• Wohnraum-Lasur
 • Wohnraum-Lasur
  • Wohnraum-Lasur
  • Wohnraum-Lasur

  Číslo produktu 230201

  Vosková lazura

  Na bázi přírodní pryskyřice a lněného oleje na nábytek a obložení v interiéru

  Button EN 71/3 Schaukelpferd Button Der Blaue Engel schützt Umwelt und Gesundheit UZ 12a
  Odstín: antická šedá | 2302
  Odstín: antická šedá | 2302
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Akrylátová disperze
  Hustota cca. 1,02 g/cm³
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Matný
  Viskozita (20 °C) 200 - 500 mPa*s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro schody
  • pro dřevěné podlahy
  • pro nábytek
  • Dřevo v interiéru
  • Nábytek
  • Dřevěné obklady zdí a stropů
  • Testováno dle EN 71/3 - bezpečnost dětských hraček.
  • Dveře
  • Vlhké prostory (kuchyň a koupelna)
  • Schodiště a parkety, jako barevná základní barva

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Na vodní bázi
  • Na bázi obnovitelných surovín (lněný olej & přírodní pryskyřice)
  • Dobré vlastnosti pro zpracování
  • Vydatný
  • Velmi dobrá odolnost vůči vodě (perlový efekt)
  • Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1C
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Vlhkost dřeva: 8-12%

    Mezibrus s P150 – 180

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

    Mastná dřeva obsahující pryskyřice očistěte pomocí prostředku Ředidlo a čistič (Verdünnung & Pinselreiniger).

  • Zpracování
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Natírání/Válečkování/Pistole s pohárkem
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min.+15 °C až do max. +30 °C

   • Před použitím dobře promíchejte.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Pistole s pohárkem: tryska: 1,3 - 1,8 mm, tlak rozprašování 1,5 - 2,5 bar.

    Proveďte jemný mezibrus pomocí brusné houby o zrnitosti 240 - 320.

    Vyhněte se probroušení.

    Po uschnutí naneste 2 vrstvu.

    Nanášejte v tenké vrstvě.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    U tmavých odstínů je třeba základní nátěr provést velmi pečlivě, aby se docílilo rovnoměrného zabarvení.

    Po nanesení barevného základu na schodiště a parkety musíte povrch ošetřit ještě pomocí výrobků Treppen- & Parkettlack nebo Hartwachs-Öl.

   • Sušení

    Suchý vůči prachu: po cca. 2 hodinách Suchý na dotek: po cca. 4 hodinách Pro další zpracování: po schnutí přes noc Plně zatížitelný po 7 dnech

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

    Schnutí je závislé na druhu dřeviny a sací schopnosti podkladu.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci. Pro základní nátěr: zřeďte pomocí cca 25 % vody

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování/Pistole s pohárkem
   • Akrylový štětec váleček s krátkým vlasem - ne pěnový váleček Stříkací pistole (1,4–1,6 mm tryska, tlak cca 2 bar) Podlahový kartáč

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 50 ml - 100 ml / m² na pracovní postup
   • cca. 50-100 ml/m² na jeden nátěr

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.