Ochrana a sanace betonu

Od ochrany proti korozi až po nátěr za pouhý jeden den

Výroba pevných stavebních dílců z voděodolné malty a kameniva, které společně vytvrdnou v bednění, zažila svůj průlom již v 1. století našeho letopočtu a stala se znakem pozdní antické architektury v době římského císařství. Z římského betonu, dnes dle Vitruvia také nazývaného „opus caementitium“, byly v té době po celé Evropě budovány fantastické, monumentální stavby, jež je možné obdivovat i po téměř 2000 letech: chrámy, divadla, nádrže, akvadukty, kanalizace, lázně, silnice, doky, mosty, tunely a obytné domy.

Ve středověku tato stavební technologie využívající beton upadla v zapomnění a byla znovu objevena teprve až kolem roku 1700. Od té doby se beton neúprosně stává stavebním materiálem naší doby.

Beton je jedním z nejčastěji používaných stavebních materiálů. Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům se z po staletí známého třísložkového systému stal systém, který použitím příměsí a přísad do betonu splňuje požadavky moderního stavitelství.

Beton lze použít v nejrůznějších aplikacích. Od oblastí s nejvyššími nároky na design a provedení, jako je tomu například u fasád z pohledového betonu, až po výrobu prefabrikátů litých do bednění.

Beton

35 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 418001

Pro vodorovné těsnění

Číslo produktu 108425

Vlákny vyztužená PCC/SPCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí

Číslo produktu 687101

Vysoce flexibilní dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P)

Číslo produktu 687601

Rychle expandující PU injektážní pěnová pryskyřice 2K, SPUR, D-I (P)

Číslo produktu 687001

Flexibilní jednosložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P), reagující s vlhkostí

Číslo produktu 047611

Velmi jemná injektážní dvousložková suspenze

Číslo produktu 064205

Penetrace s hydrofobním účinkem

Číslo produktu 297613

Vysoce elastický fasádní nátěr

Číslo produktu 091901

Protikorozní přísada pro Betofix RM/Betofix R2

Číslo produktu 108705

Minerální ochrana před korozí a adhezní můstek

Číslo produktu 055625

Zálivková betonová směs, vysokopevnostní, bobtnavá

Číslo produktu 109225

Rychlovysprávková malta PCC (RM) pro opravy betonových konstrukcí