29.12.2008 11:40

Tisková sdělení k veletrhu BAU 2009, Mnichov - iQ-Therm – inteligentní vnitřní izolace

BAU 2009

Tisková sdělení
k veletrhu BAU 2009

Na veletrhu BAU 2009 v Mnichově, který se konal ve dnech 12. – 17. ledna, prezentovala společnost Remmers alternativní produktové systémy pro energetickou sanaci budov. Svou expozici měla v hale A5 / stánek 440. Highlight: Premiéra produktu iQ-Therm – inteligentní vnitřní izolace.


V rámci své produktové a systémové ofenzívy prezentuje společnost Remmers pod heslem: „Od sklepa až po střechu, energeticky promyšleno“ uvedení zcela nového vnitřního izolačního systému na trhu jako hlavní téma veletrhu Bau 2009.

Tento produkt umožňuje izolovat všechny budovy, jejichž fasády se nemohou nebo nesmějí měnit (například budovy spadající do památkářské a umělecké ochrany, slínkové a přírodní kamenné fasády, kvalitní štukové/omítkové fasády), a sice rychle, spolehlivě a podle nejnovějších požadavků Vyhlášky o úsporách energie.

iQ-Therm – inteligentní vnitřní izolace

Desky se pomocí sladěného minerálního maltového lepidla napojí na povrch vnitřních stěn a omítnou se pórovitou minerální lehkou maltou, která představuje sorpční a instalační vrstvu.


Nápad zlepšit tepelný standard budov vnitřní izolací a tím zvýšit pohodlí uvnitř budovy přišel již před více než 20 lety. Centrální problém však dosud tkvěl v nasycení průřezu stěn vlhkostí jako následek kondenzace. Proti tomuto procesu byly instalovány parotěsné zábrany, které ale nebyly kvůli spojům konstrukčních prvků a průchodům těmito prvky nikdy stoprocentní. Působily spíše kontraproduktivně, protože v opačném směru bránili vysychání zdiva.

Naopak difúzně otevřené vlastnosti kapilárně aktivních vnitřních izolačních systém umožňují dlouhodobé schnutí, dokonce i již poškozených stavebních prvků.

Lepší tepelný rozvodHygroskopická schopnost materiálu ukládá vlhkost ze vzduchu uvnitř místnosti v době špičky a přispívá tak k regulaci vnitřního prostorového klimatu. Vlhkost vznikající uvnitř stavebních prvků se díky kapilárně aktivním vlastnostem rychle dovádí na povrch a může se rychleji odpařovat.

Nevýhodou dosud disponibilních kapilárně aktivních vnitřních izolačních materiálů je značně horší tepelně izolační kapacita (λ 0,065 až 0,1 W/mK), jakož i omezené ukládání vlhkosti. Tím není zaručeno splnění kritérií Vyhlášky o úsporách energií při přijatelných instalačních výškách.


iQ term


Nový vnitřní izolační systém iQ-Therm spojuje spolehlivou aplikaci, zakládající se na kapilárnosti, osvědčených vápenatých silikátových materiálů s vysokým tepelně izolačním účinkem organických pěn a vlhkost ukládající sorpční vrstvou, která díky své vysoké výkonnosti funguje jako regulace prostorového klimatu a kromě toho slouží jako prevence proti vzniku plísní. Systém se skládá z polyuretanové desky z tvrdé desky, která je vyplněná velmi kapilárně aktivním minerálním materiálem a pórovitou minerální lehkou maltou, která slouží jako vlhkost zachycující sorpční a instalační vrstva. S hodnotou tepelné vodivosti 0,031 W/mK jsou splněny požadavky Vyhlášky o úsporách energie i při nejnižších instalačních výškách. Deska iQ-Therm se díky své nízké hmotnosti 1,6 kg snadno zpracovává, je tvarově stálá a také trvale chrání před plísněmi.

Poslat na e-mail TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace