©

Ochrana a oprava betonu

I kvalitní a trvanlivý materiál jako beton vyžaduje důkladnou péči pro maximální životnost.

Ochrana betonu

Ocelová výztuž betonu zajišťuje jeho pevnost v tahu, vlivy prostředí ale mohou zapříčinit její korozi. Ochraňte povrch betonu před výfukovými plyny, kyselými deště, mrazy nebo rozmrazovacími soli a zamezte tak nebezpečí koroze!

Systémy náhrady betonu pro staticky relevantní a irelevantní opravy betonu se řídí normou DIN EN 1504-3. To, zda je či není u daného objektu nutné zohlednit statiku, musí posoudit odborný projektant. V tomto ohledu je rozhodující stabilita stavby v rámci její definované zbývající životnosti.

Vysoce kvalitní impregnace a pevné stěrky nebo stěrky pro překlenutí trhlin od firmy Remmers zvyšují ochranu před pronikáním vlhkosti, CO₂ a solí poškozujících ocelovou výztuž do okrajové zóny betonu.

Řada poškození betonu vzniká v důsledku trhlin a dutin, které umožňují vnikání škodlivých látek do tělesa stavby. Tyto škodlivé vlivy negativně ovlivňující funkčnost betonu, a tím výrazně snižují nosnost konstrukce.

Oprava betonu

Praskliny vznikající v důsledku smršťování, dutiny, štěrková hnízda a nedostatečné krytí betonu jsou typické výrobní vady, které rovněž podporují korozi výztuže. Naše produkty proto řeší nejen povrchovou ochranu betonu, ale opravují také poškození, které výrazně snižuje nosnost celé konstrukce.

Ochrana a opravy betonů

32 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 108425

Vlákny vyztužená PCC/SPCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí

Číslo produktu 687101

Vysoce flexibilní dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P)

Číslo produktu 687601

Rychle expandující PU injektážní pěnová pryskyřice 2K, SPUR, D-I (P)

Číslo produktu 687001

Flexibilní jednosložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P), reagující s vlhkostí

Číslo produktu 047611

Velmi jemná injektážní dvousložková suspenze

Číslo produktu 064205

Penetrace s hydrofobním účinkem

Číslo produktu 091901

Protikorozní přísada pro Betofix RM/Betofix R2

Číslo produktu 108705

Minerální ochrana před korozí a adhezní můstek

Číslo produktu 055625

Zálivková betonová směs, vysokopevnostní, bobtnavá

Číslo produktu 109225

Rychlovysprávková malta PCC (RM) pro opravy betonových konstrukcí

Číslo produktu 109306

Rychletuhnoucí/opravná malta PCC (RM) pro opravy betonových konstrukcí

Číslo produktu 109625

Vlákny vyztužená PCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí