Nastavení cookies
Cookies používáme k personalizaci obsahu a reklam, k tomu, abychom mohli nabízet funkce pro sociální média a analyzovat přístupy na naše webové stránky. Sdílíme také informace o Vašem používání našich webových stránek s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy. Naši partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími údaji, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v rámci vašeho využívání služeb.

+Více informací

Výrobky z oblasti Ochrana a sanace staveb a podlah od A do Z

Přehled celého Remmers sortimentu a komponentů.

A B C D E F G H I K M P Q R S T U V W XYZ

A

Odstraňovač nátěrů a graffiti

Číslo produktu 1368

Prémiový akrylový tmel, odolný proti dešti

Číslo produktu 7360

Plastoelastická těsnící a lepící hmota

Číslo produktu 7801

B

Bezrozpouštědlový, plastově modifikovaný tlustý bitumenový povlak s polystyrenem, 1K

Číslo produktu 0872

Bezrozpouštědlová, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná polystyrenem, dvousložková.

Číslo produktu 0871

Jakostní, překlenující trhliny, plastem zušlechtěná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná polystyrenem, dvousložková.

Číslo produktu 0888

C

Bezchloridový rychle tuhnoucí cement k univerzálnímu použití

Číslo produktu 2834

Vysoce jakostní, tmelicí hmota na bázi dispergovaného vápenného hydrátu, připravená k použití

Číslo produktu 6562

Vysoce jakostní, tmelicí hmota na bázi dispergovaného vápenného hydrátu, připravená k použití

Číslo produktu 6564

D

Držák pro DS Protect a DS Protect AL

Číslo produktu 0818

Vysoce zatížitelný, trojvrstvý, ochranný pás se separační funkcí.

Číslo produktu 0823

E

Bobtnavá bentonitová těsnicí páska.

Číslo produktu 4591

Suchá maltová směs pro snížení obsahu solí v povrchové vrstvě

Číslo produktu 1070

Elektrostaticky vodivá stěrka

Číslo produktu 6975

F

Lepidlo pro obklady a přírodní kámen - bílé

Číslo produktu 2850

Malta pro plošné spárování cihelného zdiva

Číslo produktu 0435

Spárovací malta s recepturou na míru objektu

Číslo produktu 0573

G

PVC roh s výztužnou tkaninou

Číslo produktu 4275

Minerální posypový prostředek

Číslo produktu 6742

Vodná semipermanentní ochrana proti graffiti na alkylsilanové a voskové bázi

Číslo produktu 0685

H

Objektová vrchní omítka

Číslo produktu 0576

Lazurní, plnící, "pravá" silikonová barva

Číslo produktu 6471

Lazurovací, "pravý" silikonový nátěr

Číslo produktu 6476

I

Velmi jemná injektážní dvousložková suspenze

Číslo produktu 0476

Akrylátový gel

Číslo produktu 6873

Tuhá dvousložková epoxidová pryskyřice pro tlakové vstřikování betonových dílů F-I (P) / F-V (P)

Číslo produktu 0944

K

Zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE) s nízkým množstvím vyloučeného gelu (10 %) k předcházení přílišného zpevnění a k dosažení rovnoměrného profilu pevnosti

Číslo produktu 0719

Bezrozpouštědlový zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE)

Číslo produktu 0720

Elastifikovaný zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE).

Číslo produktu 0714

M

Multifunkční izolační stěrka. Kombinuje vlastnosti flexibilních minerálních stěrek MDS (AbP: P-5344/081/14 MPA-BS) a silnovrstvých izolací na bázi živice PMBC (odzkoušeno podle DIN EN 15814 MPA-BS).

Číslo produktu 3014

Elastický těsnicí tmel na bázi MS-hybridního polymeru.

Číslo produktu 7505

Pigmentovaná pasta

Číslo produktu 6880

P

Jednosložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel.

Číslo produktu 0870

Stříkatelná, bezrozpouštědlová, plastem modifikovaná silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, jednosložková.

Číslo produktu 0873

Dvousložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel.

Číslo produktu 0886

Q

Velmi rychle reagující transparentní pojivo ze syntetické pryskyřice

Číslo produktu 6890

Urychlovač QP-System

Číslo produktu 6898

Velmi rychle reagující barevná stěrka ze syntetické pryskyřice

Číslo produktu 6895

R

Minerální hmota pro doplnění kamene

Číslo produktu 0750

Minerální malta pro doplnění kamene, pro vyplnění hlubších nerovností

Číslo produktu 0643

Rychlovazná správková malta na bázi románského cementu pro opravy spárování a omítek

Číslo produktu 0566

S

Protiplísňová sanační stěrka

Číslo produktu 2996

Minerální štuková a tmelicí omítka

Číslo produktu 0409

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

Číslo produktu 0401

T

Těsnicí páska vysoké kvality splňující instrukční list ZDB „Spřažené izolace“ z příčně elastického, podélně pevného polypropylenového rouna, potaženého termoplastickými elastomery

Číslo produktu 5071

Číslo produktu 4183

Armovací tkanina z E-skla obaleného polymerem

Číslo produktu 3880

U

Dvousložková penetrace pro spárovací tmely pro trvale vlhké prostředí

Číslo produktu 7450

V

Universální lepicí a armovací malta

Číslo produktu 0517

Rychle tuhnoucí filcovatelná lepicí a opravná malta

Číslo produktu 0519

Tekutý zpomalovač tuhnutí pro MB 2K

Číslo produktu 3005

W

Rychlovazná těsnící hmota

Číslo produktu 0423

Tuhá minerální těsnicí stěrka pro novostavby

Číslo produktu 0405

Těsnicí malta s vysokou odolností vůči síranům

Číslo produktu 0426

XYZ

Fließmittel für Beton, Stahlbeton und Spannbeton

Číslo produktu 0251

Přísada do malty na bázi vodní polymerní disperze

Číslo produktu 0220