• Induline NW-740/05

  Číslo produktu 792005

  Induline NW-740/05

  Lak s přírodním efektem na vodní bázi pro tvarově stalé stavební dílce vystavené přímému i nepřímému působení klimatu.

  Button remmers-mix Button VOC FR A+
  Odstín: farblos | 7920
  Odstín: farblos | 7920
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Speciální PU/akrylátové polymery
  Hustota (20 °C) Ca. 1,02 - 1,04 g/ cm³
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Tupý mat
  Pigment Světlostálé, vysoce transparentní pigmenty oxidu železa
  Viskozita (20 °C) Ca. 2200 - 2700 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Pro tvarově stálé stavební dílce ze světlých jehličnatých a listnatých dřevin
  • Okna, vchodové dveře a zimní zahrady
  • Dřevohliníkové konstrukce
  • Fasádní sloupkové konstrukce
  • Přírodní odstíny pro přímé působení klimatu, bezbarvý odstín pro chráněné konstrukce
  • Mezivrstva a konečná vrstva

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Matný povrch s velmi malým zvýrazněním dřeva: dřevo vypadá jako bez povrchové úpravy
  • UV absorbéry redukují tmavnutí dřeva
  • Ochrana proti poškrábání a krémům na ruce
  • Povrch se po čase nezačne lesknout
  • Bezbarvá varianta je vhodná pro chráněné konstrukce
  • Přírodní barevné odstíny vhodné pro přímé působení klimatu zajišťují přirozený vzhled dřeva a zároveň dobrou ochranu proti UV záření
  • Zpracování
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C do max. +30 °C.

   • Materiál dobře promíchejte.

    Stříkání Airless: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 až 90 bar

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 až 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar

    Přesný návrh systému viz příklady použití.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Zvlášť elegantní povrch dosáhnete pokud před posledním nátěrem plochu lehce obrousíte.

    Zohledňujte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními postupy

    V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

    Těsnící látky, utěsňovací materiál a cizí materiály vyzkoušejte na kompatibilitu s nátěrem.

    Lakováním je potřeba uzavřít všechny póry.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: po cca 1 hodině Suchý na dotek: po cca 2 hodinách Brousitelný a přelakovatelný: po cca 4 hodinách Další zpracování a balení: po cca 8 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

    Nízké teploty a vysoká vlhkosť vzduchu prodlužují proces schnutí.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Stříkací zařízení Airless a Airmix

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 150 ml - 200 ml / m² na pracovní postup
   • Nanášené množství: cca 150-200 ml/m² Tloušťka mokré vrstvy: cca 150-200 µm Tloušťka suché vrstvy: cca 40-55 µm

   • Vždy si zhotovte zkušební vzorek.

    Udávané hodnoty se vztahují na neředěný materiál.

  • Příklady použití
   • Chráněné konstrukce:

    Dřevina dub, farblos: Induline GW-360 farblos, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 farblos
    Dřevina smrk, farblos: Induline GW-306* FT 38863, Induline NW-740/05 farblos
    Dřevina modřín, farblos: Induline GW-360 farblos, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05  farblos


    Přímé působení klimatu:
    Dřevina dub, eiche-natur: Induline GW-360 FT 38854, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT 38855
    Dřevina smrk, fichte-natur: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT 38856,  Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT 38857
    Dřevina modřín, lärche-natur: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT 38858, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05  FT 38859


    Nejvyšší transparentnosti se dosáhne použitím bezbarvé mezivrstvy.

    Odstíny jsou upraveny podle jednotlivých druhů dřevin, mohou být ale bez problémů použity i na jiné dřeviny.
    Barevný tón se pak liší od předlohy.  • Obecné pokyny
   • Výroba korekčních laků:

    Pro opravy menších poškození laků (např. počas montáže) smíchete produkt s Induline Perfect-Finish!

    Údržba a obnova:

    Dřevo ve venkovním prostředí je vystaveno významným klimatickým a povětrnostním vlivům. Nátěr podléhá přirozenému stárnutí, opotřebení a zvětrávání. Degradace postupuje, na základě stupně zátěže (silná, středně silná), na dřevěných dílech různou rychlostí. Na jednom dřevěném dílci resp. objektu se mohou vyskytnout různá stadia zvětrání. Abyste zajistili dřevěným prvkům optimální ochranu na dlouhou dobu, doporučujeme provádět každý rok kontrolu povrchů, resp. poškozená místa ihned, po očištění, opravit nebo přetřít.

    Pro čištění a péči doporučujeme čistící set na dveře Pflege-Set für Türen (2746).

    Použitím obsažených pečujících balzámů výrazně prodloužíte renovační intervaly při zachování stejné plochy s tupým matem.

    Opravný nátěr v natíracím procesu provádějte v případě potřeby pomocí výrobku Induline NW-740/05 s přidáním výrobku Induline Perfect-Finish.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.