• NC REL-116-Reißeffekt-Lack

  Číslo produktu 202505

  NC REL-116-Reißeffekt-Lack

  1K nitro lakové barvy pro vytvoření barevných laků s popraskaným efektem

  Odstín: NC REL-116-Reißeffekt-Lack | 2025
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hustota (20 °C) Cca. 0,94 g/cm³
  Zápach Specifický typ
  Průtokový pohárek DIN 4  Cca. 25

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Masivní dřevo a materiál na bázi dřeva
  • Nábytek
  • Návrh barevných laků s efektem Reißeffektlackierungen
  • Exkluzivní interiér & obchodní prostory
  • Pro vytváření dekorativních efektů (viz kolekci Wood Trends Interior)

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Připraven k použití
  • Rychlé schnutí
  • Krycí pigmentovaný nátěr
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   • Přípravy

    Základní nátěr provést rovnoměrně křížovým pohybem vrstvovým lakem PUR SL-212.

  • Zpracování
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. + 18 °C až max. +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Stříkání.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, Tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Pistole s pohárkem: tryska: 1,6 - 1,8 mm; Tlak rozprašování: 2 - 3 bar.

    Materiál nastříkejte rovnoměrně do kříže na povrch.

    Malé nanášené množství způsobí jemné trhliny, velké množství velké trhliny.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 2 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   • Sušení

    Zaschlé na zaprášení: po cca 5 - 10 minutách Lze přepracovat: po cca 2 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Při vysoké vlhkosti vzduchu při procesu schnutí hrozí nebezpečí zbělání.

   • Ředění

    Podle potřeby, zejména u silně pigmentovaného úplného tónování, zředit s max. 10% V-890

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Pistole s nádržkou na tekutiny, stříkací zařízení Airless-/Airmix

   • Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 120 ml / m² na pracovní postup
   • 80 - 120 ml/m² na pracovní postup

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.