• iQ-Therm K50

  Číslo produktu 024601

  iQ-Therm K50

  Klínovitá zateplovací deska systému iQ-Therm

  Button Energie Effizienz Zulassung-23.15-1735
  Varianta:
  Varianta:
  0246 | iQ-Therm K50
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Tepelná vodivost (λ 10 dry) 0,028 W/m∙K
  Třída stavebních hmot B2 -normálně hořlavý dle DIN 4102-1
  Hrubá hustota v suchém stavu Cca 35 kg/m³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro stěnu v interiéru a strop
  • Sanace a prevence vzniku plísně v budovách
  • Vytvoření minimální hygienické tepelné ochrany stavebních hmot
  • Zlepšení klimatických podmínek v místnosti díky zvýšené teplotě na povrchu stěn
  • Kompenzace tepelných mostů v napojení stěn a stropů
  • Optické vyrovnání silně nerovných hran

  Vlastnosti

  • Vysoce tepelně izolační
  • Tepelná vodivost (jmenovitá hodnota) cca 0,028 W / (m·K)
  • Malá tloušťka
  • Jednoduché zpracování
  • Tepelně izolační materiál dle DIN 4108-10
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být pevný, čistý a bezprašný.

    Podklad musí být rovný.

   • Přípravy

    Vyrovnání silně nerovných podkladů – uzavření spáry a vyrovnání ploch pomocí SP Levell (č. výr. 0401).

  • Zpracování
   • Přímočará pila / nůž
   • Teplota při zpracování min. 5 °C
   • Zvlhčit podklad.

    Natáhnout iQ-Fix jako záškrab na podklad (č. výr. 0225).

    Natáhnout iQ-Fix (č. výr. 0225) zubovou stěrkou čerstvý do čerstvého na zadní stranu desky a podklad.

    Přiložit a přitlačit desku směrem odspodu.

    Vyrovnat srovnávací latí.

  • Pokyny ke zpracování
   • Zakreslit požadované rozměry na desku.

    Zaříznout pilou děrovkou nebo ruční okružní pilou. Řezné hrany v případě potřeby obrousit rašplí nebo pilníkem.

    Řezné hrany v případě potřeby obrousit rašplí nebo pilníkem.

    Vyvarovat se křížových spár.

    Dbát na celoplošné přilepení.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Přímočará pila / nůž
   • Odlamovací nožík a kmitací pilka

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte nad bodem mrazu / chraňte před vlhkostí
   • V suchu a bez přístupu mrazu.

  • Spotřeba
   • 1,4 desky / m²
   • Cca 1,4 desky/m²

  • Obecné pokyny
   • Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

  • Pokyny k likvidaci
   • Likvidujte dle platných předpisů.