• Epoxy TX Color
 • Epoxy TX Color
  • Epoxy TX Color
  • Epoxy TX Color

  Číslo produktu 681025

  Epoxy TX Color

  Pigmentovaný strkturovaný nátěr

  Odstín: speciální odstíny od 100 kg | 6810
  Odstín: speciální odstíny od 100 kg | 6810
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Stěrka se strukturovaným povrchem

  Vlastnosti

  • Protiskluzový povrch
  • Mechanicky zatížitelný
  • Chemicky odolný
  • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

    Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace, záškraby nebo stěrky Remmers.

   • Přípravy

    Před aplikací vytvořte hladký povrch, např. záškrabem.

    Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 82,9 : Komp. B 17,1
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Pruhy ukazují na nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Doba zpracování 30 min
   • Teplota při zpracování min. 12 °C max. 25 °C
   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

    Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 4 měsíce
   • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost
    min. 4 měsíce (složka A) nebo 12 měsíců (složka B).

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny za laboratorních podmínek (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Odstíny se slabou krycí schopností, jako např. žlutá, červená nebo oranžová, působí podle zkušenosti jako průsvitné. Je třeba tomu přizpůsobit odstín podkladového nátěru.

    Výsledná struktura povrchu je velmi závislá na stavebních podmínkách a zpracování. Na povrchovou strukturu se proto nevztahuje odpovědnost za výrobek.

    Malá tloušťka vrstvy a nižší teploty mohou ovlivnit vzhled.

    Vzhledem k povaze aplikace a systému mohou vznikat póry při strukturování tixotropního potahového materiálu v důsledku vzduchových inkluzí, které se během používání mohou znečistit.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

    Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

    Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

    U protiskluzových povlakových systémů je ve srovnání s hladkými nátěry třeba počítat s náročnějším čištěním, takže by se měly použít čističe s měkkými kartáči.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 2.vydání, 2009).

  Možné systémové produkty

  Nástroje, příslušenství a PSA