• Epoxy Conductive
 • Epoxy Conductive
 • Epoxy Conductive
  • Epoxy Conductive
  • Epoxy Conductive
  • Epoxy Conductive

  Číslo produktu 667110

  Epoxy Conductive

  Vodou ředitelný příčně vodivý lak

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,2 g/cm³
  Viskozita (25 °C) Thixotrop

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 500 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,2 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 600 mPa s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Příčně vodivá vrstva v elektrostaticky vodivých systémech Remmers
  • Příčně vodivá vrstva v systému SL Floor WHG AS (AbZ Z-59.12-303)

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Elektricky vodivý (< 10 kΩ)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

    Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace, záškraby nebo stěrky Remmers.

   • Přípravy

    Před aplikací vytvořte hladký povrch, např. záškrabem.

    Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

    V závislosti na velikosti a tvaru povrchu před aplikací instalujte uzemňovací prvky a nalepte samolepicí měděnou pásku. Musí být zajištěno, aby žádný bod na povrchu nebyl vzdálen od uzemňovacího bodu nebo s ním spojené měděné pásky více než 10 m.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 82 : Komp. B 18
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Pruhy ukazují na nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Natírání/Válečkování
   • Doba zpracování 30 min
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C až max. +25 °C

   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětec, gumová stěrka, váleček na epoxidy, míchací zařízení

   • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

    Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 9 měsíců
   • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 0,20 kg/m² pojiva (v závislosti na podkladu)

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Před aplikací krycí vrstvy ověřte funkčnost příčně vodivé vrstvy a spojů a zdokumentujte ji pomocí protokolu měření.

    Nerovnoměrné nanášení a nedostatečné větrání mohou vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku a nerovnoměrnému, případně vyššímu svodovému odporu.

    Při výběru odstínu následující vrstvy vezměte v potaz černý odstín příčně vodivé vrstvy.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

    Při použití v systémech podléhající povolení, je potřeba dodržovat údaje poskytnuté příslušným schválením.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 2.vydání, 2009).

  Možné systémové produkty

  Nástroje, příslušenství a PSA