Ochrana a sanace betonu

Od ochrany proti korozi až po nátěr za pouhý jeden den

Výroba pevných stavebních dílců z voděodolné malty a kameniva, které společně vytvrdnou v bednění, zažila svůj průlom již v 1. století našeho letopočtu a stala se znakem pozdní antické architektury v době římského císařství. Z římského betonu, dnes dle Vitruvia také nazývaného „opus caementitium“, byly v té době po celé Evropě budovány fantastické, monumentální stavby, jež je možné obdivovat i po téměř 2000 letech: chrámy, divadla, nádrže, akvadukty, kanalizace, lázně, silnice, doky, mosty, tunely a obytné domy.

Ve středověku tato stavební technologie využívající beton upadla v zapomnění a byla znovu objevena teprve až kolem roku 1700. Od té doby se beton neúprosně stává stavebním materiálem naší doby.

Beton je jedním z nejčastěji používaných stavebních materiálů. Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům se z po staletí známého třísložkového systému stal systém, který použitím příměsí a přísad do betonu splňuje požadavky moderního stavitelství.

Beton lze použít v nejrůznějších aplikacích. Od oblastí s nejvyššími nároky na design a provedení, jako je tomu například u fasád z pohledového betonu, až po výrobu prefabrikátů litých do bednění.

Beton

28 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 108425

Vlákny vyztužená PCC/SPCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí

Číslo produktu 418001

Číslo produktu 687101

Vysoce flexibilní dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P)

Číslo produktu 687601

Rychle expandující PU injektážní pěnová pryskyřice 2K, SPUR, D-I (P)

Číslo produktu 687001

Flexibilní jednosložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P), reagující s vlhkostí

Číslo produktu 047503

Velmi jemná injektážní dvousložková suspenze

Číslo produktu 064205

Základní nátěrová barva s hydrofobním účinkem

Číslo produktu 091901

Protikorozní přísada pro Betofix RM/Betofix R2

Číslo produktu 108705

Minerální ochrana proti korozi a adhézní můstek

Číslo produktu 055625

Zálivková betonová směs, vysokopevnostní, bobtnavá

Číslo produktu 109225

Rychlovysprávková malta

Číslo produktu 109325

Rychlovysprávková malta

Číslo produktu 109625

Vlákny vyztužená PCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí

Číslo produktu 108625

PCC I (RM) Vysokopevnostní malta pro opravy betonových konstrukcí

Číslo produktu 110025

Vlákny vyztužená SPCC/(SRM) malta pro opravy betonových konstrukcí

Číslo produktu 100806

PCC jemná stěrka

Číslo produktu 649013

Vlákny plněný mezinátěr s křemennými plnivy pro srovnání povrchu betonových ploch

Číslo produktu 687201

Tuhá dvousložková epoxidová injektážní pryskyřice