• Deckfarbe
 • Deckfarbe
 • Deckfarbe
  • Deckfarbe
  • Deckfarbe
  • Deckfarbe

  Číslo produktu 360001

  Deckfarbe

  Akrylátová elastická barva pro vysoké zatížení na dřevo a další podklady

  Button EN 71/3 Schaukelpferd Button Der Blaue Engel schützt Umwelt und Gesundheit UZ 12a
  Odstín: bílá (RAL 9016)** | 3600
  Odstín: bílá (RAL 9016)** | 3600
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,2 g/cm³
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Hedvábně matný
  Viskozita (20 °C) Cca 2.000 mPa∙s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Základní, mezi- a konečný nátěr
  • Zinkové okapy a plech
  • Řada jiných podkladů (viz Příklady použití v TL)

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vysoce krycí
  • Elastický
  • Neloupe se
  • Odolný vůči zásaditým látkám, vhodný i pro minerální podklady
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • S nízkým obsahem rozpouštědel, bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Dřevěný podklad:

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistite pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem - Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger).

    Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, ošetřete pomocí Holzschutz-Grund* (nevztahuje se na dřevo v interiéru).

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Při použití tohoto produktu v bílé barvě nebo světlých odstínech, proveďte základní nátěr pomocí výrobku Speciální izolační základ (3440), abyste zamezili žloutnutí z důvodu pronikání tříslovin ze dřeva.

    Aby se zabránilo znečištění sousedících stavebních prvků látkami obsaženými ve dřevě (např. u výplní v hrázdění), ošetřujte dřevo ze všech stran.

    Všechny zvětralé karbolinové nátěry přetírejte pouze pomocí tmavých barevných odstínů, vždy provádějte zkušební nátěry.

    Zinek (pozinkovaná ocel):

    Smáčení čpavkem provádějte pomocí brousícího padu. Dodržujte všeobecně platná pravidla.

    V případě zvýšeného mechanického zatížení použijte jako základní nátěr výrobek Allgrund.

    Minerální podklady:

    Podklady připravujte podle předpisů (DIN 53778) - disperzní laky odolné vůči oděru a počasí.

    Staré betonové povrchy důkladně očistěte od řas a mechu, podklad nechte dobře vysušit.

    Vyhlaďte poškozená místa v omítce.

    Materiály pro úpravu starých olejových nátěrů vyzkoušejte na zkušební ploše.

  • Zpracování
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/Válečkování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte a ihned naneste pomocí štětce nebo válečku.

    Zohledňujte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními postupy

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 2-4 hod
   • Teprve během schnutí vznikne barevný odstín shodný se vzorkem.

    Zabraňte kontaktu lak na lak např. při stohování.

    Nepoužívejte na dřeva impregnovaná boritou solí.

    Při použití ve vnitřních prostorech zajistěte dostatečné větrání.

   • Sušení

    2-4 hodiny při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě potřeby zřeďte vodou

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětec nebo váleček

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml / m² na pracovní postup
   • 100 ml/m² na jeden nátěr

   • Spotřeba je závislá na podkladu - viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Příklady
    použití
    ImpregnaceZákladní nátěrMezivrstvaVrchní
    nátěr
    Dřevěné podklady:
    neopracované dřevo, staré , zvětralé dřevěné podklady, renovační nátěry na disperzní barvy a laky, jakož i ochranné lazury na dřevo
    V případě potřeby produktem Holzschutz-Grund * (pouze ve venkovním prostoru)Speciální izolační základ nebo DF - krycí barvaSpeciální izolační základ nebo DF - krycí barvaDF - Krycí barva
    Zinek (pozinkovaná ocel):
    Zinek, pozinkovaná ocel a tvrdé PVC, renovační nátěr na starý nátěr
    --AllgrundDF - Krycí barvaDF - Krycí barva
    Minerální podklady: Vláknitý cement--1-2 x Tiefengrund
    DF - Krycí barvaDF - Krycí barva
    Dekorativní beton, neporézní beton--ImprägniergrundDF - Krycí barva, zředěná vodou na 10 %
    DF - Krycí barva
    Staré vnější omítky, (opískované omítky / nosné omítky)--Opískované, křídované omítky ošetřené Primer F; nosné omítky ošetřené Imprägniergrund DF - Krycí barva, zředěná vodou na 10 %DF - Krycí barva
    Nosné vnitřní omítky, (sádrové omítky, vápenná omítka, dekorativní vyzdívka)--DF - Krycí barva, zředěná vodou na 10 %--DF - Krycí barva
    Renovační nátěry na staré disperzní barvy, syntetické omítky, olejové nátěry a nátěry lakovými barvami--Křídované nátěry s Primer FDF - Krycí barva, zředěná vodou na 10 %DF - Krycí barva
    Sádrokarton--TiefengrundDF - Krycí barvaDF - Krycí barva
    Tapeta, Hrubá vláknitá tapeta, atd.--DF-Krycí barva--DF - Krycí barva

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.