Číslo produktu 673503

PUR Top M Plus

Protiskluzný matný krycí lak

Odstín: bezbarvý | 6735
Balení

Produkt s ukončenou výrobou Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Dodávka 1K

Hustota (20 °C) 1,2 g/cm³

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Protiskluzové těsnění pro mechanicky namáhané plochy v interiéru
 • Krycí lak do obytných prostor, schválený v systému dle DIBt (AbZ Z-156.605-1594)

Vlastnosti

 • Protiskluzový povrch
 • Jednosložkový
 • Matný povrch
 • Odolný UV záření
 • Mechanicky zatížitelný
 • Chemicky odolný
 • V případě potřeby lze pigmentovat
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Povrch musí být ošetřen vhodnými přípravky Remmers.

  • Přípravy

   Uzavírací lak nanést nejpozději do 48 hodin. Při delší prodlevě je nutné povrchy z předchozích kroků přebrousit a vysát.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
  • Váleček
  • Doba zpracování 30 min
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C až max. +25 °C

  • Vyšší teploty a vyšší absolutní vlhkost vzduchu uvedené doby zkracují, nižší teploty a nízká absolutní vlhkost vzduchu je obecně prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Váleček
  • Váleček na epoxidy, PU váleček, míchací zařízení

  • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

   Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 4 měsíce
  • V uzavřených originálních nádobách v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 4 měsíce.

 • Spotřeba
  • max. 0,10 kg/m²

 • Příklady použití
  • Pečeticí nátěr

   Materiál naneste na plochu a rovnoměrně rozetřete pomocí vhodného 25 cm PU válečku dvojitým křížovým nátěrem. Ihned poté se musí převálečkovat válečkem 50 cm pro epoxidové barvy. Válečky je po 30 minutách nutné vyměnit za nové.

   Vždy válečkovat metodou čerstvé do čerstvého.

   max. 0,10 kg/m²

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
   (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Aby se dosáhlo co nejvíce jednolitého povrchu, musí být zaměstnanci dostatečné proškolení.

   Při překročení doby zpracování může dojít k rozdílům v stupni lesku a v barevném rozlišení.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Odstíny se slabou krycí schopností, jako např. žlutá, červená nebo oranžová, působí podle zkušenosti jako průsvitné. Je třeba tomu přizpůsobit odstín podkladového nátěru.

   Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

   Nerovnoměrné nanášení, stejně jako velké teplotní rozdíly na povrchu může vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku.

   Překročení tloušťky vrstvy, kapky nebo kapávající materiál způsobuje pěnění krycího laku.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

   Není vhodný pro venkovní použití.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Nástroje, příslušenství a PSA