©

Podlahy do garáží a parkovacích domů

Kvalitní ochrana povrchů parkovacích a pojízdných ploch.

Vysoké nároky na podlahové systémy do garáží

Denně kladenými nároky na parkovací a pojízdné plochy dochází k silnému zatížení, opotřebení a trvalému poškození. Zatížení je způsobeno nejen pronikáním vody a v zimním období i posypové soli, ale také extrémní koncentrací CO₂ v důsledku výfukových plynů. Při pojíždění betonových ploch dochází také k oscilaci a následnému vzniku trhlin, skrz které do betonu pronikají škodlivé látky.

Systém jako těsnící vrstva s vysokou schopností přemosťování trhlin pod ochrannou a krycí vrstvou pro pro pochozí a pojízdné plochy podle DAfStb, TL / TP-BEL-B3

Povrchová úprava s těsnící vrstvou s vysokým stupněm překlenutí trhlin pod ochrannou a krycí vrstvou, pro pochozí a pojížděné plochy dle DAfStb, TL / TP-BEL-B3

Povrchová úprava s vyšší schopností překlenutí trhlin pro pochozí a pojížděné plochy dle DIN EN 1504-2 a DAfStb

Povrchová úprava s vyšší schopností překlenutí trhlin pro pochozí a pojížděné plochy dle DIN EN 1504-2 a DAfStb

Systémy pro parkovací domy

8 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 1160

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 1224

Probarvená předplněná penetrace

Číslo produktu 6191

Pigmentovaný krycí nátěr nebo vrchní pečeticí nátěr

Číslo produktu 4406

Směs ohněm sušených křemenných písků

Číslo produktu 6055

Probarvený krycí nátěr pro systémy OS 11

Číslo produktu 6056

Flexibilní obrusná vrstva

Číslo produktu 6057

Speciální základní nátěr v systéme Remmers OS 10 EP pro

Číslo produktu 6826

Plovoucí nebo obrusná vrstva