• Fassadenreiniger-Paste

  Číslo produktu 066601

  Fassadenreiniger-Paste

  Čisticí pasta k odstranění začernalých povlaků fasády

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled nažloutlý
  Hodnota pH (20 °C) cca 5,0
  Viskozita cca 1800 mPa∙s
  Nosný materiál voda

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Minerální podklady s výjimkou vápenopískových cihel a glazovaných ploch
  • Odstraňuje silné městské ušpinění (saze, prach, industriální znečištění atd.)

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vysoká čisticí schopnost
  • Pastózní konzistence
  • Nestéká ze svislých ploch
  • Hospodárná spotřeba
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Hrubé znečištění odstranit mechanicky.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Rýžák
   • Natírání/Válečkování/ Rýžák/ Vysokotlaký čistič
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Materiál aplikovat vhodným nástrojem.

    Materiál nanášet štětkou nebo štětcem.

    Reakční doba 2 - 5 min.

    Materiál nesmí vyschnout.

    Intenzivně smývat vodou pod tlakem směrem odzdola nahoru.

    Čisticí prostředek musí být beze zbytku odstraněn.

    Předcházející krok případně opakovat.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nepředvlhčovat!

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Závazné předpisy se musí dodržet.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Rýžák
   • Natírání/Válečkování/ Rýžák/ Vysokotlaký čistič
   • Štětka, štětec, ostřikovač, plyšový váleček, vysokotlaké mycí zařízení.

   • Pracovní nástroje ihned po použití vyčistěte vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 0,1 - 0,3 kg Total / m²
   • Min. 0,1 kg/m² dle ušpinění.

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Zbytky čističe mohou vést k nevratným změnám zbarvení fasády.

    Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Zbytky čističe a oplachové vody s obsahem čističe nesmí být smývány do povrchové kanalizace. Oplachovou vodu je nutno soustředit dle místních předpisů a odvézt k likvidaci jako nebezpečný odpad.

    Je třeba prověřit, zda stavbu není třeba ohlásit u příslušného úřadu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty