• Pflege-Öl
 • Pflege-Öl
  • Pflege-Öl
  • Pflege-Öl

  Číslo produktu 264501

  TOP terasový olej

  Dekorativní olej na bázi rozpouštědel pro terasy a zahradní nábytek ze dřeva

  Button EN 71/3 Schaukelpferd
  Odstín: douglaska | 2645
  Odstín: douglaska | 2645
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Lněný olej
  Hustota (20 °C) 0,85 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku Matný
  Průtokový pohárek DIN 4  > 17 s při 20 °C

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pro dřevěný zahradní nábytek
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Rozměrově stálé a částečně rozměrově stálé stavební prvky
  • Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách - (zahradní) nábytek a dřevěné terasy
  • Např. teak, bangkirai, massaranduba, iroko, dub, modřín, douglaska
  • Thermo dřevo
  • Pro WPC, bambusové a resysta podlahy doporučujeme WPC-Imprägnier-Öl

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Vodoodpudivý
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Ochraňuje dřevo před vysušením
  • Pigmentované varianty chrání před zašednutím
  • Brilantní odstíny
  • Jednoduché zpracování
  • Následné ošetření bez přebroušení
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

   • Přípravy

    Aby se částečně zamezilo vymývání tříslovin u dřevin s vysokým obsahem dřevozbarvujících látek, musí se dřevo před první aplikací vystavit na několik týdnů okolnímu prostředí, nebo vyčistit pomocí Odstraňovače nátěrů dřeva (Holz-Tiefenreiniger).

    Nečistoty, mastnotu a staré nátěry vytvářející jemný film beze zbytku očistěte např. pomocí Odstraňovače nátěrů dřeva (Holz-Tiefenreiniger).

    Zašedlé dřevěné povrchy očistěte pomocí čisticího prostředku Odstraňovače šedi dřeva (Holz-Entgrauer).

    Řasy odstraňte pomocí přípravku na odstranění řas a mechů.

    Dřevo ve venkovním prostředí, které má být chráněno před hnilobou a zamodráním, musí být ošetřeno pomocí výrobku Holzschutz-Grund*.

  • Zpracování
   • Štětec
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Natřete.

    Pokud je to možné, proveďte u terasových prken první nátěr ze všech stran.

    Materiál nanášejte pomocí lazurovacího štětce, plošného štětce nebo hadříku (bavlna) ve směru vláken.

    Nevsáknutou nátěrovou hmotu odstraňte pomocí suchého štětce nebo hadříku po max. 30 minutách.

    Po uschnutí (cca 12 hodin) naneste 2 vrstvu.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

    Farblos (bezbarvý) nechrání před UV zářením (zašednutí) a proto je určen pouze pro dřevěné dílce, které nejsou vystavené přímému působení povětrnostních vlivů (dřeva, která jsou chráněna před přímým slunečním zářením, srážkami a větrem). Pokud chcete využít bezbarvý nátěr ve venkovním prostředí nechráněném před povětrnostními vlivy, tak je nutný nátěr v několika vrstvách a pravidelná údržba.

    Ve venkovním prostředí je nutné udělat min. jednou za rok ochranný nátěr.

    Barevné odstíny jsou přizpůsobené pro jednotlivé druhy dřeva, ale můžete je bez problémů využívat i u jiných druhů dřeva. Barevný odstín se pak bude odlišovat od odstínu na šabloně.

    Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046)

    Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte.

   • Sušení

    Suchý vůči prachu: cca. 4 hodiny Přetíratelný: cca. 12 hodin

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Lazurovací štětec, plošný štětec, hadr (bavlna)

   • Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističe na štětce.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 60 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřeném originálním obalu, v suchu, chladu a chráněno před mrazem, minimálně 5 let.

  • Spotřeba
   • cca 60 ml - 80 ml / m² na pracovní postup
   • V závislosti na sací schopnosti dřeva 60 - 80 ml/m² na jeden nátěr

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.