• Induline GLF-925- Těsnicí materiál zasklívacích lišt

  Číslo produktu 152960

  Induline GLF-925- Těsnicí materiál zasklívacích lišt

  Alkoxyzesíťovatelná silikonová těsnící hmota

  Odstín: černošedá | 1529
  Balení

  Upozornění
  Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) cca. 1,5 g/ml
  Viskozita Pastózní/stabilní

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Izolace a skryté těsnění křídel a zasklívacích lišt
  • Pro profesionální použití

  Vlastnosti

  • Chrání před tvorbou kondenzátu v polodrážce
  • Snižuje ztrátu tepla díky polodrážce
  • Usnadňuje demontáž zasklívacích lišt
  • Trvale elastický
  • Snášenlivý s nátěry dle DIN 52452, část 4
  • Jednoduché zpracování
  • Testovaná snášenlivost s obvyklými materiály: rámeček slepeného skla, vrstvené sklo, distanční podložky
  • Barevně odpovídá rámečku skla
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   • Přípravy

    Musí být zajištěna kompatibilita s použitými materiály, popř. musí být zohledněn náš aktuální seznam kompatibility.

    Případně konzultujte s technikem Remmers.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 35 °C
   • Vytlačovací pistole
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí min. +5°C do max. + 35°C

   • Špičku zařízněte šikmo, odpovídajíc šířce spáry, spáru vyplňte

    Dostatečným tlakem nanést na boky spáry.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Vytlačovací pistole
   • Ruční a pneumatická pistole

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca. 25 ml/bm při 0,25 cm² průřezu

  • Obecné pokyny
   • Dodržujte předpisy uvedené v IVD-Merkblatt-Nr. 10 .

    Není vhodný k zasilikonování (utěsnění) skla.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty