• PUR HL-211/90-Hochglanzlack
 • PUR HL-211/90-Hochglanzlack
  • PUR HL-211/90-Hochglanzlack
  • PUR HL-211/90-Hochglanzlack

  Číslo produktu 196103

  PUR HL-211/90-Hochglanzlack

  Button EN 71/3 Schaukelpferd P-MPA-E-10-508
  Odstín: PUR HL-211/90-Hochglanzlack | 1961
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Konečný nátěr
  • Masivní dřevo & dýhy
  • Hodnotný nábytek
  • Nábytek do kuchyní a koupelen
  • Vybavení interiéru lodí
  • Dílce pro obchody a stavbu veletrhů
  • Krycí lak pro Colorlacke (odolnost proti oděru/stupeň lesku)

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Rychlé schnutí
  • Po vytvrdnutí lze leštit
  • Světlostálý
  • Dobrý rozliv
  • Nehořlavý
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    U2_HB_22

    U2_HB_21

    Nátěr by měl být proveden přímo po broušení.

  • Zpracování
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Stříkání.

    Pistole s pohárkem: tryska: 1,6 - 1,8 mm; Tlak rozprašování: 2 - 3 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, Tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Po uschnutí a mezibrusu (P 320 – 600) proveďte případně druhý nátěr produktem.

    VA1_HB_53

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 1 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 120 ml - 150 ml / m² na pracovní postup
   • VB_HB_1

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.