©

Vodou ředitelné laky:

Účinné a ekologické

Vodou ředitelné laky Remmers nabízejí truhlářským provozovnám i podnikům specializujícím se na sériovou povrchovou úpravu dřeva a dřevěných hmot kompletní program laků na vodní bázi jako plnohodnotnou alternativu k dosavadním syntetickým, dvousložkovým vnitřním lakům.

Vodou ředitelné laky Remmers - z lásky k životnímu prostředí

Směrnice Decopaint
Legislativa požaduje přechod na vodou ředitelné laky a omezila prostřednictvím směrnice Decopaint přípustný obsah těkavých organických látek (VOC) v lacích. Laky na vodní bázi nabízejí kromě pozitivních účinků na životní prostředí v souladu s právními předpisy mnoho dalších výhod:

 • rychlé schnutí,
 • čištění pracovního nářadí vodou,
 • nepatrné obtěžování zápachem při zpracování v provozovně a v její blízkosti (např. v sousedící obytné zóně),
 • menší potenciální nebezpečí při požáru než v případě syntetických laků (např. skladování, heslo: výše pojistky).
Žádné obavy ze znečištěného vzduchu
Zdraví a duševní pohoda při pobytu v budovách jsou ovlivňovány jednak klimatickými podmínkami, jednak možným znečištěním vzduchu v místnosti. Firma Remmers si nechala otestovat vybrané produktové systémy podle hodnotícího schématu Výboru pro hodnocení zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků (AgBB) Testované systémy splnily požadavky týkající se emise těkavých organických látek (VOC) s výrazným náskokem.

Aditiva pro funkční povrchy

Pro Vaše individuální požadavky

Požadavky na povrchovou úpravu se liší v závislosti na aplikaci. Pomocí aditiv je možné optimálně nastavit laky tak, aby splnily požadovanou funkci.

Široká nabídka aditiv
Sortiment Remmers poskytuje aditiva pro „dávkování na místě“ a dosažení požadovaných funkcí:

 • UMA-824-Metallhaftadditiv
  Zlepšuje přilnavost laků na různých kovech Vhodné zejména pro ocel a hliník.
 • ULM-822-Universal-Lichtschutzmittel
  Speciálně koncipovaný asorbér UV záření pro optimální ochranu světlého dřeva (např. javor, jasan a smrk) před žloutnutím.
 • Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslackadditiv
  Optimalizovaná odolnost vůči chemikáliím a krémům na ruce, zejména proti látkám a čisticím prostředkům způsobujícím zabarvení. Kromě toho zlepšuje přilnavost na skleněných podkladech, zvláště za vlhka.
 • SM-820-Strukturmittel
  Dodává lakům drsný omak a zlepšuje protiskluzný účinek (např. na podlahách a schodech).
 • Aqua MM-825-Mattierungsmittel
  Snižuje stupeň lesku vodou ředitelných nátěrových hmot.

©

Aqua-Lacke

21 výrobků nalezeno
  Zobrazit všechny filtry

Náhled

Číslo produktu 714701

Adhezní základ na kovy, tvrdé plasty a dřevo, s ochranou před korozi a izolující proti látkám obsaženým ve dřevě

Číslo produktu 382120

Bezbarvý jednosložkový vrstvený lak s extrémně rychlým schnutím

Číslo produktu 387205

Světlostálý, transparentní dvousložkový bezbarvý lak pro vysoce lesklé povrchy

Číslo produktu 236805

Spárovací hmota na vodní bázi pro parkety a dřevěné podlahy

Číslo produktu 237605

Bezbarvý jednosložkový uzavírací lak pro nanášení válečkem

Číslo produktu 326505

Velmi dobře brousitelný, nehořlavý jednosložkový pigmentový plnič s účinkem čištění vzduchu v místnosti - s Aqua VGA-485 jako izolační plnič

Číslo produktu 321705

Póry vyplňující, velmi dobře izolující jednosložkový plnič, zejména pro dřevo bohaté na extraktivní látky

Číslo produktu 387601

Nehořlavý, světlostálý, odolný jednosložkový barevný lak

Číslo produktu 380684

Izokyanát pro vytvrzování vodních laků

Číslo produktu 325684

Zvýšení odolnosti a přilnavosti na skle u vybraných jednosložkových Aqua laků

Číslo produktu 193901

Zpomalovač schnutí pro zlepšení rozlivu

Číslo produktu 194201

Aditivum pro výrobu strukturovaných povrchů