Výrobky z oblasti Ochrana a sanace staveb a podlah od A do Z

Přehled celého Remmers sortimentu a komponentů.

A B C D E F G H I K M P Q R S T U V W XYZ

A

780112 Acryl Pro ML

Acryl SK

plastoelastická těsnící a lepící hmota

Číslo produktu 7801

Add 150

Polymerní granulát

Číslo produktu 6660

Add TX

Organický tixotropní přípravek

Číslo produktu 0942

B

BIT 1K S

Stříkatelná, bezrozpouštědlová, plastem modifikovaná silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, jednosložková.

Číslo produktu 0873

0000087130_BIT_2K_basic

BIT 2K [basic]

Bezrozpouštědlová, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná polystyrenem, dvousložková.

Číslo produktu 0871

BIT K2

Jakostní, překlenující trhliny, plastem zušlechtěná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná polystyrenem, dvousložková.

Číslo produktu 0888

C

CEM rapid

Bezchloridový rychle tuhnoucí cement k univerzálnímu použití

Číslo produktu 2834

CL Fill Q3 Historic

Vysoce jakostní, tmelicí hmota na bázi dispergovaného vápenného hydrátu, připravená k použití

Číslo produktu 6562

CL Fill Q4 Historic

Vysoce jakostní, tmelicí hmota na bázi dispergovaného vápenného hydrátu, připravená k použití

Číslo produktu 6564

D

DP Top L

Modelovací a strukturní omítka

Číslo produktu 0515

0000081801_DS-Clip

DS Protect Clip

Držák pro DS Protect a DS Protect AL

Číslo produktu 0818

REM_0000082301_DS-Protect

DS-Systemschutz

Vysoce zatížitelný, trojvrstvý, ochranný pás se separační funkcí.

Číslo produktu 0823

E

0000459101_EB_Tape_20

EB Tape 20

Bobtnavá bentonitová těsnicí páska.

Číslo produktu 4591

Gebindeabbildung BIT 1K (basic)

ECO 1K [basic]

Bezrozpouštědlový, plastově modifikovaný tlustý bitumenový povlak s polystyrenem, 1K

Číslo produktu 0872

Entsalzungskompresse

Suchá maltová směs pro snížení obsahu solí v povrchové vrstvě

Číslo produktu 1070

F

FM FS

Malta pro plošné spárování cihelného zdiva

Číslo produktu 0435

FM Historic

Spárovací malta s recepturou na míru objektu

Číslo produktu 0573

FM NB [basic]

Vápenocementová spárovací malta

Číslo produktu 1027

G

0000427901_Gewebewinkel

Gewebewinkel

PVC roh s výztužnou tkaninou

Číslo produktu 4275

Glimmer GHL 3/0

Minerální posypový prostředek

Číslo produktu 6742

Graffiti-Schutz

Vodná semipermanentní ochrana proti graffiti na alkylsilanové a voskové bázi

Číslo produktu 0685

H

Historic Schlämmlasur

Lazurní, plnící, "pravá" silikonová barva

Číslo produktu 6471

Historic Verfüllmörtel

Číslo produktu 0548

0000647613_Color_LA_Historic

Historic-Lasur

Lazurovací, "pravý" silikonový nátěr

Číslo produktu 6476

I

ICS 2K

Velmi jemná injektážní dvousložková suspenze

Číslo produktu 0476

IG Acryl 3K

Akrylátový gel

Číslo produktu 6873

IR Epoxy 100

Tuhá dvousložková epoxidová pryskyřice

Číslo produktu 0944

K

KSE 100

Zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE) s nízkým množstvím vyloučeného gelu (10 %) k předcházení přílišného zpevnění a k dosažení rovnoměrného profilu pevnosti

Číslo produktu 0719

KSE 300

Bezrozpouštědlový zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE)

Číslo produktu 0720

0000071405 KSE 300 E

KSE 300 E

Elastifikovaný zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE).

Číslo produktu 0714

M

MB 2K

Multifunkční izolační stěrka. Kombinuje vlastnosti flexibilních minerálních stěrek MDS (AbP: P-5344/081/14 MPA-BS) a silnovrstvých izolací na bázi živice PMBC (odzkoušeno podle DIN EN 15814 MPA-BS).

Číslo produktu 3014

0000750512_MS_150

MS 150

Elastický těsnicí tmel na bázi MS-hybridního polymeru.

Číslo produktu 7505

Marmorkleber

Lepidlo pro obklady a přírodní kámen - bílé

Číslo produktu 2850

P

PBD 1K

Jednosložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel.

Číslo produktu 0870

0000088625_PBD_2K

PBD 2K

Dvousložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel.

Číslo produktu 0886

PC 2K 45

Dvousložková lehčená malta na bázi epoxidové pryskyřice pro sanaci betonu

Číslo produktu 0941

Q

0000440625_Quarz_03-08

Quarz 03/08 DF

Směs ohněm sušených křemenných písků

Číslo produktu 4406

0000440725_Quarz_07-12

Quarz 07/12 DF

Směs ohněm sušených křemenných písků

Číslo produktu 4407

R

RM GM M20

Minerální malta pro doplnění kamene, pro vyplnění hlubších nerovností

Číslo produktu 0643

0000056610_RM_RZ_Historic

RM RZ Historic

Rychlovazná správková malta na bázi románského cementu pro opravy spárování a omítek

Číslo produktu 0566

0000042020 SP TOP Basic

Renovierputz

Sanační omítka.

Číslo produktu 0420

S

SL Fill Q2

Protiplísňová sanační stěrka

Číslo produktu 2996

SP Fill Q3

Minerální štuková a tmelicí omítka.

Číslo produktu 0409

SP Levell

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

Číslo produktu 0401

T

Default Package Display_CZ

Tex 4,8/100 und Tex 4,8/25

Číslo produktu 4183

Tex 4/100

Armovací tkanina z E-skla obaleného polymerem

Číslo produktu 3880

U

Uniplan Grund

Penetrace a kotvící můstek pro samonivelační stěrku Uniplan

Číslo produktu 2820

Default Package Display_CZ

Unterwasserprimer

Dvousložková penetrace pro spárovací tmely pro trvale vlhké prostředí

Číslo produktu 7450

V

VM Fill

Universální lepicí a armovací malta

Číslo produktu 0517

Verdünnung V 103

Číslo produktu 5699

W

WP DS [basic]

Tuhá minerální těsnicí stěrka pro novostavby

Číslo produktu 0405

0000042625_WP_DS_Levell

WP DS Levell

Těsnicí malta s vysokou odolností vůči síranům

Číslo produktu 0426

WP Flex 1K

Flexibilní jednosložková těsnicí stěrka

Číslo produktu 0445

XYZ

0000022010 ZM HF basic

ZM HF [basic] [basic]

Přísada do malty na bázi vodní polymerní disperze

Číslo produktu 0220