• PUR HL-225/90-Hochglanzlack

  Číslo produktu 513105

  PUR HL-225/90-Hochglanzlack

  2K vrchní bezbarvý lak ve vysokém lesku

  Button EN 71/3 Schaukelpferd
  Odstín: bezbarvý vysoký lesk | 5131
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hustota (20 °C) cca 0,98 g/cm³
  Bod vzplanutí < 27 °C
  Stupeň lesku cca 90 jednotek (60° měření úhlu)
  Viskozita cca 15 s ISO 2431/3 mm při 20°C

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Hodnotný nábytek
  • Konečný nátěr
  • Masivní dřevo & dýhy

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Velmi vysoká mechanická odolnost
  • Dobrá schopnost broušení a leštění
  • Rychlé schnutí
  • Nehořlavý
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Eventuálně omyjte pomocí výrobku V-890.

    Podklad obruste pomocí P 150 - 180.

    Nátěr by měl být proveden přímo po broušení.

    Podklad případně předem ošetřete vhodným PUR lakem a zbruste

  • Zpracování
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí min. +8 °C až max. +30 °C.

   • Stříkání.

    Pistole s pohárkem: tryska: 1,6 - 1,8 mm; Tlak rozprašování: 2 - 3 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, Tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Po uschnutí a mezibrusu (P 320 – 600) proveďte případně druhý nátěr produktem.

    VA1_HB_53

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 16 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: cca 30 minut Suchý na dotyk: cca 60 minut Brousitelný/přetíratelný: cca 16 hodin Leštitelný: cca 48 hodin Stohovatelný: cca 16 hodin Hodnoty z praxe: teplota prostředí 20°C/65 % relativní vlhkost vzduchu. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu schnutí zpomalují.

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    20 - 50 % pomocí V-893 (musí se zředit!)

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Lakovací přístroje Airless nebo tlaková zařízení. Pistole s pohárkem: tryska 1,8 mm , Luftdruck 2 – 3 bar Lakovací zařízení Airless: tryska 0,23 – 0,28 mm , Stříkací tlak 80 – 120 bar Lakovací zařízení Airmix: tryska 0,23 – 0,28 mm, Stříkací tlak 80 – 100 bar , tlak vzduchu 1,2 – 2,0 bar

   • Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 120 ml - 150 ml / m² na pracovní postup
   • 120 - 150 ml/m² na pracovní postup

  • Obecné pokyny
   • H_HB_23

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.