• Acryl SK

  Číslo produktu 780112

  Acryl pro

  Plastoelastická těsnící a lepící hmota

  Odstín: Acryl pro | 7801
  Balení

  Upozornění
  Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Doba tvorby povlaku Cca 15 Min. (+23°C/50 % rF)
  Viskozita pastózní/nestékavý
  Hustota
  (DIN EN ISO 1183-1A)
  1,07 g/cm³

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu při
  100% protažení (DIN EN ISO 8339)
  0,02 N/mm²
  Protažení do okamžiku přetržení
  (ČSN EN ISO 8339)
  > 200 %
  Smrštění
  (DIN EN ISO 10563)
  Cca < 30 %
  Přípustná celková deformace
  (ČSN EN 15651-1)
  ± 7,5 %

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Pokrývačské práce
  • Instalatérská a instalační oblast
  • Obecné lepení ve stavebnictví a dřevařství

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Vysoká lepivost i na vlhkých površích
  • Kompatibilní s živicí
  • Univerzální přilnavost
  • Přetíratelný
  • Obsahuje rozpouštědla
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Podklad musí být nosný, čistý a bez mastnoty. Kovy musí být lesklé.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. -5 °C max. 35 °C
   • Vytlačovací pistole
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, prostředí a podkladu: min. -5 ° C až max. +35 ° C

   • Aplikujte materiál na jednu stranu, rovnoměrně rozdělte a spojovací díly stlačte.

    Odstraňte přebytečný materiál navlhčenou stěrkou.

  • Pokyny ke zpracování
   • Materiál může při aplikaci na nátěry způsobit (dočasné) rozpuštění; vyzkoušejte na zkušební ploše.

    Zamezte kontaktu s polystyrenem.

    Není vhodné pro trvalé zatížení vodou.

    Zreagovaný materiál nezahřívejte nad +60 °C.

    Materiál má tendenci vytvářet bubliny, pokud je zpracován při vyšších teplotách a v širokých spojích.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Vytlačovací pistole
   • Ruční pistole, pistole na těsnící hmoty, stěrka

   • Čištění v čerstvém a zreagovaném stavu pomocí V 101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené množství asi 100 ml / cm² x m
   • Cca 100 ml/m na 1 cm² průřezu spáry

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.