• Holz-Tiefenreiniger

  Číslo produktu 264003

  Odstraňovač nátěrů dřeva

  Speciální gel k odstranění zvětralých nátěrů dřeva v exteriéru

  Varianta:
  2640 | Odstraňovač nátěrů dřeva
  Balení

  Dokumenty

  product.brochures.loading

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,98 g/cm³
  Bod vzplanutí >60°C
  Zápach Mírný
  Viskozita Gelová

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna exteriér
  • Terasové dřevo
  • Odstranění zbytků nátěrů (olejů a tenkovrstvé lazury)

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Účinně odstraňuje zbytky nátěrů olejů a tenkovrstvých lazur z dřevěných palubek
  • Broušení povrchu již není nutné
  • Na vodní bázi
  • Speciální kartáče mohou být našroubované, pomocí speciálního závitu, na běžné teleskopické tyče
  • Zpracování
   • Štětec
   • Rýžák
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +15 °C až do max. +25 °C

   • Naneste materiál pomocí speciálního kartáče nebo štětce rovnoměrně na celou plochu.

    Nechte působit cca 30 minut.

    Pomocí plošného rozprašovače (4040 nebo 4041) postříkejte lehce vodou, abyste aktivovali čistič.

    Dřevo čistěte ve směru vláken dřeva/prken pomocí speciálního KARTÁČE.

    Prohloubeniny očistěte pomocí speciálního kartáče na terasové drážky.

    V případě potřeby opakujte navlhčení a vydrhnutí.

    Obzvláště odolné zbytky nátěrů můžete, pokud je potřeba, v mokrém stavu odstranit pomocí kovové špachtle.

    Dřevo důkladně opláchněte pomocí zahradní hadice.

    Oplachování několikrát opakujte, dokud se nepřestane tvořit pěna. Tady pomůže zametení zbytkové vody pomocí koštěte.

    Po uschnutí vyčištěného povrchu jej posuďte a případně proces zopakujte.

    V případě potřeby doporučujeme použití přípravku Holz-Entgrauer!

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Vždy vytvořte testovací plochy!

    Během čekání udržujte ošetřené plochy vlhké.

    Ošetřené plochy opláchněte velkým množstvím vody.

    Vodu z oplachování nevylévejte do kanalizace.

    Okrasné a užitkové rostliny, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti, stejně jako i stavební komponenty ochraňte pomocí plachty nebo fólie.

    Po 1 -2 denním schnutí proveďte nové ošetření pomocí výrobků Gartenholz-Öl, Pflege-Öl nebo WPC-Imprägnier-Öl.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Rýžák
   • Speciální kartáč, štětec

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 200 ml Total / m²
   • Cca 200 ml/m² při jednorázovém použití

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.