eco
  výrobek

  Číslo produktu 769901

  Emulze na údržbu olejovaných povrchů [eco]

  Na údržbu olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů

  Varianta:
  7699 | Emulze na údržbu olejovaných povrchů
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Přírodní & syntetické vosky
  Hustota (20 °C) cca 0,99 g/cm³
  Zápach Mírný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Dřevo v interiéru
  • Dřevěné podlahy a schody
  • Korkové podlahy
  • Použijte pouze již na předem ošetřeném povrchu (např. Emulze na údržbu olejovaných povrchů, HWS-112, HSO-117 & Emulze na údržbu olejovaných povrchů [eco]

  Vlastnosti

  • Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90%
  • Veganský produkt na základě dostupných informací
  • Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel
  • Vytváří tenký ochranný film s vysocehodnotných vosků
  • Ochraňuje povrchy před předčasným opotřebením
  • Po zaschnutí jej můžete naleštit
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

  • Zpracování
   • Před použitím protřepejte.

    Povrch setřete do vlhka.

  • Pokyny ke zpracování
   • Dřevěnou podlahu nikdy nepřelejte, mohou vzniknout škody nabobtnáním dřeva.

    Nikdy nenechávejte ležet vlhké hadříky na dřevěném povrchu, zabráníte tak vzniku fleků.

   • Ředění

    Koncentrát zřeďte vodou

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • 200 ml na 10 l vody na mytí

  • Obecné pokyny
   • Dodržujte "Návod k údržbě olejovaných povrchů a podlah".

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.