• CAR-2
 • Carbolin
  • CAR-2
  • Carbolin

  Číslo produktu 201505

  CAR-2

  Nátěr na bázi přírodních surovin určený pro dřevo v exteriéru

  Odstín: přírodní hnědá | 2015
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,95 g/cm³
  Zápach Typický mírný charakteristický zápach
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Pro staré i nové dřevo

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
  • Vodoodpudivý
  • Chrání před proniknutím posypové soli
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Natírání / stříkání v uzavřených zařízeních
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

   • Před použitím dobře promíchejte.

    Materiál naneste rovnoměrně natíráním nebo stříkáním.

    Po uschnutí případně natřete druhou vrstvou.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • V případě, že je to nutné, impregnujte dřeva náchylná na napadení houbami pomocí výrobku Holzschutz-Grund*. (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!)

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   • Sušení

    Cca 4 hodiny při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání / stříkání v uzavřených zařízeních
   • Štětec, tlakový postřikovač

   • Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 100 ml/m² na jeden nátěr

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.