jím podmíněných procesech stárnutí. Odkrývání těchto procesů a jejich interakcí s tradičními i moderními materiály a restaurátorskými a konzervačními technologiemi z přírodovědného hlediska a jejich využití jako podkladu pro plánování účinné koncepce rekonstrukce a údržby představuje mnohavrstevnou pracovní oblast společnosti Remmers Fachplanung. Metodiku práce společnosti Remmers Fachplanung charakterizuje komplexní interdisciplinární pracovní přístup. Vedle různých přírodních a inženýrských věd jsou do prací rovnoprávně a cíleně zapojováni kunsthistorici a řemeslníci. Zadavateli z toho plyne výhoda, že jsou od samého počátku prací cíleně zapojeny všechny skupiny profesí, které jsou nutné pro nalezení a vypracování koncepce. To je způsob práce, který v praxi v průběhu stavby dokáže uspořit mnoho času a tím i peněz a který v sobě navíc skrývá vysokou míru bezpečnosti ohledně dodržení nákladů v průběhu realizace.

Palác

Cíl a stanovení úkolů
Při vypracování odborné analýzy stavu objektu ze stavebního hlediska je třeba provést důkladný průzkum poškození stavby a stavebních poruch rovněž pomocí měřicích přístrojů. Velkou důležitost má kromě zjištění charakteristických hodnot a stupně zatížení škodlivinami také vyhodnocení dalších skutečností specifických pro daný objekt, jako např. stav stavební konstrukce nebo příznačné mikroklimatické podmínky. Shromáždění všech výsledků z jednotlivých průzkumů a pozorování a jejich komplexní posouzení pak umožňuje vypracovat specifické a hospodárné řešení sanačního problému pro daný objekt.

Základní prvky
Zjištění specifických parametrů objektu

  • Odběr vzorků
  • Analýza zavlhčení
  • Analýza zasolení
  • Napadení škůdci
  • Zatížení biocidy

Pro zjištění potřebných parametrů jsou našim zákazníkům k dispozici experti z různých oborů.

  • Aplikační technika
  • Remmers Fachplanung
  • Analytická laboratoř
  • Stavební řemesla
  • Dřevozpracující řemesla

Odběr vzorkůNadto má důležitou úlohu spolupráce v rámci celoevropské sítě. Z kooperujících partnerů jmenujme například TNO/Delft, Gerner Fachwerkconsulting/Fulda, MPA/Brémy a Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung/Výmar. Na základě představené metodiky práce probíhá kromě řešení úloh u konkrétních objektů také spolupráce na četných výzkumných projektech na národní a mezinárodní úrovni – výsledkem této činnosti je obrovský fundus zkušeností, který se opět přelévá do každodenní práce na jednotlivých objektech.

 

Odběr vzorků
Pro získání reprezentativních výsledků průzkumu je nezbytný odborně a cíleně provedený odběr vzorků. Množství a druh vzorků závisí na cíli průzkumu a plánovaných metodách zkoušek. Počet vzorků musí postihnout jednotlivé formy poškození, stavební materiály a části stavby. Odebrané vzorky musejí mít dostatečnou velikost. Při malém počtu vzorků a malých vzorcích se výsledky průzkumu často liší od reprezentativních hodnot. Je třeba zaprotokolovat způsob a čas odběru vzorků a podmínky, které při odběru panovaly. Dále je třeba zdokumentovat místa odběru: jejich polohu, směr a souřadnice (údaje o výšce/hloubce). Vlastnosti vzorků (např. vlhkost materiálu) se nesmějí změnit vlivem balení, přepravy ani uskladnění. Například stavební materiály se musí bezpodmínečně opatřit vzduchotěsným obalem; vzorky plísní a hub se smějí naopak posílat pouze v prodyšných obalech. Našim zákazníkům rádi zodpovíme všechny předběžné dotazy ohledně odběru vzorků.

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Poslat na e-mail TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace