• Default Package Display_CZ

  Číslo produktu 208701

  WPC-Imprägnier-Öl

  Na bázi rozpouštědel, pro terasy, ploty a jiné stavební dílce z WPC, resysty a bambusu

  Button EN 71/3 Schaukelpferd
  Odstín: bezbarvý | 2087
  Odstín: bezbarvý | 2087
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Alkydové pryskyřice
  Hustota Cca 0,80 g/cm³
  Zápach Po rozpouštědlech
  Průtokový pohárek DIN 4  Cca 17 s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pro dřevěný zahradní nábytek
  • Pro interiér i exteriér
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Terasy, ploty, zahradní nábytek a ostatní stavební dílce
  • Dřevo-plastové kompozity
  • WPC (Wood-Plastic-Composite), resysta a bambus

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Vodoodpudivý
  • Odpuzujíci olej, mastnotu a nečistoty
  • Jednoduché zpracování
  • Farblos (bezbarvý): k oživení barevného nátěru
  • Hnědá & šedá: k dlouhodobé intenzifikaci původního barevného odstínu
  • Následné ošetření bez přebroušení
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Materiál k ošetření již zvětralých povrchů.

    Podklad musí být čistý, suchý a bez prachu, špíny, mastnoty a vosků.

   • Přípravy

    V případě potřeby ošetřete WPC pomocí přípravku Holz-Tiefenreiniger.

    Řasy odstraňte pomocí přípravku na odstranění řas a mechů.

    Bambus očistěte pomocí výrobku Grünbelag-Entferner* (odstraňovač zelených povrchů)

  • Zpracování
   • Štětec
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Natřete.

    Materiál dobře promíchejte.

    Materiál nanášejte pomocí lazurovacího štětce, plošného štětce nebo hadru (bavlněného).

    Nevsáknutou nátěrovou hmotu odstraňte pomocí suchého štětce nebo hadříku po max. 30 minutách.

    Po 4-6 hodinách povrch zkontrolujte a podle výsledku případně naneste druhou vrstvu.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4-6 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    V průběhu několika měsíců bude WPC-Imprägnier-Öl povětrnostním vlivem odbourán. Následnou udržovací péči můžete provádět pomocí produktu WPC-Imprägnier-Öl bez broušení.

    Ve venkovním prostředí je nutné udělat min. jednou za rok ochranný nátěr.

    Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046)

    Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte.

     

   • Sušení

    Přetíratelný: po cca. 4 - 6 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Lazurovací štětec, plošný štětec, hadr (bavlna)

   • Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističe na štětce.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 60 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřeném originálním obalu, v suchu, chladu a chráněno před mrazem, minimálně 5 let.

  • Spotřeba
   • cca 50 g / m² na pracovní postup
   • V závislosti na nasákavosti podkladu cca 50 ml/m² na jeden nátěr

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.