• PUR PF-230-Pigmentfüller
 • PUR PF-230-Pigmentfüller
  • PUR PF-230-Pigmentfüller
  • PUR PF-230-Pigmentfüller

  Číslo produktu 195805

  PUR PF-230-Pigmentfüller

  2K stříkací/izolační plnič pro krycí nátěry

  Odstín: weiß/bílá | 1958
  Odstín: weiß/bílá | 1958
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Polyakrylátová pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca 1,25 kg/l
  Zápach Typický pro daný druh
  Průtokový pohárek DIN 4  Cca 90

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Příprava krycích pigmentovaných nátěrů
  • Hodnotný nábytek
  • Masivní dřevo a materiál na bázi dřeva
  • Pigmentovaný nástřikový plnič na izolované plochy
  • Jako izolační plnič (5:1 s PUR H-280)

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Dobrá brousitelnost
  • Vysoká odolnost proti stékavosti
  • Velmi dobré plnící & krycí vlastnosti
  • Dobré izolační vlastnosti
  • Světlostálý s PUR H-280
  • Dobrá odolnost vůči klimatickým změnám
  • Nehořlavý
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Mastné a pryskyřicové dřevo/podklady omyjte pomocí výrobku WV-891 nebo V-890.

    Odstraňte smolníky

    Broušení dřeva provádějte pomocí P 180 - 320.

    Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.

  • Zpracování
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +18°C do max. +25°C.

   • Materiál dobře promíchejte.

    Stříkání.

    Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, Tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Po vyschnutí proveďte mezibrus P 240-320.

    V případě potřeby proces opakujte.

    Po zaschnutí následuje aplikace vhodných mezivrstev a konečných nátěrů.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 2 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Časový úsek, ve kterém můžete produkt zpracovat bez mezibrusu, se orientuje podle hodnoty "Přetíratelný" (doba schnutí). Po překročení tohoto časového úseku je nutné plochu před dalšími pracovními úkony obrousit a očistit od prachu.

    Pro balení hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.

   • Sušení

    Směsný poměr: 10:1 s PUR H-280 Suchý proti prachu: po cca 10 minutách Přetíratelný: po cca 2 hodinách Směsný poměr: 10:1 s PUR H-285 Suchý proti prachu: po cca 10 minutách Přetíratelný: po cca 1 hodině Směsný poměr: 5:1 s PUR H-280 Suchý proti prachu: po cca 45 minutách Přetíratelný: po cca 6 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Stříkací zařízení Airless, Airmix; stříkací pistole s pohárkem

   • Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

    Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 120 ml - 150 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 120 - 150 ml/m² na pracovní postup

  • Obecné pokyny
   • Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.