• BIT Primer [basic]
  • BIT Primer [basic]

  Číslo produktu 2082405

  BIT Primer [basic]

  Živičná emulze bez rozpouštědel

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Báze Živičná emulze bez rozpouštědel
  Hustota (20 °C) cca 1,00 kg/l
  Konzistence kapalná
  Hodnota pH 11

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Ochranný nátěr na beton, zdivo a omítku v půdě
  • Penetrace pod polymerem modifikované izolace na bázi živice (PMBC)
  • Kapilární uzávěra
  • Přísada pro úpravu minerálních malt

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Nepropouštějící vlhkost
  • Odolný vůči teplu a chladu
  • Vodou ředitelné
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

    Matně vlhký podklad je přípustný.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až max. +35 °C

   • Připraveno ke zpracování přímo z kbelíku.

    Materiál se nanáší na připravený podklad ve více vrstvách.

    Pokud je to nutné, zřeďte vodou.

    Pokud je to nutné, přidejte do záměsové vody minerální malty.

    Jako základní nátěr pod asfaltovou hydroizolaci (PMBC) se ředí vodou v poměru 1:10.

  • Pokyny ke zpracování
   • V případě hydroizolačních materiálů, které mají být aplikovány v kapalné formě, může přímé vystavení slunečnímu záření a/nebo větru vést ke zrychlenému zasychání a s tím souvisejícím tvorbě bublin. Povrchy bohaté na dutiny tento efekt ještě zesilují.

    Další vrstvy je možné aplikovat až po dostatečném zaschnutí předchozích vrstev.

    Čerstvě natřené plochy chránit před deštěm, přímým slunečním zářením, mrazem, orosením a kondenzací vody.

    Izolaci chránit před mechanickým poškozením a UV zářením.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Postřikovač (4540), Zednická štětka (4517), vhodné stříkací zařízení

   • Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

    Po zaschnutí materiálu odstranit materiál ředidlem V101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • penetrace: min. 0,025 kg/m² (1:10 vodou)
    ochranný nátěr: min. 0,25 kg/m² jeden krok
    přísada do malty: 30 - 50 kg/m³ malty

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.