• Allzweck-Lasur
 • Allzweck-Lasur
  • Allzweck-Lasur
  • Allzweck-Lasur

  Číslo produktu 235003

  Allzweck-Lasur

  Dekorativní lazura na vodní bázi, která je určena pro prostřední vrstvu

  Button EN 71/3 Schaukelpferd Button VOC FR A
  Odstín: teak (RC-545) | 2350
  Odstín: teak (RC-545) | 2350
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Akrylát-alkydová disperze
  Hustota (20 °C) Cca. 1,02 g/cm³
  Zápach mírný
  Stupeň lesku hedvábně matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
  • Nové a rekonstrukční nátěry

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
  • Velmi dobrá přilnavost a pružnost
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Jednoduché zpracování
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

    Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

    Podklad musí být čistý, suchý a nosný.

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, předem ošetřete vhodným prostředkem na ochranu dřeva* (neplatí pro dřevo v interiéru).

  • Zpracování
   • Štětec
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C až max. +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Natřete.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Po uschnutí naneste 2 vrstvu.

    Renovační nátěry: 1 - 2 aplikace vždy s jemným mezibrusem.

    Všechny barevné odstíny lze mezi sebou vzájemně míchat.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    V odstínech farblos (bezbarvý), bílý a hemlock používejte pouze na venkovní plochy, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům jen nepřímo, jako střešní podhledy atd., nebo jako základní nátěr.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

   • Sušení

    Cca. 4 hodiny při 20 °C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu

    Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zpomalují schnutí.

   • Ředění

    Připravený ke zpracování

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Štetec na akryl, štětka

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml / m² na pracovní postup
   • Cca. 80 ml/m² dle pracovního postupu v minimálně dvou pracovních postupech

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.