©

Systémy pro parkovací domy

Ochrana povrchů - systémy s velkým využitím a různorodostí

Dlouhodobá řešení na všech úrovních

Dnešní parkovací domy musí být odolné s dlouhou trvanlivostí, tak aby jejich využívání bylo garantováno po desetiletí. Denně kladenými nároky na parkovací a pojízdné plochy, jakými jsou např. teplotní, chemická a mechanická zátěž, dochází k silnému zatížení, opotřebení a trvalému poškození.

Zatížení je způsobeno mimo jiné pronikáním vody a v zimním období i posypové soli. Stejně tak vozidla zvyšují extrémně CO₂ koncentraci v důsledku jejich výfukových plynů. Dále pak vzniká i při pojíždění betonových ploch k oscilaci a jejím následkem ke vzniku trhlin. Tudy lépe pronikají škodlivé látky a rychleji porušují výztuhu a beton.

Pro extrémní využití nabízíme vyzkoušenou a dlouhodobou, osvědčenou ochranu povrchových systémů. Systémy firmy Remmers nenaleznete pouze v oblasti novostaveb, ale i v oblasti sanací a údržby, často trvalá systémová řešení na ochranu betonových nosných konstrukcí.Proto vám nenabízíme jenom certifikovaný produkt, ale i analýzy a poradenství pro váš sanační projekt, aby koncept představoval dlouhodobé řešení ve všech rovinách.

Národní i mezinárodní reference potvrzují dlouhou životnost Remmers systémů na ochranu povrchů.

Systém jako těsnící vrstva s vysokou schopností přemosťování trhlin pod ochrannou a krycí vrstvou pro pro pochozí a pojízdné plochy podle DAfStb, TL / TP-BEL-B3

Povrchová úprava s těsnící vrstvou s vysokým stupněm překlenutí trhlin pod ochrannou a krycí vrstvou, pro pochozí a pojížděné plochy dle DAfStb, TL / TP-BEL-B3

Povrchová úprava s vyšší schopností překlenutí trhlin pro pochozí a pojížděné plochy dle DIN EN 1504-2 a DAfStb

Povrchová úprava s vyšší schopností překlenutí trhlin pro pochozí a pojížděné plochy dle DIN EN 1504-2 a DAfStb

Systémy pro parkovací domy

7 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 1160

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 1224

Probarvená předplněná penetrace

Číslo produktu 6191

Pigmentovaný krycí nátěr nebo vrchní pečeticí nátěr

Číslo produktu 4406

Směs ohněm sušených křemenných písků

Číslo produktu 6055

Probarvený krycí nátěr pro systémy OS 11

Číslo produktu 6056

Flexibilní obrusná vrstva

Číslo produktu 6826

Plovoucí nebo obrusná vrstva