• Holz-Entgrauer

  Číslo produktu 264103

  Odstraňovač šedi dřeva

  Speciální čistič a odstraňovač šedi dřeva v exteriéru

  Varianta:
  2641 | Odstraňovač šedi dřeva
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hustota Cca 1,0 g/cm³
  Odstín Nažloutlý
  Zápach Mírný
  Viskozita Gelová konzistence

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pro dřevěný zahradní nábytek
  • Čištění a zesvětlení zvětralých dřevěných povrchů v exteriéru
  • Terasy, ploty, zahradní nábytek a ostatní stavební dílce

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Účinně odstraňuje nečistoty, šedé skvrny, zbytky koroze, řasy & mech
  • Předbroušení není nutné
  • Gelová konzistence
  • Na vodní bázi
  • Biologicky odbouratelný
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Terasu zameťte pomocí hrubého koštěte.

    Ostatní dřevěné povrchy důkladně vyčistěte.

    Případné zbytky nátěrů odstraňte beze zbytku pomocí přípravku Holz-Tiefenreiniger.

    Dřevo navlhčete.

  • Zpracování
   • Štětec
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

   • Naneste materiál pomocí speciálního kartáče nebo štětce rovnoměrně na celou plochu.

    Materiál nechte působit cca 15 minut.

    Během čekání udržujte ošetřené plochy vlhké.

    Dřevo čistěte ve směru vláken dřeva/prken pomocí speciálního KARTÁČE.

    Dřevo důkladně opláchněte pomocí zahradní hadice.

    Oplachování několikrát opakujte, dokud se nepřestane tvořit pěna. Tady pomůže zametení zbytkové vody pomocí koštěte.

    Nesmí tam zůstat žádné bílé zbytky produktu.

    U silně znečištěných podkladů postup opakujte.

    Po 1 -2 denním schnutí proveďte nové ošetření pomocí výrobků Gartenholz-Öl, Pflege-Öl nebo WPC-Imprägnier-Öl.

    Pokud je to nutné, tak můžete silně zdrsněné dřevěné povrchy vyhladit pomocí brusného papíru.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Ošetřené plochy opláchněte velkým množstvím vody.

    Čisticí prostředky a vodu s prostředky nevylévejte do vodních toků a zahradních nádrží. Případně chraňte před přímým kontaktem pomocí fólie nebo plachty.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Speciální kartáč, štětec

   • Pracovní nástroje očistěte ihned po použití vodou.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 200 ml Total / m²
   • Cca 200 ml/m² při jednorázovém použití

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.