Steel rolls©

Ochrana podlah

Profesionální podlahové systémy s dlouhou životností
pro využití v průmyslu i privátních objektech

Požadavky na podlahové systémy např. v automobilovém průmyslu i strojírenství jsou různorodé. Na prvním místě v těchto oborech stojí často mechanická zatížitelnost.

U parkovacích domů a podzemních parkovišť naleznete velmi širokou škálu variací. Celé spektrum může začít u malých podzemních garáží v rodinných domech a končit až u obrovských, propojených letištních parkovišť a parkovišť v nákupních centrech.

V zájmu zajištění bezpečnosti a osobní ochrany zdraví musí být pracovní prostory a plochy s rizikem uklouznutí opatřeny protiskluzovým povrchem. Látky, které jsou hladké, jako např. olej, voda nebo prach představují pro zúčastněné osoby velké riziko. Remmers Vám nabízí, od hladkých až po strukturované, vhodné povrchy.

V mnoha oblastech musí průmyslové podlahy vykazovat elektrostatické vlastnosti. Tyto speciální podlahové systémy chrání elektronická zařízení a stavební prvky před rušivým vlivem elektrického proudu a zabraňují vzniku elektrostatického náboje. Remmers systémy tak nabízí perfektní výchozí bázi pro pohodovou práci ve vysoce sensibilních oblastech.

Podlaha by měla nejen odolávat zvyšující se vlhkosti, ale také vysoké zátěži. Vodou emulgovatelné epoxidové pryskyřice od Remmers jsou našim ekonomickým a ekologickým řešením tohoto problému a již po desetiletí se úspěšně využívají k ochraně podlah v kontaktu se zemí.

Firma Remmers nabízí u nízkoemisních systémů a AgBB posouzených systémů pro obytné prostory mnoho řešení. Externí certifikáty a mnoho dalších klasifikací např. z hlediska DGNB/LEED, pro odpovědné zacházení s přírodními zdroji ukazují, že ve filozofii firmy Remmers slovo „udržitelnost“ není pouze psáno, ale realizováno!

Moderní zemědělství využívá profesionální techniku a je orientováno na náklady.
K tomu potřebujete produkty, které Vám zaručí dlouhodobou ochranu při práci, skladovacích a manipulačních prostor. Nezáleží na tom, jestli se jedná o chov prasat, skotu nebo drůbeže, pěstování obilovin, výrobu mléka nebo bioenergie – máme pro Vás vždy optimální řešení. S jistotou!

Podlahové systémy - perfektní řešení pro každou podlahu

Po důkladné analýze vlastností stávajícícho podkladu může být vybrán a proveden vhodný podlahový systém. Druhy podlah sahají od jednoduchých krycích nátěrů přes přesypávané stěrky až po strojně hlazené potěry nebo elektrostaticky vodivé systémy. U speciálních detailů, jako jsou např. pracovní nebo dilatační spáry a přechod na stěny (sokly), mohou být kladeny zvláštní požadavky na systémovou skladbu.

©

Pečeticí nátěry slouží jako cenově výhodná možnost ochrany podlah s lehkou až střední zátěží a dosahují
tloušťky vrstvy až do 0,5 mm. Přitom kopírují povrchovou strukturu a mohou vyrovnat jen velmi mírné nerovnosti.

Vlastnosti:

 • Spolehlivě chrání (např. před slabými kyselinami)
 • Kopírují strukturu podkladu
 • Jsou cenově výhodné

Použití:

 • Podlahy s lehkou až střední zátěží
 • Výrobní a skladovací prostory

©

Lité stěrky mohou vyrovnávat jen menší nerovnosti. Materiál se rovnoměrně roztírá a rozlévá, čímž vzniká hladký povrch. Vrstva se nanáší v tloušťce do 3 mm. Je třeba provést prořezávané kotevní drážky podle instrukcí v technickém listu.

Vlastnosti:

 • Samonivelační
 • Pigmentovaná
 • Střední mechanická a chemická zatížitelnost
 • Vyrovnává menší nerovnosti

Použití:

 • Prostory bez kluzkých prostředků, kde je požadována bezpečnost chůze
 • Prostory s dynamickou zatížitelností

©

Přesypávaná stěrka se skládá z tekuté nosné vrstvy, do které se vsypává vhodný materiál (např. křemenný
písek nebo tvrzený vsypový materiál) až do jejího nasycení. Po vytvrzení se nepřichycený přebytek odstraní
a nanese se vrchní pečeticí nátěr. Tloušťka vrstvy se pohybuje mezi 1,5 a 9 mm. V závislosti na systému
je třeba provést prořezávané kotevní drážky podle instrukcí v technickém listu.

Vlastnosti:

 • Vysoká mechanická a chemická odolnost v závislosti na systému
 • Individuálně nastavitelný povrch bezpečně chrání proti uklouznutí
 • Použitelná i na plochách se spádem

Použití:

 • Trvale mokré prostory
 • Zpracování kovů
 • Potravinářský průmysl

©

Ručně hlazená stěrka má nejnižší podíl pojiv a jemně laděnou křivku zrnitosti plniv. Tloušťka vrstvy je nejméně 4 mm. V závislosti na systému je třeba provést prořezávané kotevní drážky podle instrukcí v technickém listu.

Vlastnosti:

 • Velmi vysoká mechanická zatížitelnost
 • Vyrovnává velké nerovnosti
 • Lehce strukturovaný protiskluzný povrch
 • Použitelná i na plochách se spádem

Použití:

 • V prostorech, kde je požadován definovaný stupeň protiskluznosti
 • V prostorech, kde není požadována odolnost proti bodovému zatížení

Ochrana podlah

92 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 559006

Trhliny překlenující ochranný povlak

Číslo produktu 040030

Omítkový podhoz podle WTA

Číslo produktu 115703

Tixotropní penetrační pryskyřice

Číslo produktu 636103

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 090506

Univerzální, transparentní epoxidová pryskyřice

Číslo produktu 093611

Rychlá penetrace pro matně vlhké podklady

Číslo produktu 091611

Speciální penetrace na problematické podklady

Číslo produktu 089911

Rychle vytvrzující universální pryskyřice

Číslo produktu 698111

Pigmentovaná stěrka

Číslo produktu 680211

Polyuretanová houževnatá stěrka

Číslo produktu 667411

Dekorativní stěrka

Číslo produktu 455102

Samolepicí měděná páska