Číslo produktu 684110

Epoxy SIC Color

Stěrka s tvrdým plnivem

Odstín: kieselgrau | 6841
Odstín: kieselgrau | 6841
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,8 g/cm³
Viskozita (25 °C) tixotropní

Složka B

Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
Viskozita (25 °C) 130 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,6 g/cm³
Viskozita (25 °C) thixotropní

* Fire test class in defined systems (see test report on fire classification: Remmers conductive systems).

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Podlahový systém se strukturovaným povrchem a tvrdým plnivem
 • Elektrostaticky vodivá stěrka se strukturovaným povrchem

Vlastnosti

 • Protiskluzový povrch
 • Elektrostaticky vodivý
 • Odolný proti opotřebení
 • Mechanicky zatížitelný
 • Chemicky odolný
 • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

   Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace, záškraby nebo stěrky Remmers.

  • Přípravy

   Před aplikací vytvořte hladký povrch, např. záškrabem.

   Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

   V případě elektrostaticky vodivé varianty navíc naneste výrobek Remmers Epoxy Conductive jako příčně vodivou vrstvu vždy v souladu s aktuálním technickým listem.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 84,2 : Komp. B 15,8
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 12 °C max. 25 °C
  • Hladítko
  • Doba zpracování 30 min
  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Hladítko
  • Hladítko, vhodný strukturovaný váleček, vhodné míchací zařízení

  • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

   Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 12 měsíců (složka A) nebo min. 24 měsíců (složka B).

 • Spotřeba
  • Viz příklady použití

 • Příklady použití
  • Strukturní stěrka

   Naneste materiál na připravený povrch a stáhněte hladítkem přes zrno.

   Následně naválečkujte vhodným strukturovaným válečkem a ještě jednou naválečkujte jedním směrem bez použití tlaku dalším strukturovaným válečkem.

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Odstíny se slabou krycí schopností, jako např. žlutá, červená nebo oranžová, působí podle zkušenosti jako průsvitné. Je třeba tomu přizpůsobit odstín podkladového nátěru.

   V případě elektrostaticky vodivé varianty nelze vzhledem k černé příčně vodivé vrstvě použít odstíny se slabou krycí schopností.

   Před aplikací krycí vrstvy ověřte funkčnost příčně vodivé vrstvy a spojů a zdokumentujte ji pomocí protokolu o měření.

   Nízká vlhkost může vést k vyššímu svodovému odporu, nerovnoměrné nebo silnější vrstvy dokonce k nevodivosti povlaku.

   Výsledná struktura povrchu je velmi závislá na stavebních podmínkách a zpracování. Na povrchovou strukturu se proto nevztahuje odpovědnost za výrobek.

   Malá tloušťka vrstvy a nižší teploty mohou ovlivnit vzhled.

   Vzhledem k povaze aplikace a systému mohou vznikat póry při strukturování tixotropního potahového materiálu v důsledku vzduchových inkluzí, které se během používání mohou znečistit.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

   U protiskluzových povlakových systémů je ve srovnání s hladkými nátěry třeba počítat s náročnějším čištěním, takže by se měly použít čističe s měkkými kartáči.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 2.vydání, 2009).

Možné systémové produkty

Nástroje, příslušenství a PSA