• Induline DW-625
 • Induline DW-625
  • Induline DW-625
  • Induline DW-625

  Číslo produktu 176403

  Induline DW-625

  Vodou ředitelná krycí mezivrstva a konečný nátěr pro domovní dveře se zvýšenou odolností proti poškrábání a krémům na ruce

  Button EN 71/3 Schaukelpferd
  Odstín: weiß (RAL 9016) | 1764
  Odstín: weiß (RAL 9016) | 1764
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo PU-polymery
  Hustota (20 °C) 1,19 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku Mat/hedvábný mat
  Pigment Oxid titančitý, div. organické/anorganické pigmenty
  Viskozita Cca 2800 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro venkovní dveře
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce: domovní dveře
  • Mezivrstva a konečný nátěr
  • Přidáním SM-820 lze vytvořit strukturované laky

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Jednoduché a hospodárné použití díky jednosložkovému nastavení
  • Vynikající rozliv
  • Nežloutne a nekříduje
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti poškrábání a krémům na ruce
  • Velmi vysoká odolnost vůči vrypu prstenem
  • Povrch se po čase nezačne lesknout
  • Odolný & trvanlivý díky speciálnímu polyuretanovému pojivu
  • Velmi nízký sklon k tvorbě dočasných skvrn
  • Kompatibilní s nátěrovými systémy Induline
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem.

    Příprava pomocí vhodné základní vrstvy, mezivrstev a případně i mezibrusu.

    Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

  • Zpracování
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C do max. +30 °C.

   • Před použitím dobře promíchejte.

    Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

    Stříkání Airless: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 až 90 bar

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 až 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Neaplikujte na přímém slunci a při teplotě pod 15 °C anebo přes 30 °C.

    V závislosti na zvoleném barevném tónu se může značně měnit i viskozita produktu. Tyto výkyvy jsou závislé na druhu použitých pigmentů a mají zpravidla minimální vliv na stékavost.

    Aby se zabránilo pronikání barviv obsažených ve dřevě, u bílé barvy nebo světlých variant, použijte vhodný izolační základ a mezivrstvy.

    U vodou ředitelných systémů vzniká vždy riziko zabarvení barevnými složkami obsaženými ve dřevě.

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

    Aby se zabránilo vytvoření vyšší tloušťky vrstvy např. při sytých barevných tónech, použijte místo bílého lazurovací základ. Mezivrstvu pak provádějte pomocí barevného koncového nátěru.

    Nejlepších výsledků dosáhnete použitím trysky 0,28 mm a tlaku 90 barů.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: po cca 1 hodině Brousitelný a přelakovatelný po cca 4 hodinách (při 23 °C a 50 % r.v.) Broušení a přelakování při nuceném schnutí: 20 min odpařování při cca. 20 °C a 65 - 75 % r. v.) / 75 min fáze schnutí (ca. 45 °C, 1 m/s cirkulace vzduchu) / 20 min ochlazovací fáze

   • Ředění

    V případě potřeby vodou (max. 5 %).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Ruční pistole, automatická stříkací zařízení

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 150 ml - 200 ml / m² na pracovní postup
   • 150–200 ml/m² (plus prostřik) (odpovídá tloušťce mokrého filmu: 150–200 μm, tloušťka suché vrstvy: 55–70 μm)

  • Obecné pokyny
   • Těsnění:

    Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

    Výroba korekčních laků:

    Pro opravy menších poškození laků (např. počas montáže) smíchete produkt s Induline Perfect-Finish!

    Údržba a obnova:

    Dřevo ve venkovním prostředí je vystaveno významným klimatickým a povětrnostním vlivům. Nátěr podléhá přirozenému stárnutí, opotřebení a zvětrávání. Degradace postupuje, na základě stupně zátěže (silná, středně silná), na dřevěných dílech různou rychlostí. Na jednom dřevěném dílci resp. objektu se mohou vyskytnout různá stadia zvětrání. Abyste zajistili dřevěným prvkům optimální ochranu na dlouhou dobu, doporučujeme provádět každý rok kontrolu povrchů, resp. poškozená místa ihned, po očištění, opravit nebo přetřít.

    Pro čištění a péči doporučujeme čistící set na dveře Pflege-Set für Türen (2746).

    Opravný nátěr provádějte pomocí produktů Aqua AG-26-Allgrund a Aqua DL-65-Decklack PU.

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.