• Colour Opaque 2in1
 • Colour Opaque 2in1
  • Colour Opaque 2in1
  • Colour Opaque 2in1

  Číslo produktu 138483

  Buntlack 2in1

  Základní & vrchní lak s ochranou proti korozi: přímo na železo, ocel & dřevo

  Odstín: světle šedá (RAL 7035) | 1384
  Odstín: světle šedá (RAL 7035) | 1384
  Vyberte barvu
  Balení

  Produkt s ukončenou výrobou Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) 1,0 - 1,3 g/cm³
  Bod vzplanutí > 60 °C
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku Vysoký lesk
  Viskozita Cca 900 - 2500 mPa∙s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • Pro interiér i exteriér
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Přímo na neošetřené a zkorodované železné kovy
  • Topná tělesa

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Základní nátěr a konečný nátěr v jednom
  • Vysoký podíl pevných částic (High-Solid) pro vyšší krycí schopnost
  • Dobrý rozliv
  • Odolný proti nárazům a poškrábání
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
  • Odolává teplotám a je odolný vůči zažloutnutí
  • Ochrana před korozí
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, předem ošetřete vhodným prostředkem na ochranu dřeva. (**Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!)

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

    Železo, ocel:

    Důkladně očistěte od rzi. Odstraňte okuje a zbytky po válcování (ruční odstranění rzi, stupeň čistoty SA 3). Nejlepší výsledek se dosáhne pískováním na stupeň čistoty SA 2,5. (DIN EN ISO 12944-4).

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: +5 °C až +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Po uschnutí proveďte další nátěry.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 24 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

    Alkydovo pryskyřicové systémy vytvářejí na plochách, na které nedopadá denní světlo, např. vnitřní strany oken a venkovních dveří, hlavně v drážkách, více či méně silně výrazné tmavé zažloutnutí.

    Brilantní, intenzivní barevné odstíny, např. žlutá, oranžová, červená atd. mohou z důvodu použitých pigmentů, od přírody, vykazovat nižší krycí schopnost. Proto doporučujeme, u těchto barevných odstínů, použít eventuelně podobný, lépe krycí odstín nebo provést další nátěr v požadovaném barevném odstínu.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

   • Sušení

    Po cca. 24 hodinách při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu

    Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Štětec z přírodních štětin, pěnový váleček, stříkací zařízení

   • Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • cca 60 ml - 80 ml / m² na pracovní postup
   • Min. 2 x 60 - 80 ml/m² na pracovní postup
    Tloušťka suché vrstvy: ca. 40 - 50 µm

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.