• PUR PF-232-Pigmentfüller

  Číslo produktu 513205

  PUR PF-232-Pigmentfüller

  Dvousložkový pigmentovaný nástřikový plnič s vynikající brousitelností

  Odstín: bílá | 5132

  Produkt s ukončenou výrobou Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylát
  Hustota (20 °C) cca 1,23 g/cm²
  Bod vzplanutí < 12 °C
  Zápach Typický pro tento druh
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Ca. 45

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Příprava krycích pigmentovaných nátěrů
  • Hodnotný nábytek
  • Masivní dřevo a materiál na bázi dřeva

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Odolný UV záření
  • Vysoká plnivost
  • Dobrý rozliv
  • Rychlé schnutí & dobrá brousitelnost
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Podklad obruste pomocí P 150 - 180.

    Nátěr by měl být proveden přímo po broušení.

    Odstraňte smolníky nebo je dostatečně odizolujte pomocí PUR FG-205.

    V případě náročných podkladů / vysoké zátěže penetrujte přípravkem PUR FG-205.

    Surové MDF desky, hrany a frézy předem ošetřete vhodným Izolačním základem.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Materiál dobře promíchejte.

    Stříkání.

    Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Po vyschnutí proveďte mezibrus P 240-320.

    V případě potřeby proces opakujte.

    Po zaschnutí následuje aplikace vhodných mezivrstev a konečných nátěrů.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 2 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Časový úsek, ve kterém můžete produkt zpracovat bez mezibrusu, se orientuje podle hodnoty "Přetíratelný" (doba schnutí). Po překročení tohoto časového úseku je nutné plochu před dalšími pracovními úkony obrousit a očistit od prachu.

    Pro balení hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: cca 30 minut
    Suchý na dotek: cca 60 minut
    Brousitelný / přetíratelný: cca 120 minut
    Stohovatelný: cca 16 hodin

    Hodnoty z praxe: teplota okolí 20°C/65 % relativní vlhkost vzduchu.
    Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost vzduchu schnutí zpomalují.

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě potřeby pomocí ředidla V-890-Verdünnung.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu 2 – 3 bar
    Lakovací zařízení Airless: tryska 0,28– 0,33 mm, stříkací tlak 80 – 120 bar
    Lakovací zařízení Airmix: tryska 0,28– 0,33 mm, stříkací tlak 80 – 100 bar, tlak vzduchu 1,2 – 2,0 bar

   • Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 125 ml - 225 ml / m² na pracovní postup
   • 125 - 225 ml/m² na pracovní postup

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.