• Default Package Display_CZ

  Číslo produktu 150401

  Renovier-Grund

  Speciální základní nátěr pro zesvětlení zvětralého a zešedlého dřeva

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Akrylátová disperze
  Hustota (20 °C) 1,07 g/cm³
  Zápach Mírný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Renovace a vyrovnání zašedlých a flekatých dřevěných povrchů

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Rychle schnoucí
  • Dobrá krycí schopnost hned po prvním nátěru
  • Velmi dobrá přilnavost k podkladu
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

    Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Zešedlé a zvětralé dřevěné povrchy důsledně očistěte pomocí mosazného kartáče, tím zajistíte optimální přilnavost.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistite pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem - Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger).

    Dřevo ve venkovním prostředí, které má být chráněno před hnilobou a zamodráním, musí být ošetřeno pomocí výrobku Holzschutz-Grund*.

    Ostré hrany zaoblete.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Štětec
   • Před použitím zamíchejte
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Natřete.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Po zaschnutí naneste následně mezi a konečnou vrstvu pomocí výrobku UV+ lazura a Olejová lazura [eco].

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu k podkladu a odstín.

    Při renovaci oken a venkovních dveří doporučujeme před dalším nátěrem provedení mezibrusu pomocí brusného papíru (P180) nebo brusné houby.

   • Sušení

    Přetíratelný: cca po 4 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Akrylový štětec, Oblastí řetězce

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 100 ml Total / m²
   • Cca 100 ml/m² podle typu a nasákavosti dřeva

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty