©

SL Floor ESD 01

Elektrostaticky vodivý barevný litý stěrkový systém. Možno s povrchem bezpečným pro chůzi - třída R10.

SL Floor ESD 01

Elektrostaticky vodivá stěrka podle ESD norem (EPA provozy)

Vlastnosti

  • Přemosťující trhliny
  • Zvlášť hospodárný poměr tloušťky vrstev
  • Rozsáhlá složka osvědčení o zkouškách

Použití

  • Výrobní haly a dílny v elektronickém průmyslu
  • Automobilový průmysl
  • Strojírenství

Zkušební protokoly*

  • Požární odolnost Bfl-s1
  • Schopnost přemostění trhlin, Protiskluznost R 10
  • Čistý prostor / Outgassing zkouška
  • Odolnost vůči chemikáliím - seznam, externí zkouška elektrostatické vodivosti
* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list/systémové skladby v osvědčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součásti certifikátu či atestu. Změnou pečetící vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R.

SL Floor ESD 01

4 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 1160

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 6671

Vodou ředitelný příčně vodivý lak

Číslo produktu 6668

Číslo produktu 6742

Minerální posypový prostředek