• WPC-Imprägnier-Öl

  Číslo produktu 208701

  Udržovací olej na WPC

  Na bázi rozpouštědel, pro terasy, ploty a jiné stavební dílce z WPC, resysty a bambusu

  Odstín: bezbarvý | 2087
  Odstín: bezbarvý | 2087
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Alkydové pryskyřice
  Hustota Cca 0,80 g/cm³
  Zápach Po rozpouštědlech

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pro dřevěný zahradní nábytek
  • Pro interiér i exteriér
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Terasy, ploty, zahradní nábytek a ostatní stavební dílce
  • Dřevo-plastové kompozity
  • WPC (Wood-Plastic-Composite), resysta a bambus

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Vodoodpudivý
  • Odpuzujíci olej, mastnotu a nečistoty
  • Jednoduché zpracování
  • Farblos (bezbarvý): k oživení barevného nátěru
  • Hnědá & šedá: k dlouhodobé intenzifikaci původního barevného odstínu
  • Následné ošetření bez přebroušení
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Materiál k ošetření již zvětralých povrchů.

    Podklad musí být čistý, suchý a bez prachu, špíny, mastnoty a vosků.

   • Přípravy

    V případě potřeby ošetřete WPC pomocí přípravku Odstraňovač nátěrů dřeva.

    Řasy odstraňte pomocí přípravku na odstranění řas a mechů. (*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!)

    Bambus očistěte pomocí výrobku BFA koncentrát. (*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!)

  • Zpracování
   • Štětec
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Natřete.

    Materiál dobře promíchejte.

    Materiál nanášejte pomocí lazurovacího štětce, plochého štětce nebo hadru (bavlněného).

    Nevsáknutou nátěrovou hmotu odstraňte pomocí suchého štětce nebo hadříku po max. 30 minutách.

    Po 4-6 hodinách povrch zkontrolujte a podle výsledku případně naneste druhou vrstvu.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4-6 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    V průběhu několika měsíců bude udržovací olej na WPC povětrnostním vlivem odbourán. Následnou udržovací péči můžete provádět pomocí produktu udržovací olej na WPC bez broušení.

    Ve venkovním prostředí je nutné udělat min. jednou za rok ochranný nátěr.

     

    Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046)

    Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte.

   • Sušení

    Přetíratelný: po cca. 4 - 6 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Lazurovací štětec, plošný štětec, hadr (bavlna)

   • Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 60 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřeném originálním obalu, v suchu, chladu a chráněno před mrazem, minimálně 5 let.

  • Spotřeba
   • cca 50 g / m² na pracovní postup
   • V závislosti na nasákavosti podkladu cca 50 ml/m² na jeden nátěr

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.