• Aqua BB-007-Brillantbeize

  Číslo produktu 203305

  Aqua BB-007-Brillantbeize

  Vodou ředitelné, univerzálně použitelné jiskřivé mořidlo

  Odstín: Aqua BB-007-Brillantbeize | 2033

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota Cca 1 - 1,1 g/cm³
  Zápach Charakteristický

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro schody
  • pro dveře v interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Vytvoření brilantních odstínů po moření
  • Také jako mořidlo na vzácné dřeviny s jemnými póry, jako je buk, javor, třešeň a ořech
  • Barevná úprava dřevěných ploch v interiéru

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vysoce koncentrované kombinace barev
  • Optimální světlostálost
  • Barvy mohou být smíchány navzájem nebo s vodou
  • Barevné odstíny můžete mezi sebou míchat
  • Neředěný – pro velmi intenzivní barvení dřeva
  • Lze přelakovat aqua laky.
  • Rovnoměrné barvení
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

    Surové dřevo obruste P 120 - 180.

    Okamžitě po broušení surového dřeva použijte mořidlo.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/Pistole s pohárkem
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, prostředí a podkladu minimálně + 18 ° C až max. + 25 ° C.

   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Materiál naneste rovnoměrně natíráním nebo stříkáním.

    Průtoková pistole: Tryska: 1,0 - 1,6 mm, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,0 - 2,0 bar

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 1-2 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   • Sušení

    Přetíratelný: přibližně po 1 - 2 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Výhradně s vodou

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Pistole s pohárkem
   • Pistole s pohárkem, štětec s přírodními štětinami (nekovová objímka)

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 60 ml - 100 ml / m² na pracovní postup
   • 60 - 100 ml/m² (plus ztráta postřikem)

  • Obecné pokyny
   • Naplňte zředěné mořidlo do nerezových nádob a ihned spotřebujte.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.